2009. június 3. szerda
Send this article Print this article

Nehéz magyarnak lenni a világban, mégsem lehetetlen

Pünkösd harmadnapján, 2009. június 2-án koraeste Tőkés László püspök, EP-képviselő a brassói belvárosi református egyházközséget látogatta meg. A zsúfolásig megtelt templomban igét hirdetett, majd ezt követően Toró T. Tibor képviselőjelölttel közösen fórumon vettek részt a jelenlevő egyháztagok körében.

Tőkés László beszédét Pál apostol szavaira építette, miszerint feladatunk gondot viselni népünkre, közösségünkre, akárcsak a pásztornak nyájára. Mi is pásztorlásra szorult emberek vagyunk, ezért az individualista és kollektív végletek között meg kell találnunk helyünket közösségünkben. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy a mai értékválságban ne hagyjuk, hogy az emberi élet elértéktelenedjék, hiszen az erkölcsi relativizmusban az emberiség önmaga gyilkosává válik.

Az istentiszteletet követően Szegedi László esperes úr üdvözölte az egybegyűlteket, majd elismerő szavakkal köszöntötte Tőkés Lászlót. Széchenyit idézve kifejtette, hogy Tőkés eddigi EP-tevékenysége példaadás számunkra, hiszen munkássága erősíti bennünk azt a hitet, hogy bár nehéz magyarnak lenni a világban, mégsem lehetetlen. Áldását adta munkájára, mely mögött sok küzdelem van, hiszen nehéz magyarnak és kereszténynek megmaradni egy olyan Európában, mely megtagadja keresztény gyökereit. Végezetül köszönetet mondott azoknak, akik tettek és tesznek a magyarságért.

A nőszövetség Dsida Jenő Psalmus Hungaricus versével köszöntötte a gyülekezetet, a dalárda pedig színvonalas előadással járult hozzá a mai eseményhez.

A helyi RMDSZ részéről Kovács Attila örömét fejezte ki, hogy sikerült az összefogás. Hozzátette, a választásoknak nagy a tétje, hisz az eredmény majd meghatározza, hogy lesz-e jövője az összefogásnak.

A fórumon Tőkés László néhány szóban beszámolt eddigi EP-tevékenységéről. Visszautalva Szigeti esperes szavaira, kifejtette, hogy akár EP-programként is felfogható embernek, magyarnak és kereszténynek lenni, megmaradni. Továbbá hozzátette, Erdély kérdése nem politikai, hanem erkölcsi kérdés, amelyet nemzetköziesíteni kell. Létrejött az összefogás, de sajnos nem teljes. Ezért tudatosítani kell a magyarságban: egy a cél, és félre kell tenni a sérelmeket, hogy bővítsük az összefogást. Szabó Dezső szavaival élve hozzátette, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

Toró T. Tibor emlékeztetett, hogy már két éve dolgozik az összefogás létrehozásán Tőkés Lászlóval és Szilágyi Zsolttal együtt. Örömét fejezte ki, hogy most, 2009-ben sikerült és reméli, hogy hosszú távú lesz az együttműködés. Hozzátette, az intézményesített pluralizmus fontos értéke a politikának, éppen ezért változásra van szükség az erdélyi politikában. Végezetül felkérte a brassói magyar közösséget, hogy június 7-én támogassák az összefogás listáját.

Brassó, 2009. június 3. 

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010