2018. február 22. csütörtök
Send this article Print this article

„Európa fővárosainak Jerevánon van a szeme”

2017. február 21-én, az Európai Parlament bizottsági hetén, a Külügyi Bizottság (AFET) Edvard Nalbandjánt, az Örmény Köztársaság külügyminiszterét látta vendégül egy eszmecsere keretében. 2017. novemberében, a Keleti Partnerség rigai csúcstalálkozóján az Európai Unió és Örményország ún. átfogó és megerősített partnerségi megállapodást írt alá, amely a két fél számára lehetővé teszi, hogy a közös kihívások kezelésében szorosabban együttműködjenek, valamint hogy az előttük megnyíló lehetőségeket a lehető legjobban kihasználják.A tegnapi eszmecsere arra szolgált, hogy a nemrég aláírt megállapodás gyakorlati vetületeit és prioritásait ismertessék és megvitassák.
Az örmény külügyminiszter köszönetet mondott az Európai Parlamentnek eddigi támogatásáért, és afelől biztosította a képviselőket, hogy – a megállapodásnak megfelelően – a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok Jereván számára is elsőrendű fontossággal bírnak. A 2017-ben megszervezett parlamenti választások is – melyek nyomán a Szerzs Szargszján államfő által vezetett Örmény Köztársasági Párt alakíthatott kormányt – azt tükrözik, hogy ezen alapvető értékek mentén komoly előrelépés történt országában, s ez nagymértékben hozzájárul az elindított reformfolyamat sikeréhez. A politikus arról is beszélt, hogy bár országa a nyugati értékek mentén kíván Európa irányába tovább haladni, ezzel együtt a régióra ránehezedő konfliktusokról sem feledkezhet meg. Törökország zárva tartja közös határaikat, az Azerbajdzsánnal fennálló karabahi konfliktus pedig nem csupán az örmény nép jövőjét, hanem az egész térség stabilitását veszélyezteti.
Felszólalásában Tőkés László mint az EU–Örményország közötti kapcsolatokért felelős EP-jelentéstévő elégtétellel üdvözölte az örmények integrációja terén új kezdetet jelentő fontos dokumentum aláírását, mely valamennyi keleti partner számára példaértékű lehet. Külön is nagyra értékelte azt, hogy a dél-kaukázusi ország az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjaként az EU-val is partneri megállapodást kötött, ami kedvező precedenst jelent a kölcsönös előnyökön alapuló, win-win típusú politizálás számára. Magyarország barátságáról és támogatásáról biztosítva az örmény népet, a személyesség hangján méltatta azt a sorsközösséget, mely az évszázadok során az erdélyi magyarokat és örményeket összekapcsolta, és amely a legsötétebb romániai kommunista diktatúra próbáját is kiállta. Végül a közös megállapodás, valamint a tavaly elfogadott új örmény alkotmány szellemében azt szorgalmazta, hogy Örményország gyors ütemben és hatékony módon hajtsa végre a célul kitűzött demokratikus reformokat.
Az európai–örmény partneri egyezményt valamennyi uniós tagállamnak ratifikálnia kell. „Európa fővárosainak Jerevánon van a szeme. Most van az ideje annak, hogy bebizonyítsa: érdemes a tagállamok támogatására” – zárta beszédét erdélyi képviselőnk.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010