2022. március 8. kedd
Send this article Print this article

Testvéri üzenet magyarországi polgártársainkhoz és az anyaországban élő külhoni magyarokhoz

Az április 3-i országgyűlési választások közeledtén az egy nemzethez tartozó polgártársak bizalmával fordulunk magyarországi Testvéreinkhez, kiváltképpen pedig azokhoz, akik Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és a többi külhonba szakadt országrészből származtak át az Anyaországba.A küszöbönálló választások viszonylatában két idegen eredetű kifejezéssel hívjuk fel a figyelmüket az azokon való részvétel fontosságára. Az abszentizmus a választásokról való távolmaradás veszélyét jelenti. Erre nézve intő példa a 2004. december 5-i népszavazás, amelyen ugyan túlnyomó többségben voltak a külhoni magyarok állampolgárságát támogató igenek, mindazáltal nem elegen ahhoz, hogy a referendum érvényes legyen. A másik szakkifejezés: a szavazatok számának maximalizálása. A nemzeti egység és összetartozás iránt elkötelezett politikai erők választási győzelméhez az szükséges, hogy a választójogosult magyar érzelmű polgárok a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a tavaszi választásokon.
Föltétlen részvételre hívom fel és kérem választójogosult magyar honfitársaimat. Erdélyi magyar szavazóink hozzáállása nem kétséges. Ez azonban a sikerhez nem elégséges. Számítunk a magyarországi választópolgárok döntő többségére – köztük is a külhoni, erdélyi származású nemzettársainkra.
Nemes önzéssel hívom fel a figyelmüket az utódállamokban megmaradt, fogyatkozó nemzetrészeinkre. Erdély a Trianon előtti kétmillióról vélhetően a mostani népszámlálás idejére egymillió alá apadt. Felvidék magyarságának lélekszáma a valamikori 600 ezerről immár 450 ezerre esett. Vajdasági magyarságunk sem áll jobban. Kárpátaljai közösségünk az ukrajnai háború miatt pedig végveszélybe került. Megmaradásunk, túlélésünk forog kockán. Tízmillió alá esett hazánk is csak vesztese lehet a környező országokban végbement fogyatkozásunknak.
Éppen ezért az áprilisi választások tétje: lét és nemlét kérdése. Az 1989-es rendszerváltozás, valamint a 2010-ben egyenesbe került nemzetpolitikai változások eddig elért eredményeit nem hagyhatjuk veszendőbe menni. Folytatnunk kell a határok fölötti nemzetegyesítés jövőt ígérő politikáját. A legkevesebb és a legtöbb, amit ennek támogatása érdekében tehetünk, az a választásokon való tudatos részvétel és felelős döntés. Magyarországi polgártársainkat és az anyaországban élő külhoni magyarokat erre kéri Erdély.
 
Kolozsvár, 2022. március 7.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében

Tőkés László
elnök 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010