2021. december 25. szombat
Send this article Print this article

Karácsonyi köszöntő

„És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala” (Mt 2,9).Egy emberöltővel ezelőtt, Vajda János Virrasztóihoz hasonlóan „csillagoltó sötétségben”, csüggedten vártuk sorsunk jobbra fordulását. Közeledett karácsony. „A nagy tenger éjszakában (…) merengünk egy csillagon.”
Reményvesztett állapotunkban a betlehemi csillag volt az egyedüli irányadónk. A bölcsek, a királyok és a pásztorok nyomdokán elindulva követtük Krisztus fénylő csillagát.
Európa és a nagyvilág mai urai és bölcsei látható módon utat tévesztettek. A népek pásztorai is tévútra terelik a nyájukat.
Életbevágóan fontos, hogy visszataláljunk „ama fényes és hajnali csillag” (Jel 22,16) egyedül üdvözítő útjára.
Karácsony szent ünnepén szabadító Krisztusunk fényeskedjék nekünk!
 
2021 Adventjében
 
                                                                                       Tőkés László


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010