2021. augusztus 27. péntek
Send this article Print this article

Nemzeti ünnep Cigándon

Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke augusztus 20-a, Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünnepe előtt meghívást kapott Cigándra (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) az önkormányzat által az államalapítás és az államalapító I. István király emlékére, valamint az nemzeti összetartozás kifejezésére rendezett kétnapos ünnepre.Az Oláh Krisztián polgármester által jegyzett szívélyes meghívó így szólt: „Először is kérem engedje meg, hogy megköszönjem a visszajelzésüket a szoboravatáshoz kapcsolódóan, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Ft. Püspök Úr részt vesz megemlékezésünkön, valamint megköszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Cigánd Város Önkormányzatát a magyar nemzet iránti tevékeny szeretete és nemzeti büszkesége ösztönzi arra, hogy 2021. augusztus 20-án megrendezze Határtalanul a Bodrogközben jeligével a bodrogköziek találkozóját.
A 2021. év ünnepének kiemelt eseménye a Magyarság tiszteletére állítandó emlékmű átadása, amelyet a nemzeti folytonosságra, a magyar nemzet és természetesen a Bodrogköz egységének tiszteletére emelünk.
A Bodrogköz a honfoglalás kora óta lakott térség, amelyet a környező folyók évszázadokig elvágtak az ország többi részétől. A természeti adottságok és a történelmi események is megerősítették az itt élőkben a sorsközösség és az egymásra utaltság érzését, ami erős helyi közösségeket és a közösségek közötti szoros kapcsolatokat eredményezett. Ezek a szoros kapcsolatok a Tisza szabályozását követően is megmaradtak, és a kinyíló világ gazdasági együttműködéseinek az alapjai lettek. Ezt az organikus fejlődési folyamatot szakította ketté az I. világháborút követő országvesztés. A trianoni békeszerződés a térséget kettészakította, és a tájegység kétharmada – a Felső-Bodrogköz – a határ túloldalára került (a mai Szlovákiába).
A történelmileg egységes régió megszenvedte a százéves megosztottságot.
A határ elválasztotta az államokat, az államok pedig azon igyekeztek, hogy elvágják a rokoni, baráti és gazdasági kapcsolatokat. Ez utóbbi törekvés következtében a mai napig is mind a magyar mind a szlovák oldalon az ország legszegényebb vidékei közé tartozik térségünk. A rendszerváltást követően meginduló együttműködés új reményt adott az itt élőknek, az Unió belső határainak eltörlése pedig valóban formálissá tette a határ mindennapi életre gyakorolt hatását. Az emberi kapcsolatok jobban ellenálltak a kommunista ideológiától vezérelt rendszerek nyomásának. A hétköznapokban szűk családi vagy baráti körben emlékek, történetek átadásával erősítették az itt lakók az összetartozás érzését. Rendkívüli helyzetekben, tűzvész vagy árvíz idején pedig nem számított a határ, felső utasítás nélkül – vagy akár annak ellenére is – mindig megérkezett segítség.
Napjainkban szerencsére más a helyzet! A polgári kormányzat több mint egy évtizedes eredményes munkájával bizonyította, hogy a nemzeti összetartozás elkötelezett híve, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is harcol a határon inneni és azon túli magyarság helyzetének jobbá tételéért.
Ennek az összetartozásnak kíván emléket állítani Cigánd Város Önkormányzata a most elkészült emlékművel. A kezdeményezést az Alsó- és Felső-Bodrogköz mind az 55 települése támogatja, hiszen a közös múlt és a közös jövő minden itt élő számára biztos alap és egyértelmű célkitűzés.
Az emlékmű a keresztény múlt emlékei mellett magyarságunk jövőbeli megmaradásának eszményét is szimbolizálja. Kifejezi reményünket, hogy hagyományaink értékeiből merítve, a tenni akarás lendületével még napjaink megosztó, értékellenes világában is van lehetőség a fejlődésre! A szobron az alábbi felirat szerepel majd: Isten, áldd meg a magyart!”
