2013. január 24. csütörtök
Send this article Print this article

Az Európai Parlament vizsgálat alá veszi a szlovákiai állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyét

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a 2013. január 23-án döntött a szlovákiai állampolgárságuktól megfosztott magyarok ügyében benyújtott petíció befogadásáról. A bizottság úgy döntött, kivizsgálja a beadványt, melynek megtárgyalására a következő hónapokban sor kerül.

Tőkés László 2012-ben tiszteletbeli erdélyi polgári címet nyújtott át a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyaroknak


   Bagó Zoltán fideszes, Tőkés László erdélyi és Mészáros Alajos felvidéki képviselők szerint Szlovákia eljárása súlyosan sérti az állampolgárságuktól megfosztottak jogait és szemben áll az Európai Unió alapértékeivel, ezért európai fórum előtt kell jogorvoslatot keresni az ügyben.
   "Annak ellenére, hogy az Európai Unió az állampolgárság kérdését nemzeti hatáskörben tartja, a nevezett jogszabály és jogfosztási eljárás több uniós alapelvet is – úgymint a jogbiztonság elve, a jóhiszeműen szerzett jogok védelme, a méltányosság elve, vagy akár az egyenlőség elve – sérthet. A petíció megalapozottságát és tényszerűségét mi sem igazolja jobban, mint hogy a szakbizottság a mai napon azt befogadhatónak nyilvánította, és információkérés céljából továbbította az Európai Bizottsághoz. Ez a döntés bíztató jel, reményeink szerint ebben a kérdésben is sikerül előrelépést elérni, és a szlovák kormányt nyomás alá helyezni"– fogalmazott Bagó Zoltán.
   "A jogfosztott szlovákiai magyarokkal történő szolidaritástól vezérelve mély és őszinte együttérzésünket fejezi ki az, hogy felvállaltuk a petíció közvetlen benyújtását a Petíciós Bizottsághoz, és a közös nemzeti siker reményében a továbbiakban is támogatjuk azt" – fogalmazott Tőkés László erdélyi képviselő.
   "Mint ismeretes, Szlovákia olyan formában módosította a szlovák állampolgárságra vonatkozó szabályozást, mely alapján az a személy, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, automatikusan elveszíti a szlovákot. Ennek nyomán már több olyan felvidéki magyart is megfosztottak a szlovák állampolgárságtól, akik korábban kezdeményezték és meg is kapták a magyar állampolgárságot. Ez tarthatatlan és felháborító diszkrimináció!" – jelentette ki Mészáros Alajos felvidéki magyar politikus.
   Tőkés László személyes közbenjárásával és Bagó Zoltán, – mint az illetékes bizottság magyar tagja –  valamint Bauer Edit és Mészáros Alajos felvidéki (Magyar Közösség Pártja) magyar EP-képviselők támogatása mellett került benyújtásra 2012. októberében a Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, és a szlovák állampolgárságától megfosztott Gubík László által jegyzett petíció. A dokumentumot több neves közéleti személyiség, köztük a szlovák állampolgárságától megfosztott 100 éves Tamás Aladárné Ilonka is aláírásával látta el.
Brüsszel, 2013. január 24. 

Bagó Zoltán, Tőkés László és Mészáros Alajos sajtóközleménye


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010