2017. június 2. péntek
Send this article Print this article

Jószolgálati úton a Himalája tövében

Tőkés László EP-képviselő brüsszeli asszisztense, Ferenczy Zsuzsa Anna május 21–25. között az Indiában száműzetésben élő tibeti közösségben tett látogatást, más kollégáival egyetemben. A delegációt az emigráns tibeti kormány brüsszeli képviselete hívta meg azzal a céllal, hogy az európai parlamenti munkatársak az észak-indiai Dharamszalában székelő Központi Tibeti Adminisztrációt, valamint az ott működő civil szervezetek tevékenységét jobban megismerjék, ezzel is erősítve ügyük képviseletét Brüsszelben. A négy politikai csoportot (néppártiak, szocialisták, zöldek, euroszkeptikusok) képviselő asszisztensi küldöttséget a Himalája tövében fekvő kisváros repülőterén a tibetiek szellemi vezetője, a XIV. dalai láma fogadta: Tendzin Gyaco éppen újabb dél-indiai útra indult, hogy felkeresse az ott élő tibeti közösségeket.
Az ún. asszisztensi koordinációs csoport – többek között – EP-határozatok és -jelentések megfogalmazásában, konferenciák és szemináriumok szervezésében vesz részt, ezáltal is erősítve a tibeti nép jogfosztott állapotának a megszüntetésére irányuló képviselői munkát. A csoport legutóbb 2016 decemberében a németországi illetőségű Marvin Litwak által rendezett Pawo című nagyhatású film bemutatását szervezte meg, a brüsszeli premier egyik házigazdája Tőkés László erdélyi képviselő volt.
Ferenczy Zsuzsa Anna első ízben 2011 márciusában parlamenti választási megfigyelőként járt Indiában, a déli Karnataka államban, amikor Loszang Szengét (Lobsang Sangay), a Harvard Egyetem oktatóját választották a tibeti emigráns kormány miniszterelnökévé. 2016-ban szintén megfigyelőként Észak-Indiába utazott, amikor a tibetiek Szengét újraválasztották. Mint ismeretes, 2011-ben a dalai láma bejelentette, hogy lemond a tibeti emigráns kormány vezetéséről, és a tisztséget egy szabadon választott vezetőnek engedi át. Ezt követően az Indiában élő tibeti közösség, amint azt a két sikeresen megtartott parlamenti választás is tanúsítja, egy demokratikus, nemzetközi elveken alapuló rendszer és társadalom megerősítésén fáradozik. Az EP-asszisztensi delegáció mostani útja is ezen erőfeszítések támogatását szolgálta.
Május 22-én a delegációt a kormány nemzetközi kapcsolatokért felelős irodájában fogadta Sonam Norbu Dagpo külügyi titkár, aki elmondta, hogy az Európai Unió, de elsősorban az Európai Parlament támogatása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a nemzetközi közösség a kínai kommunista rezsim elnyomása alatt szenvedő tibeti nép sorsáról nem feledkezett meg. Éppen ezért nagyra értékelte az EP-képviselőknek és munkatársaiknak Tibet népének védelmében tett erőfeszítéseit. Viszont az EP-nek az eddigieknél is többet kell tennie, hangsúlyozta. Bár Kína egyre erősödik, és nagyhatalmi szándékait nem rejtegeti, nem szabad engednünk, hogy az emberi jogokat lábbal tiporja. A helyzetet pragmatikusan kell kezelni, érzelmektől mentesen – mondotta. El kell érnünk azt, hogy a nemzetközi közösség a pekingi kommunista kormánnyal megértesse, hogy a Tibet melletti kiállás nem Kína ellen irányul, hanem pontosan azt szolgálja, hogy a nemzetközi vállalásainak szellemében Kínát tovább erősítse. A megoldás a területi és kulturális autonómia kivívása kizárólag békés eszközökkel, amint azt a dalai láma is meghirdette. Kormánya is ezen munkálkodik, a civil társadalom képviselőivel szorosan együttműködve.
A délutáni találkozón a Tibeti Fiatalok Kongresszusa (Tibetan Youth Congress) és a Tibeti Nők Egyesülete (Tibetan Women’s Association) hasonlóképpen arra kérték az európai vendégeket, hassanak oda, hogy Kína ismét üljön asztalhoz és folytasson párbeszédet a dalai láma képviselőivel. Ugyanakkor fontos, hogy az EU továbbá is ragaszkodjon elveihez, és egy értékeken, nem pedig érdekeken alapuló partneri kapcsolatot ápoljon Pekinggel.
Május 23-24-én a delegáció több oktatási intézménybe is ellátogatott. A Központi Tibeti Adminisztráció egyik alapvető célja, hogy a száműzetésben született fiataloknak megfelelő körülményeket biztosítson nyelvük, kultúrájuk és önazonosságuk ápolásához. Bár a tanintézetek anyagi forrásai korlátozottak, az oktatók és nevelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy erős identitású, tiszta lelkű és nagyratörő fiatalokat neveljenek, hagyományos hitük, a buddhizmus békés szellemében. A találkozón a tibeti fiatalok hatékony és magabiztos fellépésre szólították fel az Európai Uniót. Erdélyi képviselőnk munkatársa arról biztosította a fiatalokat, hogy brüsszeli irodája nagy figyelemmel kíséri és támogatja a tibeti nép kulturális és vallási önazonosságáért folytatott békés küzdelmét. „Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Tibet tényleges autonómiája megvalósuljon, hogy a tibetiek békességben megmaradhassanak ősi szülőföldjükön, alapvető vallási és kisebbségi jogaikkal élve” – mondotta.
Május 30-án, az EP tibeti frakcióközi munkacsoportjában (Tibet Intergroup) Ferenczy Zsuzsa Anna beszámolt indiai útjáról, valamint szorgalmazta, hogy a parlament továbbra is nagy figyelemmel kövesse a tibeti nép ügyeit.


hírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010