2009. május 13. szerda
Send this article Print this article

Regionális EP-iroda avatása, kiállítás és közéleti fórum Zilahon

Tőkés László európai parlamenti képviselő tizenkettedik területi irodáját avatták fel Zilahon, 2009. május 12-én, délután 6 órakor. Bogdán Zsolt esperes a magyar összefogásba vetett bizalom, és az európai fórumok előtti képviselet fontossága zálogának tekinti a püspök-képviselő frissen felavatott szilágysági irodáját, mely a református esperesi hivatalban lelt otthonra. Megnyitóbeszédében felelevenítette Mádl Ferenc köztársasági elnök fővédnöki részvételét a 2005-ös zilahi, Arccal Európa felé című rendezvényen, melynek rendjén Tőkés László püspök házigazdaként jól összegezte a Szilágyság értékeit és gondjait. A regionális iroda megnyitása egyenes folytatása az akkori értekezletnek, ekképpen a szilágysági értékek Unióbeli képviseletére, és a regionális problémák megoldásának európai lehetőségeinek közvetítésére kérte közösségük nevében a püspök-képviselőt.

Avatóbeszédében Tőkés László a széleskörű erdélyi magyar összefogás példájaként méltatta a zilahi iroda felavatását. Reményének adott hangot, hogy a június 7-i választások nyomán Szilágyi Zsolt európai parlamenti jelölttel közösen működteti majd a szilágysági képviseletet.

A Másfél év az Európai Parlamentben című kiállítást Szilágyi Zsolt képviselőjelölt, Tőkés László kabinetfőnöke nyitotta meg a Kálvineum előcsarnokában. A szűk másfél esztendő brüsszeli és strasbourgi parlamenti munkájának legkiemelkedőbb mozzanatait dokumentáló kiállításról szólva Tőkés László a rendszerváltás óta eltelt húsz év korszakváltó jeleiről beszélt: Ceauşescu börtöneinek fenyegetettségéből európai parlamenti képviselővé választották, és míg az ateista kommunista rezsim annakidején bezúzta a magyar reformátusoknak küldött tízezer református bibliát, 2008 decemberében minden európai nép nyelvére lefordított szentírások gyűjteményét állíthattuk ki a brüsszeli parlamentben.

A Kálvineum nagytermét zsúfolásig megtöltötték az európai parlamenti választás kortesfórumára érkezők. Püsök Csaba zilah-belvárosi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetségének elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, és a rendezvény jeles vendégét dr. Deutsch Tamás országgyűlési képviselőt, a FIDESZ-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltjét. Az erdélyi Magyar Összefogás listájának vezetőjét, Tőkés Lászlót, és negyedik helyezettjét, Szilágyi Zsoltot a „Legyen négy!” – nagyarányú szavazási részvételre buzdító – szlogennel üdvözölte. Márai Sándor magyarságunk unióbeli képviseletére is érvényes tanácsával nyitotta meg a fórumot: „Menj nyugatra. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél.”

Szilágyi Zsolt képviselőjelölt örömének adott hangot, hogy a zilahi és környékbeli résztvevők ökumenikus közösségében a politikai pluralizmusa is tükröződik, hiszen az RMDSZ és az MPP helyi vezetői is szót kapnak. Erdélyi magyar közösségünk európai parlamenti képviseletének fontosságáról szólva kifejtette, hogy Tőkés László képviselő munkássága az elmúlt másfél évben megteremtette a létfontosságú, önálló erdélyi magyar külpolitikát. Képviseletünk folytonossága azért fontos, hogy Erdély, mint európai nagyrégió sajátos ügyeinknek – például autonómiatörekvéseinknek – európai szövetségeseket nyerjünk meg.

Deutsch Tamás arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy az erdélyi magyarságnak 1989-ben már sikerült Tőkés László vezetésével személyi autonómiáját, szabadságát kivívnia. A szabad választás lehetőségével élve, a küszöbön álló európai parlamenti választásokkor újabb, jelentős lépést tehetünk az erdélyi magyarság autonómiájának kivívása érdekében, hiszen 2011-ben az anyaország tölti be az Unió soros elnöki tisztét, és az akkori polgári kormány a lehető leghatékonyabban tudja majd támogatni képviselőink ez irányú erőfeszítéseit az Európai Parlamentben. Arra szólított, hogy szavazatainkkal emeljük „közös magyar nemzeti ünneppé” június 7-ét, hiszen 90 éve először választ képviselőket ugyanabban a pillanatban az anyaországi, a felvidéki és az erdélyi magyarság.

Tőkés László listavezető örömmel nyugtázta, hogy a hallgatóság soraiban fele-fele arányban foglaltak helyet az RMDSZ és az MPP tagjai. Fontos, hogy a magyar összefogás lelkesítő üzenetét ne árnyékolja be az MPP vezetőségének oktalan és igaztalan „ellenkampányolási” igyekezete. A „ne döntsenek rólunk nélkülünk” elve szerint arra figyelmeztetett, hogy erdélyi magyarságunk ügyét nem szolgáltathatjuk ki a többség jóindulatának. A jóindulat véges, meg kell tanulnunk jogainkkal élni, függetlenül attól, hogy éppen kormányalkotó tényező a romániai magyarság, vagy sem. Az EMNT és az RMDSZ összefogásának eredményeképpen létrejött Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum éppen ezt a célt szolgálja: közösségünk európai módon szeretné kivívni önrendelkezését. Ebben az összefüggésben a Szilágyságot az uniós szóhasználtban az ún. „sajátos státusú régiók és települések” autonómiája illeti meg. Amikor a nemzetek közössége megoldást talált a koszovói ügyre, ha keresi a megoldást a tibeti helyzetre, akkor kötelességünk, hogy a nemzetközi fórumok előtt felvessük a magyar ügyet.

A hozzászólások rendjén Sojka Attila alpolgármester (RMDSZ), Csóka Tibor megyei RMDSZ alelnök, és Fekete Károly zilahi MPP-elnök üdvözölte a képviselőjelölteket, és minden egyéni, és pártérdek fölött álló szavazásra buzdítottak.

2009. május 13.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodájawww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010