2009. július 14. kedd
Send this article Print this article

Az önálló erdélyi magyar delegáció kérdéséről

Amint az közismert, az erdélyi Magyar Összefogás listáján mandátumot nyert európai parlamenti képviselők egy önálló romániai magyar képviselőcsoport létrehozása iránti igényüket jelentették be az Európai Néppárt EP-frakciójában. Ezen szándékukat 2009. június 23-i, brüsszeli megbeszélésükön Theodor Stolojan román delegációvezetővel és Marian-Jean Marinescu képviselőtársukkal is közölték, akik – ez alkalommal – jóváhagyólag tudomásul vették magyar képviselőink tervét.

Július 1-én kelt közös megkeresésükben Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba hivatalos úton terjesztették kérésüket az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetősége elé.

Ezzel párhuzamosan – és ezt megelőzően – a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának a színeiben megválasztott két EP-képviselő is önálló felvidéki magyar küldöttség létrehozását jelentette be – szándékukat viszont a szlovák képviselőcsoport határozott visszautasításban részesítette.

Ehhez hasonlóan, utóbb a román képviselőcsoport vezetősége is azt közölte, hogy ellenzi az erdélyi magyar küldöttség megalakítását.

Hivatalos formában Joseph Daul néppárti frakcióvezető mind ez ideig nem adott választ felvidéki és erdélyi magyar EP-képviselőink önálló küldöttségek alakítására vonatkozó megkereséseire. Kéréseik elbírálásában minden bizonnyal döntő szavuk lesz országos többségi képviselő-csoportjaiknak.

Ezt szem előtt tartva, az ügy közmegegyezésen alapuló, békés rendezésére törekedve, erdélyi képviselőink a mai napon a Romániai Néppárti Delegáció ülésén vetették fel az önálló erdélyi magyar képviselőcsoport létrehozásának kérdését, a többségi demokrata-liberális küldöttség támogatását kérve ennek megvalósításához.

Előterjesztésében Winkler Gyula rámutatott, hogy a Romániai Néppárti Küldöttség két önálló csoportból, a PD-L, valamint az RMDSZ – és az EMNT – képviselőiből tevődik össze. Ennek megfelelően indokolt, hogy a néppárti EP-frakcióban is két önálló romániai küldöttség alakuljon. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a maga rendjén mindkettő ne egységes erővel képviselné országunk érdekeit. Winkler Gyula párhuzamos példákként említette Németországot és Portugáliát, melyek esetében szintén két-két csoport képviselteti magát a néppárti frakcióban.

Sógor Csaba EP-képviselő szintén az önálló magyar csoport létjogosultsága mellett érvelt, kemény konfliktusba kerülve ezáltal Marian-Jean Marinescu néppárti frakcióalelnökkel, aki a magyar képviselet kialakítását határozottan ellenezte.

Tőkés László európai képviselő – a Magyar Összefogás listavezetője – hozzászólásában a „sokféleség az egységben” EU-alapelvre hivatkozva állt ki a magyar küldöttség önállósodása mellett, nyomatékosan kérve a román képviselőcsoport támogatását ehhez. A közös romániai érdekek képviseletén túlmenően erdélyi magyarságunk számára elengedhetetlenül fontos, hogy sajátos ügyeit, úgymint a kisebbségi kérdést vagy az autonómia ügyét politikailag szabadon artikulálja, ezt pedig igazából csak önálló politikai entitásként képes megtenni – mondotta európai képviselőnk, aki egyben arról is beszámolt, hogy Markó Béla RMDSZ-elnök – megegyezésüknek megfelelően – a PD-L országos vezetőségénél fog közbenjárni a romániai magyar EP-küldöttség létrehozásának az elősegítése érdekében.

Jelek szerint a képviselőcsoport megalakítása – a közelgő  nyári szünet következtében – nagy valószínűséggel őszre fog halasztódni. Három képviselőnk viszont ebben az ügyben már a mai napon különkihallgatást kért Joseph Daul néppárti frakcióelnöktől.

Strasbourg, 2009. július 14.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010