2008. október 13. hétfő
Send this article Print this article

Az EFA a felvidéki magyarságért

A szlovák kormány kisebbségi politikájának figyelésére kérte fel az Európai Bizottságot az Európai Parlamentben a Zöldekkel közös frakciót alkotó Európai Szabad Szövetség (EFA) hétfőn, 2008. október 13-án. Az állásfoglalás szövegét mellékeljük.

Brüsszel, 2008. október 13.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

Sajtóközlemény

Az Európai Parlament Európai Szabad Szövetség Frakciója (European Free Alliance ─ EFA) aggodalommal figyeli a legújabb szlovákiai magyarellenes kirohanásokat, melyek frakciótársunk, Tőkés László európai parlamenti képviselő és Csáky Pál, a Szlovákiai Magyar Koalíció Pártja elnöke folyó év szeptember 30-i, felvidéki találkozója nyomán kaptak erőre.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy amíg az Európai Unió számos országának nemzeti kisebbségei jól működő autonómiaformák keretében irányítják sorsukat, a szlovák kormány ezt a jogot megtagadja a félmilliós felvidéki magyarságtól. A szlovák kormány hovatovább azt a jogot is elvitatná, hogy erről a kérdésről egy szlovákiai parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő egyáltalán megbeszéléseket folytasson.

Szlovákia kormánya diszkriminatív és antidemokratikus politikáját próbálja leplezni ezen újkeletű magyarellenes hisztériakeltésével. Nyugtalanító és Európában elfogadhatatlan ugyanakkor, hogy a szlovákiai magyar politikusok elleni támadások az egész felvidéki magyar közösséget megfélemlítik.

Megragadjuk az alkalmat, hogy ezúton figyelmeztessük az európai közvéleményt, hogy a szlovákiai magyar iskolák nem részesülnek arányosan az Európai Unió támogatásából. Az Európai Bizottságot pedig e helyről kérjük, hivatalosan vizsgálja meg, történik-e Szlovákiában diszkrimináció a kisebbségi nyelveken oktató tanintézmények EU-alapokból való finanszírozása rendjén?

Szlovákia példája is azt mutatja, hogy az EU-csatlakozás önmagában nem oldja meg a kisebbségi–többségi nemzetek viszonyát. További európai szabályozást igényel ─ egyebek mellett ─ a sajtószabadság korlátozásának, a demokratikus alapértékek megsértésének, és a magyarellenes megnyilvánulásoknak a kérdésköre is.

Következésképpen arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy fordítson fokozott figyelmet a szlovák kormány kisebbségellenes ténykedésére, és lépjen közbe valahányszor magyarellenes politikát alkalmaznak, éppen a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évében.

2008. október 13.

Az Európai Parlament
Európai Szabad Szövetség Frakciójawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010