2008. december 3. szerda
Send this article Print this article

A Dalai Láma ez Európai Parlamentben

K Ö Z L E M É N Y

A Dalai Láma – polgári nevén: Tenzin Gyatso –, Tibet indiai száműzetésben élő vallási és politikai vezetője 2008. december 3–4. napjain látogatást tesz Brüsszelben, az Európai Parlamentben.

Rendkívüli érdeklődés által kísért látogatásának első napján – egyebek mellett – szűk körű találkozón vett részt az EP Tibeti Frakcióközi Bizottságának szervezésében. A meghitt hangulatú megbeszélésre elkísérte őt Samdong Rinpoche professzor, az emigráns tibeti kormány vezetője. A Dalai Láma megnyitó tájékoztató beszédében beszámolt a márciusi zavargások véres elfojtását, valamint az idei pekingi nyári olimpiát követően kialakult tibeti helyzetről.

Mélységes csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az olimpiát megelőző és az azt követő kétoldalú tárgyalások nyolcfordulós sorozata eredménytelenül végződött, és ezzel együtt Kína tovább fokozta az elnyomást és a terror uralmát országában. Az ilyenképpen kialakult, jelenlegi helyzet szinte reménytelen – mondotta a vallási vezető, aki ugyanakkor őszinte köszönetét fejezte ki támogatóinak, köztük is kiemelt módon az Európai Parlamentnek, illetve a fogadására egybegyülekezett EP-tibeti bizottság tagjainak.

Samdung Rinpoche az emigrációban élő tibetiek 2008. november 17-én tartott, dharamszalai tanácskozásáról nyújtott tájékoztatást, melyen a világ 19 országából összesen 560 küldött vett részt. A bámulatos összetartásról, kitartásról és önszervező erőről bizonyságot tevő tibeti „parlament” „a száműzött ország” függetlenedésének alternatívájával szemben, továbbra is a tibeti területi autonómia kivívása mellett foglalt állást, és ennek képviseletére – további – teljes felhatalmazásáról biztosította a Dalai Lámát, valamint saját – választott – emigráns kormányát. A képviseleti testület továbbá „száz százalékosan egyetértett az erőszakmentesség elvét illetően” a folytatódó küzdelemben.

A világszerte rendkívül népszerű Dalai Lámát az egybegyűltek nevében Thomas Mann EP-képviselő, az európai tibeti bizottság elnöke üdvözölte. Tájékoztatta a vendégeket arról, hogy december 3-án és 4-én az Európai Parlament mintegy négyszáz képviselője és munkatársa rendkívüli böjttel és imádsággal, valamint fehér sál jelképes viselésével juttatja kifejezésre a tibeti nép iránti elkötelezett támogatását.

Hozzászólásában Astrid Lulling luxemburgi EP-képviselőasszony az európai országok és az uniós intézmények „gyengeségét és gyávaságát” bírálta Tibet ügyében, példának okáért a pekingi nyári olimpia összefüggésében. Ugyanakkor egy tibeti EU-képviselet felállítását javasolta – támogatásképpen.

Tőkés László európai képviselő erdélyi egyházi emberként és az erdélyi magyarság képviselőjeként üdvözölte a Dalai Lámát. „Erdélyből jövök, arról a földről, ahol Kőrösi Csoma Sándor, a tibeti tudományosság megalapítója, az első tibeti-angol szótár megalkotója született. Szülőföldjéről, Székelyföldről, Románia „»Tibetjéből« érkezem, amely éppen úgy területi autonómiájáért küzd, miként Őszentséged országa” – mondotta. A püspök, a jelen lévő dél-tiroli, illetve olaszországi EP-képviselők támogatói szerepét is méltatva, Dél-Tirol modell-értékű autonómiáját állította a tibetivel párhuzamba. Befejezésképpen európai képviselőnk erdélyi magyarságunk szolidaritásáról biztosította a Dalai Lámát, és Remény és Valóság című könyvének angol nyelvű kiadását, valamint egy erdélyi látogatásra szóló meghívást is tartalmazó levelét nyújtotta át neki.

Zárószavaiban a tibeti emigráns kormány vezetője a Dalai Láma vezetésével folytatott szabadságküzdelem időszerű célkitűzéseit foglalta össze. Miként előbb a láma is, Samdong Rinpoche kiemelten szólt a tibeti ügy nemzetközi támogatóiról, akiknek részvételével jövőre egy világgyűlést terveznek, Európában.

Holnap délben a Dalai Láma az Európai Parlament plénumán fog beszédet mondani.

Brüsszel, 2008. december 3.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájav Tőkés László levele:

Őszentsége, a Dalai Láma kezébe

Őméltósága! Szoros figyelemmel követtem az idén az Ön arra irányuló erőfeszítéseit, hogy párbeszédet folytasson Kínával, a tibeti nép autonómiájának megszerzése érdekében. Aggodalommal látom, hogy a kínai hatóságok figyelmen kívül hagyják a tibetiek szabadságvágyát, és továbbra is elnyomják az Ön népét. A márciusi lhasai és más városokbeli brutális események nyomán abban a reményben kerestem meg Önt – megelőző – együttérző levelemmel, hogy a 2008-as Olimpiai Játékok házigazdájára nehezedő nemzetközi nyomás történelmi esélyt nyújt Kínának Tibettel kapcsolatos politikájának megváltoztatására, és arra, hogy az Ön népének alapvető jogait szavatolja.

Nagy hatással volt reám az Európai Néppárt lengyel küldöttsége szervezésében júliusban rendezett fotókiállítás, mely a „TIBET: utazás az olimpiai úton, és a tovább vezető út” címet viselte. Anna Posluszna fényképész feltárta előttünk az ősi Tibet elbűvölő szépségeit és napjaink Tibetjének megrázó tragédiáját. Ott helyben eldöntöttem, hogy a kiállítást szülőhazámba, Erdélybe is meghívom.

Talán Ön is tudja, hogy Erdély Románia „Tibetje”. Az erdélyi magyarok, Kőrösi Csoma Sándornak, a tibetológia megalapítójának, a legelső tibeti–angol szótár megalkotójának a népe saját tapasztalatából igen jól tudja, hogy mit ért Ön "kulturális népirtáson" és "demográfiai agresszión". Ennek ellenére, megadatott nekünk az áldás, hogy megtapasztaljuk a békés ellenállás erejét és hatalmát, 1989-ben, amikor az én kicsiny temesvári keresztény gyülekezetem hitbéli bátorsága a romániai kommunistaellenes forradalom kirobbanásához vezetett.

Kértem felvételemet az Európai Parlament Tibet Intergroup frakcióközi csoportjába azért, hogy népének ügyét közvetlenül is támogathassam.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy meghívjam Önt Erdélybe. A Tibetről szóló, tervbe vett fotókiállítás megnyitója kiváló lehetőséget nyújtana arra, hogy Önt lakóhelyemen, Nagyváradon üdvözölhessük. Ugyanakkor örömmel mutatnám meg Önnek az erdélyi Csomakőröst, azt a kis falut, ahol 225 esztendeje Kőrösi Csoma Sándor meglátta a napvilágot, valamint egykori, nagy múltú iskoláját, a nagyenyedi kollégiumot.

T i s z t e l e t t e l:

2008. december 3.

Tőkés László püspök,
európai parlamenti képviselőwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010