2009. január 15. csütörtök
Send this article Print this article

A kisebbségi jogokról az EP-ben

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban című Jelentésről
K ö z l e m é n y

Az Európai Parlament plénuma 2009. január 14-i, strasbourgi ülésén szavazott Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban című Jelentésről. A törvényalkotási kezdeményezés előkészítését hosszú és éles viták kísérték – kiváltképpen a kisebbségi jogokról szóló fejezet vonatkozásában. Sajnálatos, hogy nem csupán azok, akiktől ez nem igazán várható el, de még a Néppárti Képviselőcsoport sem állt ki teljes mellszélességgel a kollektív kisebbségi jogok és a kisebbségi autonómia ügye mellett. A Néppárt az Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügyi Bizottság által – Gál Kinga képviselőasszony hathatós közreműködésével – elfogadott, kulcsfontosságú 49. paragrafushoz utóbb benyújtott, leszűkítő módosító javaslatot támogatta – ami a szavazás kimenetelére nézve meghatározónak bizonyult.

A kisebbségi jogokat korlátozó módosító javaslatot saját delegációja, valamint a görög és a román képviselők erőteljes támogatásával egy spanyol EP-képviselő nyújtotta be. A plénum végül is az ilyenképpen módosított, a kisebbségi közösségek számára kedvezőtlenebb szövegváltozatot szavazta meg. Szavazás utáni felszólalásában Michl Ebner dél-tiroli (Olaszország) EP-képviselő kertelés nélkül elmondta, hogy – egyebek mellett – éppen a vitatott 49. cikkely miatt nem volt hajlandó a Jelentést megszavazni.

Gál Kinga egészében véve pozitívan értékelte a törvénykezdeményezést. A magyar néppárti küldöttség tagjai – a néppárti frakció hivatalos álláspontjától eltérően – az eredeti szövegjavaslatot támogatták szavazataikkal.

Tőkés László európai képviselő felszólalásában a kompromisszum szükségességével indokolta a Jelentés megszavazását. Annak gyengeségei ellenére ugyanis úgy értékelte, hogy a törvény több vonatkozásban – példának okáért a szociális természetű jogok terén – komoly előrelépést jelent. „Külön is elismerésemet fejezem ki a kisebbségi jogokról szóló fejezet iránt, amely kiindulópontját képezheti az Európai Unió kisebbségvédelmi jogrendszere megalkotásának” – mondotta a képviselő.

Ezzel együtt Tőkés László sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a hivatkozott paragrafusból törölték „a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségekről” szóló megfogalmazást, a „nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekre” cserélve fel azt. A megcsonkított szövegből sajnálatos módon „a megfelelő önrendelkezési megoldásokként” ajánlott „személyi-kulturális, területi és regionális autonómiák” felsorolása is kimaradt. Mindemellett komoly eredménynek számít a szubszidiaritás és az önrendelkezés autonómia-alapelveinek a szövegben való bennmaradása.

Európai képviselőnk befejezésképpen a homoszexuálisok jogaira, valamint az euthanázia burkolt elfogadására vonatkozó paragrafusokra is kitért, melyeket jó lelkiismerettel nem tudott megszavazni (72., 75. és 76., illetve a 166. cikkelyek). A lelkiismereti- és vallásszabadság, valamint a szabad véleménynyilvánítás sérelmét jelenti a 72. paragrafus azon állítása, hogy „a vallási, társadalmi és politikai vezetők homoszexuálisok elleni kijelentései a gyűlöletet és az erőszakot táplálják” – mondotta a püspök. Egyházainknak jogukban áll az ebben a tárgyban vallott – bibliai és teológiai – felfogásuk szabad kinyilvánítása és hirdetése.

Strasbourg, 2009. január 15.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

Mellékletek:

● A 49. paragrafus eredeti és módosított szövegváltozatai (magyarul és angolul) 35. Módosítás

Augustín Díaz de Mera Garcia Consuegra (Spanyolország)
49. paragrafusra vonatkozó módosító indítvány eredeti szövege
[Az Európai Parlament] úgy véli, hogy a szubszidiaritás és az önrendelkezés elvei jelentik a leghatékonyabb eszközt annak érdekében, hogy a hagyományos nemzeti kisebbségi közösségek problémáit kezelni lehessen, követve az Unión belül létező legjobb gyakorlatokat; ösztönzi a megfelelő önrendelkezési megoldásoknak (személyi-kulturális, területi, regionális autonómiáka többségi közösség egyetértésével történő alkalmazását, a tagállamok szuverenitásának és területi integritásának a teljes tiszteletben tartásával.

49. paragrafus módosított – megszavazott – szövege
[Az Európai Parlament] úgy véli, hogy a szubszidiaritás és az önrendelkezés elvei jelentik a leghatékonyabb eszközt annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogait kezelni lehessen, követve az Unión belül létező legjobb gyakorlatokat; ösztönzi a megfelelő önrendelkezési megoldások alkalmazását, a tagállamok szuverenitásának és területi integritásának a teljes tiszteletben tartásával.

Amendement 35/rev.
Augustín Díaz de Mera Garcia Consuegra
on behalf of the PPE-DE Group

Motion for a resolution

49. Considers that the principles of subsidiarity and self-governance are the most effective ways of handling the problems of traditional national minority communities, following the best practices existing within the Union; encourages the use of appropriate types of self-governance solutions (personal-cultural, territorial, regional autonomies) based on the agreement of the majority and the minority community while fully respecting the sovereignty and territorial integrity of the Member States

Amendement

49. Considers that the principles of subsidiarity and self-governance are the most effective ways of handling the rights of people belonging to national minorities, following the best practices existing within the Union; encourages the use of appropriate types of self-governance solutions while fully respecting the sovereignty and territorial integrity of the Member States

● A 72. paragrafus eredeti és kiegészített szövegváltozatai (magyarul és angolul)

29. Módosítás

Sophia in t’ Veld

72. paragrafusra vonatkozó módosító indítvány eredeti szövege
[Az Európai Parlament] úgy véli, hogy a társadalmi és politikai vezetők által a homoszexuálisokkal kapcsolatban megfogalmazott diszkriminatív megjegyzések gyűlöletet és erőszakot keltenek, ezért kéri a megfelelő vezető szerveket, hogy ezt ítéljék el.

72. paragrafus módosított, kiegészített – megszavazott – szövege
[Az Európai Parlament] úgy véli, hogy a vallási, társadalmi és politikai vezetők által a homoszexuálisokkal kapcsolatban megfogalmazott diszkriminatív megjegyzések gyűlöletet és erőszakot keltenek, ezért kéri a megfelelő vezető szerveket, hogy ezt ítéljék el.

Amendement 29/rev.
Sophia in t’ Veld
on behalf of the ALDE Group

Motion for a resolution

72. Takes the view that discriminatory comments against homosexuals by social and political leaders fuel hatred and violence, and calls on the relevant governing bodies to condemn them.

Amendement

72. Takes the view that discriminatory comments against homosexuals by religious, social and political leaders fuel hatred and violence, and calls on the relevant governing bodies to condemn them.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010