2017. július 4. kedd
Send this article Print this article

Meghívó Milotára

Emlékezetesnek szánt ünnepi rendezvény helyszíne lesz vasárnap, július 9-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti csücskében, a magyar-ukrán határ mellett, a Tisza mentén fekvő település, Milota, ahová a helyi református egyházközség és a községi önkormányzat szeretettel vár mindenkit.Az Amicis Rézfúvós Együttes térzenével várja az érdeklődőket a milotai református gyülekezeti háznál, ahol Pálinkás Gyula lelkipásztor köszöntőjét követően Vitéz Ferenc főiskolai docens, debreceni irodalmár 10.45 órakor megnyitja Fülöp Sándor (1928–2012) festőművész, tanár emlékkiállítását. Visszaemlékezéssel Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke szolgál, míg köszöntésekkel Tilki Attila országgyűlési képviselő és Bunna Istvánné polgármester.
A kiállítás megtekintése után 11.30 órakor kezdődik a templomban az ünnepi istentisztelet, amelynek keretében megemlékeznek a reformációról annak 500. évfordulóján, illetve a tudós lelkipásztorról, püspökről, Milotai Nyilas Istvánról. A meghirdetett istentiszteleti rend szerint előbb Paládi László gondnok, Bunna Istvánné polgármester és Tilki Attila képviselő köszönti a meghívottakat, vendégeket, híveket, majd a gyermekek műsora és az egyházközség énekkarának szolgálata következik. A Tiszántúli Református Egyházkerület nevében apostoli köszöntést Derencsényi István főjegyző mond. Az ünnepi alkalom igehirdetője Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti tanács elnöke lesz.
A templomi együttlétet követően kerítenek sort a Milotai Nyilas István előtti tisztelgésre, megkoszorúzva a templomkertben álló emlékművét annak, aki előbb nagykállói, majd szatmári lelkész, esperes, később tiszáninneni szuperintendens, végül Bethlen Gábor fejedelem főprédikátora volt. A kálvini reformáció egyik megszilárdítója, kiváló egyházi író Milotán született 1571-ben, meghalt Gyulafehérvárott 1624-ben. 
 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010