2009. május 11. hétfő
Send this article Print this article

Nyilatkozat a Partiumi Keresztény Egyetemről

1989–1990 fordulóján nem csupán „az idő kereke” fordult, de az új esztendőben Romániában élő nemzeti közösségünk sorsa is fordulni látszott. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület már csak a romániai rendszerváltásban betöltött szerepe – Temesvár – okán is hivatottnak érezte magát az egyetemalapítás feladatára, és ennek megfelelően nemzeti elkötelezettsége és népszolgálati hagyományai szellemében 1990-ben Nagyváradon létrehozta a Sulyok István Református Főiskolát. Tette ezt annál is inkább, mivel már a legelején nyilvánvalóvá vált, hogy jogfosztott nemzeti közösségünk egyhamar nem számíthat a nacionálkommunista rezsim által önkényesen felszámolt anyanyelvű felsőoktatásunk helyreállítására.

Az egyetemalapítás, az intézményépítés, valamint az akkreditáció hosszúra nyúlt folyamata az 1989-es rendszerváltozással egyidős, és híven tükrözi annak az útnak minden nehézségét és ellentmondását, mellyel ebben az időszakban erdélyi magyarságunknak szembesülnie kellett.

Tíz esztendeig kellett várni arra, míg a magyar felsőoktatás terén, a tanügyi keretek jobbulása nyomán, 1999-ben, az akkor megalakuló Pro Universitate Partium Alapítvány – a Sulyok István Református Főiskola jogutódjaként – létrehozta a Partiumi Keresztény Egyetemet.

Az Egyetem elnevezése magában rejti az intézmény sajátos földrajzi fekvését, keresztény szellemiségét és oktatási rangját. Az alapítók célja az volt, hogy Erdély nyugati régiója számára részben egyházi, részben világi értelmiségieket neveljen, olyan magasan képzett szakembereket – pedagógusokat, szociális munkásokat, egyházi zenészeket, közgazdászokat, értelmiségieket, képzőművészeket –, akik megállják helyüket a hazai és az európai munkaerőpiacon, nemzeti közösségünk regionális és európai felzárkózásához is hozzájárulva ezáltal.

Az egyetem létrejöttében és fenntartásában meghatározó szerepet játszott és vállal Magyarország, akinek folyamatos költségvetési támogatása – a testvéri Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel együtt – létét és fejlődését biztosítja.  A Partiumi Keresztény Egyetem 2008. szeptember 30-án elnyerte a végleges akkreditációját, és ezáltal az erdélyi magyarság első államilag elismert, önálló magyar felsőoktatási intézményévé vált az 1989-es változások után.

Egyetemünk vezetősége lépéseket tett és tesz annak érdekében, hogy élhessen azokkal a lehetőségekkel, melyek hivatalos elismertetéséből – intézményi akkreditációjából – fakadnak, úgymint: további szakok akkreditálásának felgyorsítása, új szakok indítása, a mesterképzés elkezdése, a teljes körű bolognai rendszer kiépítése, új anyagi források felkutatása és az egyetem infrastrukturális fejlesztése. Rövidtávú terveink között szerepel példának okáért olyan új alapszakok indítása, mint: magyar nyelv és irodalom, bank- és pénzügyek, valamint a magiszteri képzés beindítása, filozófia és művészet a nyilvános térben, kortárs politikai filozófia, multikulturalitás és interkulturális kommunikáció, európai szociálpolitikák tárgykörökben.

A Magyar Országgyűlés által 2000-ben beindított költségvetési támogatásnak köszönhetően az elmúlt években az egyetem működési és ingatlanfejlesztési feltételei biztosítottak voltak.  Ennek eredményeképpen sikerült felépítenünk az Arany János Kollégiumot, amely mintegy 220 hallgatónak nyújt szállást, és ennél is többnek étkezési lehetőséget. További támogatásoknak köszönhetően mindezidáig sikerült megteremtenünk az egyetem működéséhez szükséges alapvető feltételeket.

A pénzügyi források felkutatásában, az egyetem támogatásában kiemelkedő szerep jut a Budapesten bejegyzett és működő Partiumi Egyetem Alapítványnak. Ennek időszerű vonatkozásaképpen méltó a megemlítésre, hogy múlt héten az Alapítvány jóvoltából a Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészeti szakának hallgatói és tanárai tíznapos szentendrei tanulmányi úton vettek részt. A szentendrei Művésztelep és az Önkormányzat vendégeiként ifjaink rangos kiállításon mutatták be legjobb alkotásaikat és látogatást tettek – többek között – a Budapesti Képzőművészeti Egyetemen.

Szintén a Partiumi Egyetem Alapítvány szervezésében kerül sor ma este  az Egyetemünket támogató Jótékonysági hangversenyre a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nagytermében.

Budapest, 2009. május 11. 

Tőkés László
Partiumi Keresztény Egyetem Elnökewww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010