2008. október 9. csütörtök
Send this article Print this article

A felvidéki magyarok védelmében az EP-ben

Közlemény

Szlovákia budapesti nagykövetét múlt héten a külügyminisztériumba kérette Göncz Kinga miniszterasszony. Szeptember folyamán az Európai Szocialista Párt tényfeltáró küldöttsége tett helyszíni látogatást Tabajdi Csaba EP-képviselő részvételével, és fejezte ki aggodalmát a szlovákiai magyarság helyzetének megromlása miatt. Tegnapelőtt Szili Katalin országgyűlési elnök hívta fel a figyelmét Hans Gert Pöttering EP-elnöknek a Szlovákiában elharapózott magyarellenességre. Aznap délután a hazai és határon túli magyar EP-képviselőkkel rendezett találkozón vitatták meg a Kárpát-Medencei Magyar Képviselők Fórumát, Magyarországot és a Magyar Koalíció Pártjának elnökét, Csáky Pál parlamenti képviselőt ért nemtelen támadásokat.

A felvidéki magyarság ellenében érvényesülő szlovákiai magyarellenes politikai kurzus újból rávilágít arra, hogy az európai uniós tagság nem jelenti a kisebbségi jogok és az európai demokratikus normák természetszerű biztosítását. A Funar Gheorghéhoz hasonló szerepet játszó Ian Slota szélsőséges gyűlöletbeszédét cinkos módon támogatja a magát szociáldemokratának nevező SMER által vezetett szlovák kormány.

Ebben a helyzetben a magyar EP-képviselők és az összes határon túli magyar közösség cselekvő szolidaritására van szükség a Kárpát-Medencében és az európai fórumokon.

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén több szlovák képviselő intézett igaztalan támadást Magyarország, a magyarok, a KMKF ellen, egyenesen azt állítva, hogy a felvidéki magyar kisebbség helyzete példás módon rendeződött. Az est folyamán, szembeötlő módon, öt (5) szlovák képviselő kapott szót, miközben a szólásra feliratkozott négy (4) magyar közül csupán Tőkés László EP-képviselő szólalhatott meg. Ráadásul Tomczak képviselő – trükkhöz folyamodva – két ízben is szóhoz jutott. Olajos Péter képviselő ügyrendi kifogást emelt ezen kirívó szabálytalanság ellne.

Felszólalásában Tőkés László közvetítő szolgálatát ajánlotta fel a magyar–szlovák megbékélés érdekében. Beszédét mellékelve közöljük.

F e l s z ó l a l á s
az európai értékek és a szlovákiai magyarok védelmében

Keresztyén és magyar emberként, valamint az Európai Parlament képviselőjeként az Európai Unióhoz tartozó Szlovákiában élő, fél milliós magyar nemzeti közösség, illetve a demokratikus európai értékek védelmében emelem fel szavam.

Miközben ezúton is gratulálok a Szlovákia által elért gazdasági eredményekért, sajnálattal kell megállapítanom, hogy a SMER szociáldemokrata párt és szélsőséges nacionalista szövetségesei által kormányzott Szlovákiában a nacionál-kommunista időket idéző magyarellenes politikai kurzus és megfélemlítő hisztériakeltés érvényesül, melyről legutóbbi látogatásomkor magam is meggyőződhettem. Kérem Hans-Gert Pöttering elnök urat, az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot: lépjenek fel az emberi és kisebbségi jogok durva megsértése, a Szlovákiában eluralkodó etnikai intolerancia, verbális agresszió és diszkrimináció ellen, és vegyék védelmükbe a veszélyeztetett európai értékeket, a szülőhazájában fenyegetett szlovákiai magyarságot és legitim vezetőit.

Európai képviselőként kész vagyok közvetítő szerepet vállalni a magyar- szlovák megbékélés érdekében.

Brüsszel, 2008. október 8.

Tőkés László
EP-képviselő

A felvidek.ma a következőképpen tudósít a továbbiakról:
Duka Zólyomi Árpád (MKP, EPP-ED) kért időt a felszólalásra, amelyben a szlovák oktatási minsiztérium által a magyar tanítási nyelvű iskolák számára kiadott, kisebbségi nyelvi jogokat sértő tankönyvekről és az európai uniós források elosztása során tapasztalható, a kisebbségeket súlyosan diszkrimináló gyakorlatról szólt volna. Végül az ülést vezető parlamenti alelnök nem adott szót a képviselőnek. Az ülésteremben Bauer Edit (MKP, EPP-ED) képviselőnő is jelen volt.

Sergej Kozlík (HZDS, frakció nélküli) a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) ügyében szólalt fel és magyarországi "népirtást" emlegetett az ottani szlovák kisebbséggel kapcsolatban. Irena Belohorská (HZDS, frakció nélküli) egyperces hozzászólásában magyarországi „erőteljes asszimilációról” szólt. A Szlovákia által biztosított kisebbségi jogokat átlagon felüli szintűnek minősítette, elítélőleg nyilatkozott a KMKF intézményéről, végül szóba hozta a szlovákiai magyarok „veszélyes autonómiatörekvéseit”.

Olajos Péter (MDF, EPP-ED) felszólalásában egy magyar-osztrák környezetvédelmi témában szólalt fel, ám beszéde végén egy mondatban a magyarok elleni gyűlöletbeszédként jellemezte a felszólaló szlovák képviselők hozzászólásait.

Monika Beňová (SMER-SD, PES) visszautasította Tőkés László szavait, és kikérte magának, hogy Olajos Péter gyűlöletbeszédnek nevezte az addig felszólaló szlovák euroképviselők hozzászólásait. Szerinte Szlovákia megfelel a kisebbségi jogokkal kapcsolatos nemzetközi elvárásoknak. Meglátása szerint Szlovákia normális kapcsolatokat szeretne kialakítani Magyarországgal, de ehhez partner is kell.

Milos Koterec (SMER-SD, PES) kikérte magának, hogy az EP fórumát, az egyperces felszólalások intézményét Szlovákia és a szlovák kormány elleni támadásokra használják fel.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010