2009. február 26. csütörtök
Send this article Print this article

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

„…azoknak a társadalmaknak, amelyek elhanyagolják a múltat, nincs jövőjük…”
(Prágai Nyilatkozat)

Megemlékezések a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

A magyar nyelvterület két helyszínén is bejelentették tegnap, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, a Prágai Nyilatkozat elfogadása melletti aláírásgyűjtés megkezdését.

Tőkés László, Szájer József és Schöpflin György EP-képviselők, Ékes Ilona országgyűlési képviselő (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség) és Szöőr Anna, az Október 23. Bizottság Alapítvány elnöke szerdán, Budapesten hangsúlyozták: azt akarják elérni, hogy az Európai Parlament fogadjon el határozatot a kommunizmus bűntetteivel szemben. „A hazugság fövenyére nem lehet jövőt építeni” – jelentette ki az eseményen Tőkés László, az erdélyi magyarok európai képviselője, aki szerint „nem lesz nyugalom, béke és biztonság”, amíg nem talál kiutat Európa a hazugságból.
Ez „jelentős lépés Európa szellemi megújulásának útján” – mondta Szájer József, az Európai Parlament (EP) néppárti frakciójának fideszes tagja, aki szerint a nácizmussal már régóta foglalkoznak ugyan, ám emellett „fel kell vetni a múltban és a ma is velünk élő kommunizmus problémáját”.
A Prágai Nyilatkozatot 2008. június 3-án fogadta el a Cseh Köztársaság Szenátusa, és olyan neves, rendszerváltó személyiségek szerepelnek a kezdeményező aláírók között, mint Václav Havel, Vytautas Landsbergis, vagy Tunne Kelam.
Közös erőfeszítéssel sikerült elérni, hogy az eredeti Nyilatkozatot kiegészítsék a romániai és magyarországi vonatkozással, így a mostani változatba már bekerült a felsorolt intézmények közé a budapesti Terror Háza, illetve a kommunizmus bűneit vizsgáló romániai intézet, valamint a szöveg tételesen is megemlékezik a romániai forradalom alatt elkövetett gyilkosságokra (a szöveget mellékeljük). Ugyanakkor sikerült hivatalosan is regisztráltatni a www.pragainyilatkozat.hu, valamint a www.declaratiadelapraga.ro domain-neveket, nemsokára a Nyilatkozat szövege mind magyarul, mind románul elérhető lesz a www.praguedeclaration.org oldaláról.
Délután Nagyváradon tartottak előadásokkal egybekötött megemlékezést a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Dísztermében. A meghívott előadók, Vincze Gábor és Molnár János történészek az őszinte múltfeltárás fontosságát emelték ki előadásaikban. Molnár János rámutatott: ha kiutat keresünk az erkölcsi válságból, a bizonytalanságból és az értékvesztett állapotból, akkor helyre kell tennünk a dolgainkat, és ki kell beszéljük azt, ami bennünk van. Bolygatnunk kell a múltat, hogy tudjuk, mit és hogyan rontottunk el, fel kell kutatnunk a felelősöket. Vincze Gábor szerint az 1917. november 7-én formálódó bolsevik puccstól számíthatjuk a kommunista terror kezdetét.
És hogy „testközelben” is érezhettük a kommunista terrort, arról Forró László előadása győzte meg a szépszámú hallgatóságot: az egyházkerületi előadótanácsos olyan bihari személyek, csoportok sorsát elevenítette fel, akiket megkínoztak, bebörtönöztek, vagy kivégeztek.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) beszámolt arról, hogy brüsszeli tapasztalatai azt mutatják: a nyugat-európai politikusok lezártnak tekintik a kommunizmus ügyét. „Ha holnap az Európai Parlament plénuma elé kerülne egy olyan törvénytervezet, amelyben a nácizmushoz hasonlóan elítélnék a kommunizmust, szonte biztos, hogy nem szavaznák meg. Sokan ellenérdekeltek, és nem csak a volt Szovjet-tömb országaiban”, vélte.
Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő a 2008. június 3-án elfogadott Prágai Nyilatkozatra hívta fel a figyelmet, mely egyebek mellett azt tartalmazza, hogy meg kell szüntetni a kettős mércét a fasizmus és kommunizmus viszonylatában, mert nincsenek első- és másodrendű áldozatok. „Rendezni kell alapvető kérdéseinket, mert addig nem terem jövő számunkra, addig nem lesz béke, amíg nem számolunk le Trianon és a kommunizmus örökségével”, fogalmazott az egyházfő.
A résztvevők ezután egyhangúan elfogadták a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megfogalmazott Nagyváradi Nyilatkozatot, majd a Kommunizmus Áldozatainak Emléktáblájánál elhelyezték a kegyelet koszorút, valamint a Szózat hangjai mellett meggyújtották az emlékezés gyertyáit.

