2022. március 4. péntek
Send this article Print this article

NYILATKOZAT: Adj, Uram, békét Európának!

Immár kilenc napja, hogy kitört az ukrajnai háború, mely a második világégés óta Európa legnagyobb katasztrófájának mutatkozik. A diplomácia kudarca nyomán az orosz hatalom a katonai agresszió útjára lépett, és megtámadta Ukrajnát. A háború által előidézett káoszban mind ez ideig több mint egymillió ukrajnai polgár menekült el, és félő, hogy számuk ennek a többszöröse lesz.
A XXI. század Európájában semmi sem magyarázhatja a civilek elleni katonai, fizikai erőszakot. Azt hihettük, hogy a világháborúk és Jugoszlávia széthullása után a háború és az erőszak okozta elvándorlás és szenvedés már végképp a múlté. Mi, magyarok is sokat szenvedtünk az elmúlt században. Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken és itt, Erdélyben is. Éppen ezért szolidaritást vállalunk mindazokkal a nemzettársainkkal, akiknek menekülniük kell. És ugyanúgy szolidaritást vállalunk az ukrajnai románokkal és az ukrán nemzet tagjaival is, akiknek a háború miatt kell szenvedniük. Anyanyelvtől, vallástól, nemzeti hovatartozástól függetlenül segítenünk kell a szenvedőknek. Éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy támogassák a menekülteket segítő állami, egyházi intézmények és humanitárius civil szervezetek munkáját. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács erdélyi irodahálózata is gyűjtést szervez a menekültek javára.
Miközben a menekültválság kapcsán dicséretes összefogásnak és szolidaritásnak lehetünk tanúi és részesei, egyes magyarországi és romániai politikusok a háború és a humanitárius válság ürügyén kicsinyes politikai vádaskodásba kezdtek. Még a katasztrofális háborús viszonyokat is arra használják fel, hogy ellenfeleiket vádolják, támadják, lejárassák. Előttük még az emberi élet és méltóság sem szent, semmi sem az. Önmérsékletre és bölcsességre és belátásra kérem őket! A háború megpróbáltatásai közepette a szolidaritás, az összefogás, a nemzeteink és politikusaink közötti együttműködés kell hogy elsődleges legyen, semmint a viszály.  
Meggyőződésem, hogy térségünk országainak az szolgálja a javát, hogyha ebből a háborúból kimaradnak. Ha nem növelik a bajt, nem öntenek olajat a tűzre – de mindazáltal háborúságot szenvedő testvéreinken segítenek. Mindnyájunk elsőrangú érdeke a béke mielőbbi helyreállítása!
Mi, erdélyiek, románok, magyarok, németek etnikumtól, nyelvtől, vallástól függetlenül legyünk egyek a béke és a biztonság keresésében.
Uram, adj békét Ukrajnának! Adj békét Európának!
 
Nagyvárad, 2022. március 4.
                                                                          
Tőkés László
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010