2008. november 20. csütörtök
Send this article Print this article

- Az egyházak szerepe a közéletben - brüsszeli konferencia

Tájékoztatás

Az Európai Egyházak Konferenciájának Egyház és Társadalom Bizottsága 2008. november 18–20-án Brüsszelben tartott értekezletet, Az egyházak szerepe a közéletben: törvényi keretek és lehetőségek címmel. Az európai egyházak mintegy negyven küldötte vett részt a tanácskozáson. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Antal János külügyi előadótanácsos képviselte.

A küldöttek négy munkacsoport keretében összegezték tapasztalataikat, a következők szerint: egyházak és a civil szféra (I), egyházak és autonómia (II), egyházak és közpénzek (III), illetve többségi és kisebbségi egyházak viszonya (IV).

Az egyházak és autonómia munkacsoport tagjaként Antal János az elhíresült gencsi üggyel szemléltette a Királyhágómelléki Református Egyházkerület – alkotmány által szavatolt – autonómiáján esett sorozatos sérelmeket napjaink Romániájában. Európai testvéregyházaink képviselőit különösen megdöbbentették a fegyveres karhatalom és az anti-terrorista kommandók gencsi bevetéseiről készült fényképfelvételek.

A konferencia munkálatai tájékoztató és vitaindító jellegű plénum-előadások keretében folytatódtak, a következő "műfajokban" és témakörökben: szociológiai felmérések eredményei, az Európai Unió diszkriminációellenes törvénykezése, a transzparens egyház és politikum közötti párbeszéd szükségessége, a többségi és kisebbségi egyházak törvény előtti esélyegyenlősége.

Alexandru Gherasim bukaresti román ortodox teológiai professzor előadása is napirenden szerepelt, Vallásszabadság és integráció címmel. Az ígéretes téma ellenére a dolgozat lényegében a román állam vallásszabadságot és egyenlőséget hirdető alkotmányi és törvényi kereteinek ismertetésében merült ki.

A hozzászólások rendjén Antal János előadótanácsos rámutatott, hogy a kelet-közép-európai – különösképpen pedig a romániai – gyakorlatban a törvényi szabályozásnak és az egyházi valóságnak alig van köze egymáshoz. A mindenkori román államhatalom által favorizált Ortodox Egyház 1989 óta, hathatós állami támogatással több mint 2.000 templomot tudott Erdély többnyire magyarlakta vidékein felépíteni. Ezzel szemben az erdélyi magyar egyházak még mindig nem vehették birtokba a kommunizmus idején elkobzott ingatlanaik többségét, sőt műemléktemplomaik kijavítására is alig-alig jutott állami támogatás.

A konklúziók rendjén Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő Keresztény Európát! című egyéni programjának főbb motívumait ismertette az előadótanácsos, amely éppen az egyházak felelős közéleti szerepvállalását gátló nyugat-európai szekularizáció, másfelől pedig a kelet-európai kommunista ateizmus romboló hatásainak ellensúlyozására született. A Keresztény Európát! program keretében hamarosan sorra kerülő, európai parlamenti Biblia-kiállításról szólva Antal János arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy Tőkés László személyében a keresztyén egyházaknak közvetlen képviselőjük van az Európai Parlamentben.

2008. november 20.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Külügyi és Ökumenikus Osztályahírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010