2022. január 31. hétfő
Send this article Print this article

Püspökszentelés Kolozsváron

2022. január 29-én a kolozsvári belvárosi unitárius templomban iktatták be hivatalába Kovács István volt sepsiszentgyörgyi lelkipásztort, a Magyar Unitárius Egyház 32. püspökét. Az unitárius egyház 2018-ban ünnepelte fennállásának 450. évfordulóját. Ezzel együtt az erdélyi történelmi egyházak és egyetemes magyarságunk közösen emlékezett meg a tordai vallásbéke jubileumi évfordulójáról, mely a világon elsőként iktatta törvénybe a vallásszabadságot.
Kovács István nagy erdélyi reformátorunk, néhai Dávid Ferenc örökébe lépett, aki hajdan református, utóbb pedig az első unitárius püspöke lett Erdélynek.A püspökszentelési ünnepségen – másokkal együtt – erdélyi magyar, román és szász egyházaink elöljárói mondtak köszöntő beszédet. Orbán Viktor miniszterelnök levélben üdvözölte az új püspököt. A nyári tisztújításkor megválasztottak sorából Farkas Emőd és Sándor Krisztina főgondnokok tartottak beszédet. Felszentelése nyomán Kovács István végzett székfoglaló szószéki szolgálatot.
A beiktató ünnepségen részt vett és jókívánságait fejezte ki Tőkés László volt királyhágómelléki püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010