2017. október 23. hétfő
Send this article Print this article

Hazatért a Vizsolyi Biblia

A reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat egyik kiemelkedően fontos – a nagykárolyi reformátusok számára talán a legfontosabb – eseménye zajlott le a Partiumban október 22-én, amikor is a Nagykároly-Belvárosi Református Egyházközség vasárnapi istentiszteleti alkalmának keretében „hazatért” a Vizsolyi Biblia egyik limitált sorszámú, eredeti technikával készített reprodukciója Károlyi (Károli) Gáspár szülőhelyére. A belvárosi gyülekezet tagjai és támogatói szinte egyszerre mozdultak meg az ügy érdekében, és a példaértékű összefogás eredményeképpen a gyülekezet birtokába került a Vizsolyi Biblia, melyet a hagyományos technikával dolgozó biblianyomtató szakember, Daruka Mihály készített és hozott el Vizsolyból Nagykárolyba. A vasárnap délelőtti ünnepi istentisztelet keretében került sor az átadására és átvételére.
„A reformáció évfordulója alkalmából szervezett ünnepségek folytatódnak ezen rendkívüli alkalommal is, amikor a Vizsolyi Biblia másolatát veszi át a nagykárolyi gyülekezet” – kezdte ünnepi igehirdetését Tőkés László ny. lelkipásztor, európai parlamenti képviselő. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke egy korábbi látogatása alkalmával már a biblia fővárosának nevezte Nagykárolyt, igehirdetésében kitért Károlyi Gáspár bibliafordítói és szervezői munkásságának korszakalkotó-formáló dimenzióira is. „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek” – idézte a szentírást az igehirdető, aki az október 23-i nemzeti ünnepet megelőző napon nem mulasztotta el szólni az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc jelentőségéről, a mártírhalált halt hősök áldozatáról.
 

 
„Népek Krisztusa, Magyarország, mondta Márai Sándor, s ennek a kijelentésnek a valóságtartalmát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy keresztre feszítették nemzetünket a forradalom és szabadságharc leverésével. Hasonló gondolathoz jut el Kossuth Lajos, aki az aradi vértanúk napjáról szól. Mindkét megfogalmazás Krisztushoz vezet el bennünket. Krisztusi sors, magyar sors, magyar történelem, magyar szabadságharc. A Károli Gáspár által kezünkbe adott Biblia is ezt üzeni” – fogalmazott Tőkés László, aki kimondta: nem az ilyen-olyan hatalmaknak, hanem Istennek kell engedelmeskednünk. Kereszténynek maradni a mai keresztényellenes világban, ez jelenti a kihívást és a feladatot napjainkban, mondotta.
Az igehirdetést követően Békefy Lajos teológus, közíró, világvallás-kutató színes előadását hallgathatták meg a jelenlévők. A reformáció, a protestantizmus szerepe és fontossága, gyakorlati haszna volt „Reformáció – múlt – jelen – jövő” című előadásának fő gondolatmenete.
Daruka Mihály lelkes, ösztönző beszédében kitartásra biztatta a jelenlévőket, elsősorban a jövő generációjának jelen lévő tagjait. „Irigyek mindig lesznek, akik egy-egy cselekedetünkkel kapcsolatban kritikával illetnek, de nem kell rájuk hallgatni, hiszen azok az emberek semmit nem tettek az adott cél elérése érdekében” – mondta a vizsolyi biblianyomtató műhely vezetője.
A beszédeket követően az egyházközség ifjainak ünnepi műsora következett, majd az ünneplő gyülekezet tagjai kivonultak, hogy megkoszorúzzák a biblia első teljes magyar fordításának elkészítője szobrát, majd innen az imateremben berendezett Károli Gáspár Bibliamúzeumhoz mentek. A hosszas gyűjtőmunkával, felajánlásokkal összeállított anyag több értékes és érdekes kiadványt és református kegytárgyat is tartalmaz, és vélhetően sok látogatót vonz majd. Az avatószalagot Tőkés László püspök és Tukacs József parókus lelkész vágta át. Az ünnepi rendezvény szeretetvendégséggel zárult.
 
Fotók: Tőtős Tímea
 
(Forrás: Szatmári Friss Újság)


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010