2022. április 17. vasárnap
Send this article Print this article

Krisztus az élet és a világ világossága

Ünnepi köszöntés és jókívánság„Legnemesebb Végházunknak”, Váradnak az eleste a fejedelmi Erdély és a Részek aranykorának végét, végromlásának a kezdetét jelentette. 1660 augusztusában azonban, a szabad elvonulást biztosító hadialku egyik legfontosabb feltételeképpen, a vár védői a híres-neves váradi nyomdával együtt kimenekíthették az éppen nyomtatás alatt álló Váradi Bibliát. Szenczi Kertész Ábrahám tudós teológus és tipográfus rá egy évre Kolozsvárott végezte be élete legfőbb művét, ékes bizonyságaképpen és jelképe gyanánt annak, hogy: „Isten szava megáll mindenha, / Nem dönti meg senki hatalma” (Luther Márton).
A hitünket és lelki erőnket próbára tévő, mostani sorsos időkben „a tűzből-vérből kimentett partiumi féniks” világló példája emlékeztessen bennünket arra, hogy: „Kezdetben vala az Ige (…) Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága” (Jn 1, 1;4).
Húsvét szent ünnepén a feltámadott Krisztus világosodjék nékünk!
 
2022 Szent György havában
 
                                                                                       Tőkés László
 

 

 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010