2018. október 3. szerda
Send this article Print this article

Európai parlamenti vita a romániai jogállamiságról

Az Európai Parlament e heti ülésszakának Romániáról szóló mai vitáját egyetlen órányi időre korlátozták, kevés teret engedve ezáltal a hozzászólásoknak.Írásban letett hozzászólalásában Tőkés László mindenekelőtt azt üdvözölte, hogy az eddigi kettős mércével ellentétben végre nem csupán a jobboldali kormányzatú Magyarországgal és Lengyelországgal szemben alkalmazzák az ún. jogállamisági mechanizmust, hanem a baloldali-liberális kormány vezette Románia jogállamiságát is vizsgálat tárgyává teszik.
Előterjesztésében Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke jelentősen megszelídült formában adta elő az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) hétfői ülésén hangoztatott, a romániai jogállamiság állapotát bíráló vádjait. Az igazságügyi reformok, a büntetőjogi kódexek módosítása, valamint a korrupció bírálata nyomán megkövetelte a romániai igazságszolgáltatás függetlenségének a biztosítását és a korrupcióellenes harc folytatását, engedékenyen szorgalmazva ugyanakkor jobb sorsra érdemes országunk visszatérését az eredeti – európai – útjára.  
Vasilica Viorica Dǎncilǎ román miniszterelnök a parlamenti vita meghívottjaként tartott militáns hangvételű beszédet. Egészében véve visszautasította a Románia ellen irányuló súlyos kritikákat, és a román állampolgárok érdekeire való hivatkozással részrehajló egyoldalúsággal vádolta meg az EU együttműködési és ellenőrzési mechanizmusának (CVM) országáról szóló jelentéseit. Ugyanakkor erőteljes bírálatban részesítette a titkosszolgálatoknak a korrupcióellenes harc ürügyén végzett tevékenységét és az ennek összefüggésében elkövetett visszaéléseket.
A frakciók nevében megszólaló képviselők, szinte pártállástól függetlenül, egészében véve kemény kritikával illették a romániai állapotokat. Egyes román szocialista képviselők durván támadták Monica Macovei és Cristian Preda kollégáikat. Laurențiu Rebega volt szocialista, jelenleg konzervatív párti képviselő személy szerint a román kormányt kezében tartó Liviu Dragnea pártelnökre hárította a romániai jogsérelmek felelősségét, azt kérve, hogy az Unió miatta ne a román népet büntesse.
Az EP tagjaihoz eljuttatott hozzászólásában Tőkés László két olyan, kirívóan magyarellenes ügyet vetett fel, amelyek nyilvánvaló módon és súlyos mértékben sértik a jogállamiságot. A kettőnek az a közös nevezője, hogy a kommunista diktatúra idejéből örökölt viszonyokról van szó.
Politikai foglyok csak egy diktatórikus rendszerben léteznek. Beke István és Szőcs Zoltán börtönbevetése teljes mértékben beleillik a román igazságszolgáltatás és a titkosszolgálatok kollaborációjának azon rendszerébe, melyről az általuk kötött titkos megállapodások árulkodnak. Koholt vádak alapján való kirakatperes elítéltetésük módszertana is a kommunista időkre vall – arról nem is beszélve, hogy három hónap után a bírósági végzés indoklása még mindig késik, lehetetlenné téve ezáltal, hogy jogorvoslattal éljenek.
Szintén a Ceaușescu-időket idézi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem botrányos esete. Minekutána valahogyan mégiscsak túlélte a nacionálkommunista elrománosítási folyamatot, a 2010-es tanügyi törvény hiába írta elő a multikulturális keretében a teljes körű magyar nyelvű képzés intézményes bevezetését, mivel a soviniszta egyetemi vezetőség, fittyet hányva az ország törvényeire, ezt mindmáig nem hajtotta végre. Jelenleg pedig teljes gőzerővel folyik a tanintézet végleges beolvasztása a román tannyelvű, nagy létszámú Petru Maior egyetembe, ami előbb-utóbb az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés végét jelentené Romániában.
Hogy nyomatékot adjon az erdélyi magyarság orvoslásra váró jogsérelmeinek, Tőkés László – hozzászólását mellékelve – levélben kereste meg Antonio Tajani EP-elnököt, valamint Frans Timmermans bizottsági alelnököt, annak reményében, hogy a romániai jogállamiság számonkérése rendjén magyar ügyeink megoldásához is hozzájárulnak.
A romániai jogállamiságról szóló mai vitát november elején európai parlamenti határozathozatal fogja követni.

(Tőkés László hozzászólása a Dokumentumok rovatban található.)


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010