A szép rendben lezajlott rendezvényről maga a polgármester ekképpen számolt be az egyik közösségi hálón:
„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.”
Petőfi Sándor szavait mindenki magáénak érezhette, aki ellátogatott az augusztus 20-21-i rendezvényünkre Cigándra, a Bodrogközi Múzeumportára.
Felemelő és olykor megható pillanatok részesei lehetettünk a rendezvénysorozat első napján, a bodrogközi települések Határtalanul a Bodrogközben címmel megrendezett találkozóján.  A színvonalas eseményre meghívást kapott mind az 55 Felső és Alsó-bodrogközi település. A megjelent küldöttségek mellett díszvendégeink között Ft. D. Tőkés László református püspököt, Dr. Kovács Vilmos ezredest, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát, Dr. Hörcsik Richárdot, Zemplén-Abaúj országgyűlési képviselőjét, Nt. Mészáros Istvánt és Nt. Kendi Csabát, a zempléni református egyházmegyék espereseit, Petraskó Tamást, a Magyar Kultúra Lovagját köszönthettük.
A hivatalos megnyitót követően a bodrogközi települések delegációi a református templomhoz vonultak, a menetet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület huszárai, a Tiszaújvárosi Derkovits Fúvószenekar, a Triangel Tánccsoport kísérte az ünnepi istentiszteletre, amelyen a Nagyváradról érkezett Tőkés László püspök úr hirdetett igét és a térség református lelkészei köszöntötték a vendégeket. A cigándi református gyülekezet zenekarának előadása még ünnepélyesebbé, meghittebbé tette az eseményt. A hagyományoknak megfelelően az új kenyér megáldása és kiosztása is része volt az augusztus 20-i istentiszteletnek.
Az ünnepségsorozat egyik legfontosabb momentuma Czigándi Varga Sándor szobrászművész alkotásának, a Nemzeti Összetartozás Emlékművének felavatása volt. A térplasztika a magyarság, a bodrogközi emberek összetartozását szimbolizálja.
A szoboravató ünnepségen a felszólalók a térség történelmi szerepét, a trianoni békeszerződés magyarságra gyakorolt hatását, valamint a magyar nemzet összetartozásának jelentőségét emelték ki.
A rendezvény másik fontos momentuma volt a Cigánd és a felvidéki Királyhelmec között született testvértelepülési megállapodás aláírása, valamint a szintén Szlovákiában található Bély község és Cigánd testvértelepülési kapcsolatának hivatalossá tétele volt.
A kulturális bemutatón felléptek a meghívott bodrogközi amatőr művészeti csoportok, a felvidéki Gorlo Volka és a cigándi kötődésű Sikátor együttes. A találkozót Petraskó Tamás és a hagyományőrző dobosok szertűzzel zárták.
Másnapi hagyományos városnapi rendezvényünkön minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A hivatalos köszöntőt követően a polgármester – a város képviselő-testületének döntése értelmében – a településen végzett több évtizedes példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként „Cigándért” kitüntetést adott át Tóth János alpolgármesternek.
A színpadon az amatőr csoportok mellett Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea Jászai Mari-díjas színművészek előadása, táncshow és bűvészek műsora követte egymást. A kulturális előadások mellett az adrenalint motoros kaszkadőr bemutató fokozta.
A városnap két sztárvendége az egyik legismertebb magyar rapper, Essemm és az este fellépő Kasza Tibi és zenekara volt.
Az egész napos program a hagyományoknak megfelelően látványos tűzijátékkal zárult. (…)
Hálás köszönettel tartozunk minden intézmény, dolgozó és önkéntes segítő szorgos helytállásáért, türelméért és fáradhatatlan munkájáért.
*
A polgármesteri meghívó, beszámoló és a fotók tárhelye Kristóf István cigándi lelkipásztor közvetítésével jutott el sajtóirodánkhoz.
    


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010