2018. március 31. szombat
Send this article Print this article

Húsvéti jószolgálati látogatás

Tőkés László lelkipásztor, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke ebben az évben is ellátogatott a húsvéti örömüzenettel egy kisközösségbe. Még a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeként honosította meg, hogy minden húsvét és karácsony előtt felkeres egy-egy hátrányos helyzetű magyar közösséget.Tavaly húsvétkor a római katolikus egyház által fenntartott váradszőllősi Szent Márton Idősotthonba látogatott el, ebben az esztendőben a váradvelencei református egyházközség által alapított, az Agnulli Dei (Isten Báránykái) Egyesület fenntartásában működő öregotthont kereste fel. Elkísérte őt Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke, a Magyar Polgári Egyesület vezetője is.
Március 30-án, nagypéntek délutánján a Nagyvárad Velence nevű városrészében található otthon társalgójában fogadták az idős, járóképes gondozottak a püspököt, aki később az ágyhoz kötötteket is felkereste. Az ismerkedő beszélgetést követően közös énekléssel készültek az igehallgatásra. Tőkés László a gyásznaphoz illően Máté evangéliumát idézve (27,16-26) elevenítette fel az emberi gyarlóságból és bűntudatból fakadó nagypénteki „népítéletet”, ami megelőzte Jézus Krisztus kínszenvedését, kereszthalálát és temetését, illetve csodálatos feltámadását. Igemagyarázatában a kétezer évvel ezelőtt történteket korunk jelenségeivel is párhuzamba állította, hiszen a Fiúisten feláldozásának politikai-társadalmi, teológiai és emberi dimenziói egyaránt voltak. Abban a tekintetben nem sokat változott a helyzet, hogy a világ nagyjai ma is egyre-másra úgy alakítják a dolgok menetét, a hatalmasok kényük-kedvük szerint úgy irányítják az egyének és közösségek sorsát, hogy mélyüljön a szakadék a gazdagok és a szegények, az uralgók és az alávetettek között. „Nagypénteken gyászolunk ugyan, de a húsvétban, a feltámadás ünnepén a bűneinktől való krisztusi szabadítást várjuk és reméljük” – mondotta a püspök, aki imájában az Úr gondoskodó szeretetéért és jelenlétéért annak bizonyosságával fohászkodott, hogy Isten fia a csüggedőkkel, betegekkel, rászorulókkal mindenkoron közösséget vállal.
Az egybegyűltek végezetül elénekelték a Győzhetetlen én kőszálom kezdetű egyházi éneket, amely úgy is ismert, mint II. Rákóczi Ferenc imádsága Jézusról.
Tőkés László a lelkipásztori áldásmondás után húsvéti üdvözlőlappal kedveskedett az idősotthon lakóinak és munkatársainak, majd gyümölcsök és édességek ajándékozásával, valamint kölcsönös ünnepi jókívánságokkal zárult a látogatás. Az adományok az EMNT és az MPE jóvoltából kerültek az Agnulli Dei Idősek Otthonába. 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010