Nagyvárad, 2009. február 26.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

NAGYVÁRADI NYILATKOZAT
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából


A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján meggyőződéssel valljuk, hogy:

• Emberiség ellen elkövetett bűntetteik miatt lényegi azonosság mutatkozik minden totalitárius rendszer között.
• A náci rezsim mellett a kommunista önkényuralom is fájdalmas része közös európai történelmünknek, következésképpen a kommunisták által elkövetett bűntetteknek is tudatosulniuk kell minden európai elmében.
• A kommunizmus nevében elkövetett bűntettek még nem kerültek be az összeurópai köztudatba, a bűnelkövetőket nem idézték az igazságszolgáltatás elé, és az áldozatokat nem kárpótolták. Márpedig a kommunizmus sok millió európai áldozata és családtagjaik éppen úgy jogosultak a megértésre, szenvedéseik elismerésére és a jóvátételre, miként a nácizmus áldozatai.
• A Prágai Nyilatkozat 2008. június 3-i megszületése fontos mérföldkő a kommunista rémuralom valódi arcának megmutatása, valamint a történelmi igazságtétel terén.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján kijelentjük, hogy:

• A súlyos véráldozattal járó romániai kommunistaellenes forradalom 20. évfordulójára készülve nem feledjük a kommunista rezsim által megkínzott, meghurcolt társainkat; nem hagyjuk, hogy a kommunista diktatúra rémtettei a közöny és a feledés homályába vesszenek.
• A volt kommunista térség országaiban a kommunista diktatúrák örökségével való szembenézés változatlanul időszerű, hiszen a kommunizmus áldatlan hatásai mindmáig érvényesülnek társadalmainkban.
• Elismeréssel tekintünk a Marius Oprea történész által vezetett, a Romániai Kommunizmus Bűneit Kivizsgáló Intézet (IICCR) következetes és kitartó munkájára;
• Fontosnak és támogatásra méltónak tartjuk az egykori kommunista titkosrendőrség tevékenységét feltáró közintézmény, a Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Bizottság (CNSAS) szerepét a közélet megtisztulásában.
• Aláírásunkkal csatlakozunk a Prágai Nyilatkozat megállapításaihoz, következtetéseihez és ajánlásaihoz, és minden erőnkkel hozzájárulunk az aláírásgyűjtő mozgalom kiszélesítéséhez.
• Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Romániában még nem rendeződött megnyugtatóan a kommunizmus éveiben politikai okokból elítélt személyek rehabilitációjának ügye.
• Különösképpen fájlaljuk, hogy élni akaró erdélyi magyarságunk szimbólummá nőtt alakját, a koncepciós perben halálra ítélt, és ötven éve kivégzett Sass Kálmán mártír-lelkipásztort és sorstársait továbbra is köztörvényes bűnözőnek tekintik Romániában.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján felkérjük:

• A hazai civil társadalmi és emberjogi szervezeteket, hogy sajátos eszközeikkel továbbra is gyakoroljanak nyomást a politikai közszereplőkre és a törvényhozásra annak érdekében, hogy a képviselőház jogi bizottságánál elakadt, a politikai okok miatt elítélt személyek alanyi jogon történő rehabilitációjára irányuló, 400/2008-as számú törvénytervezet a Parlament plénuma elé kerüljön és jogerőre emelkedjen.
• Tőkés László püspököt, európai parlamenti képviselőt, hogy levélben sürgesse meg Románia Képviselőházának elnökénél a vonatkozó törvényhozási procedúrát (1), az Európai Parlamentben emeljen szót a romániai politikai foglyok rehabilitációja tárgyában (2).
• Traian Băsescu államelnököt, hogy a romániai kommunista rendszert elítélő Tismăneanu-jelentésre való hivatkozással foglaljon állást e kérdésben.

2009. február 25.

A nagyváradi emlékező fórum részvevőihírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010