2009. július 8. szerda
Send this article Print this article

Nyilatkozat a szlovákiai államnyelvtörvény tárgyában

A szlovák parlament nemrég egy kisebbség- és magyarellenes nyelvtörvényt fogadott el, mely ellen, a benne testet öltő, durva diszkrimináció ellen szavunkat felemelni lelkiismereti kötelességünk.

A magyar nyelv használatának és a magyar kultúra gyakorlásának visszaszorítása, korlátozása több évtizedes hagyományra tekint vissza a volt kisantant államaiban. Országaink uniós csatlakozása a többségi nacionalizmusok által gerjesztett problémákat nem oldotta meg. Sajnos, immár az Európai Unió közösségén belül is, tovább tart az erőszakos asszimiláció eszközeinek igénybevétele, a homogén nemzetállam megteremtéséért folytatott állampolitika.

Az Unió nem csupán egy gazdasági és politikai rendszer, hanem egyben a sokszínűségen és sokféleségen alapuló kulturális közössége is a tagországoknak és tagnemzeteknek. Ennek megfelelően az európai népek nagy Családjában nem a többségétől eltérő kultúrák, nyelvek elnyomása, hanem azok megbecsülése és óvása kellene, hogy vezérelje országaink kormányzatait. Ugyanez érvényes Szlovákiára is.

Amennyiben az EU brüsszeli intézményei közömbösen nézik a kelet-közép-európai kisebbségek további elnyomását, akarva-akaratlanul az európai integráció  szellemiségével ellentétes gyakorlat meghonosításához járulnak hozzá, amely a társadalmi békétlenség és feszültségek gerjesztése által minden tekintetben kárára szolgál Európának.

„Egység a sokféleségben, sokféleség az egységben” – ez az Unió és egyben a keresztény ökumenikus mozgalom egyik alapelve.

A szlovák államnyelvtörvény ügye, a volt kommunista országokban újból és újból feléledő államnacionalizmus nem tekinthető belügynek, mint ahogy a nemzeti, etnikai, nyelvi és vallási közösségek védelme is európai ügynek számít.

Joggal szorgalmazzuk tehát újból egy Európai Kisebbségvédelmi Egyezmény megalkotását, amely biztonságot, jogot, méltóságot, valós és tényleges jogegyenlőséget nyújthat azon közösségeknek, amelyeket a történelem az anyaországok határain kívülre kényszerített.

A kárpát-medencei magyar közösségek egymás iránti testvéri szolidaritására apellálva, tiltakozunk a szlovákiai magyarságot sújtó nyelvtörvény ellen, és annak visszavonására irányuló követelésünk támogatására kérjük az Európai Parlamentet.
 
2009. július 8. 

Tőkés László 
elnökwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010