2009. június 24. szerda
Send this article Print this article

Tőkés László a Néppárti Frakcióban

Az európai parlamenti politikai csoportok ma délelőtt tartották megalakulásuk utáni első munkaüléseiket. Erdélyi magyar képviselőink ezúttal mindhárman a néppárti frakció tagjai, és annak ünnepélyesség övezte tanácskozásán vettek részt.

Erdélyi magyar küldöttségünk politikai súlyára nézve igen jellemző, hogy tagjainak száma (3) sok EU-tagország néppárti küldötteinek a számát meghaladja, illetve azonos az azokéval. Ennek szemléltetésére álljon itt az illető országok ENP-képviselőinek a számszerű kimutatása: Ciprus – 2, Csehország – 2, Dánia – 1, Észtország – 1, Finnország – 3, Lettország – 3, Luxemburg – 3, Márta – 2, Szlovénia – 3. Ebből is kitűnik, hogy erdélyi magyarságunk országnyi erőt képvisel, és ennek megfelelő hely illeti meg Európában.

Az ENP-frakció ülését az újraválasztott Joseph Daul elnök nyitotta meg. A rendkívüli nagyrabecsülésnek örvendő frakcióvezető gratulált a tagpártok által elért választási eredményekhez, és rámutatott, hogy a megszerzett 36 százalékával az Európai Néppárt – továbbra is – az EP legbefolyásosabb pártja, mely a 27 tagország közül 19-ben található kormányon, és több mint 10 százalékkal előzi meg a második helyen szereplő – a választásokon jelentősen visszaesett – Szocialista Pártot. Az elnyert bizalom viszont fokozott felelősséget jelent az európai válság megoldása tekintetében – mondotta a frakció elnöke.

Felszólalásában Alain Lamassure francia képviselő az Európai Parlament szerepének és politikai súlyának a növelése mellett szállt síkra. Az Európai Bizottság ne legyen az egyes nemzeti kormányok, illetve különböző különérdekek foglya, hanem egyre inkább az Európai Parlamentre támaszkodjon – mondta a képviselő, akihez hasonlóan több más felszólaló is komoly követelményeket támasztott az újraválasztásra javasolt José Manuel Barroso EB-elnök iránt.

Sógor Csaba RMDSZ-képviselő felszólalásában gratulált Joseph Daul elnök újraválasztatásához, akinek elzászi illetősége kapcsán az európai soknyelvűség fontosságát hangsúlyozta, és a hagyományos, a bevándorló, valamint a roma kisebbségek ügyének felkarolását szorgalmazta.

Tőkés László erdélyi képviselő első frakcióbeli felszólalásában visszautalt arra, hogy másfél évvel ezelőtt éppen kisebbségi – erdélyi magyar – volta miatt akadályozták meg a néppárti csoportba való felvételét.

Képviselőnk egyébként tegnap levélben mondott köszönetet az Európai Szabad Szövetség (EFA) EP-frakciójának azért, hogy 2008 elején tagjai sorába befogadta. Ezzel együtt kihangsúlyozta, hogy az EFA által képviselt értékekkel és eszményekkel továbbra is azonosul, valamint reményét fejezte ki, hogy az együttműködést folytatni fogják.

Tőkés László frakcióbeli felszólalását mellékelve közöljük. 

Brüsszel, 2009. június 24.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája
F E L S Z Ó L A L Á S
az Európai Néppárt EP-frakciójának nyitóülésén

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Néppárti Csoport tagjait, és gratulálok Joseph Daul elnök úr, valamint a frakció alelnökeinek meg-, illetve újraválasztatásához.

Külön is köszöntöm azokat a képviselőtársaimat, akik valamely európai – etnikai – kisebbséget képviselnek.

Az Elnök úr megnyitó beszédében – egyebek mellett – Csoportunk, illetve az Európai Néppárt legfőbb prioritásairól szólt. Engedjék meg, hogy erdélyi – romániai – magyarként én a kisebbségi kérdést is ezen prioritások közé soroljam, annál is inkább, mivel a statisztikák szerint az Unió minden hetedik-nyolcadik polgára valamely kisebbséghez tartozik.

Mi, erdélyi magyar képviselők hárman vagyunk az Európai Parlamentben, és valamennyien a néppárti frakcióban foglalunk helyet. Másfél évvel ezelőtt éppen kisebbségi – magyar – voltom lett az akadálya Csoportjukba való felvételemnek. Jó tudni, hogy erdélyi magyarságunk képviselőinek száma meghaladja több tagország delegációinak létszámát, vagy éppen azonos azok képviselőinek számával.

Egy másik prioritásként a volt kommunista tagországok – a balti államok, Lengyelország, Románia, Bulgária és mások – európai felzárkóztatásának ügyét ajánlom Képviselőtársaim szíves figyelmébe. Tudnivaló, hogy ezen országoknak nem csupán az általános gazdasági válsággal kell szembenézniük, hanem helyzetüket a kommunizmusból örökölt sokrétű válság is súlyosbítja. Kérem, legyenek tekintettel a posztkommunista országok sajátos problémáira és helyzetére, és legyenek segítségükre tényleges és valóságos integrációjukban.

Ennek kapcsán engedjék meg, hogy külön is megköszönjem Joseph Daul elnök úrnak és az egész Néppárti Frakciónak a totalitárius kommunista rendszerek elítéléséhez – a Prágai Nyilatkozat elfogadtatásához – idén áprilisban nyújtott hathatós támogatásukat. Hasonló kiállásukat kérem az előttünk álló ötéves parlamenti ciklus idején, egy átfogó európai kisebbségvédelmi rendszer kialakításához.

Végezetül – nem utolsósorban – külön is köszöntöm azon képviselőtársaimat, akik keresztyén hitbeli elkötelezettséggel látnak hozzá munkájukhoz, szeretettel és szolidaritással igyekeznek megoldást keresni a szociális gondokra, a szegények, az elesettek, a hátrányos helyzetűek nyomasztó problémáira.

Isten áldását kérem a Néppárti Frakció munkájára!

Brüsszel, 2009. június 24.
 

Tőkés László
EP-képviselőwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010