2020. június 23. kedd
Send this article Print this article

Végső búcsú Gárdonyiné Brassai Klárától

A budapesti székhelyű Partiumi Egyetem Alapítvány tájékoztatatása szerint június 22-én örök nyugalomra helyezték Gárdonyiné Brassai Klárának, a Partiumi Egyetem Alapítvány alapítójának és kuratóriumi tagjának földi maradványait a magyar fővárosban, a Rákoskeresztúri új köztemetőben. A megboldogult Marosvásárhelyen született 1923. április 12-én, Budapesten hunyt el 2020. március 30-án. Elemi iskoláit szülővárosában, gimnáziumi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol a Református Leánygimnáziumban tett érettségi. Vegyészmérnöki diplomát szintén a kincses városban szerzett, ahol a hetvenes évekig dolgozott. Magyarországra telepedve Budapesten munkálkodott nyugdíjazásáig. Első, romániai házassága válással végződött, a másodikban Budapesten özvegyült meg, még a 80-as években. Hívő reformátusként, „jó szívvel és őszintén” vett részt az Erdélyi Gyülekezet életében. Szülőföldje iránti szeretetből, a magyar anyanyelvű oktatás támogatására alapítványt hozott létre jótékonysági célzattal, Partiumi Egyetem Alapítvány néven, melynek kuratóriumi tagja is volt elhunytáig. „Az alapítvány közel két évtizeden át folyamatosan és célszerűen működött, és működik jelenleg is. Mivel utódok és rokonok nélkül hunyt el, Gárdonyiné Brassai Klára úgy hagyatkozott, hogy magyar nemzeti elkötelezettségből származó jótékonysági szándékai az Ő elhunyta után is tovább éljenek; ezért szerény hagyatékával továbbra is támogatni kívánja az általa alapított Alapítvány tevékenységét a magyar anyanyelvű oktatású iskoláink vonatkozásában” – közölte Tőkés József alapítványi titkár, megerősítve: „A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriuma határozatban foglalt köszönettel és tisztelő hálával nyugtázza Gárdonyiné Brassai Klára jótékony szándékú, magyar oktatásügyet felkaroló, támogató végakaratát. Béke poraira!”
A megboldogult hamvainak szétszórásával végződő, református szertartás szerint lezajlott búcsúztatáson a gyászbeszédet Tar Csaba, a budapesti Erdélyi Gyülekezet lelkipásztora mondotta.
Az alapítvány kuratóriuma nevében tiszteletét tette és a temetési szertartáson részt vett Tőkés László püspök, a Partiumi Keresztény Egyetem alapító atyja és Tőkés József alapítványi titkár, a felügyelő bizottságot Virágh János képviselte. 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010