2008. október 15. szerda
Send this article Print this article

Tőkés László az EB-hez fordult

Tőkés László EP-képviselő 2008. október 13-án írásban intézett elsőbbséget élvező kérdést az Európai Bizottsághoz a felvidéki magyarellenes megmozdulások tárgyában. Az európai szabályok szerint e kérdésre az Európai Bizottságnak legtöbb három héten belül kell választ adnia.

A szöveget alább közöljük:

A szólásszabadság korlátozása az EU tagállamában

2008. szeptember 30-án részt vettem egy, a dél-szlovákiai Dunaszerdahelyen megrendezett konferencián. Látogatásom során, informális keretek között Csáky Pállal, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja (MKP-SMK) elnökével is találkoztam abból a célból, hogy a Magyarország szomszédságában élő magyar kisebbségek helyzetét elemezzük, és az egymás közötti szorosabb együttműködés lehetőségeit megvitassuk. Természetszerűleg esett szó az Európai Unióban jól működő autonómiaformákról, a nemzeti kisebbségek védelmének leghatékonyabb módozataiként, illetve multikulturális uniónk becses értékeiként.

Találkozónk után a Szlovákiát kormányzó koalíció politikusai szélsőségesen nacionalista, az egész felvidéki magyar kisebbséget megfélemlítő támadások özönét zúdították az MKP-SMK párt elnökére. Robert Fico miniszterelnök szerint az autonómia szó puszta említése is provokációnak számít, holott Szlovákia is tagja a Schengeni Egyezménynek. Véleménye szerint a Magyar Koalíció Pártjának elnöke megmételyezi a magyar-szlovák viszonyt. Történik mindez akkor, amikor a szlovák koalíció egyik pártja napi rendszerességű gyűlöletbeszédekkel uszít a magyar kisebbség ellen.

Hogyan lehetséges és mennyire elfogadható a mai Európai Unióban, hogy egy európai parlamenti képviselő és egy uniós tagország parlamenti képviselője – mindketten ugyanazon kisebbség, két különböző országban élő képviselőiként – bármilyen témában, a törvények teljes tiszteletben tartásával történő találkozója ürügyén valakik lábbal tiporhassák az Európai Unió alapértékeit, úgymint az emberi méltóságot, az egyenlőséget és az igazságosságot? Nem ütközik-e mindez a diszkriminációellenesség elvével?

Annak tudatában, hogy a nyelvi jogok kérdése az egyes tagországok kompetenciái közé tartoznak, és az Európai Bizottság nem léphet közbe az Európai Közösség és az Európai Unió megállapodásainak érvényre juttatásában, mégis felmerül a kérdés: mennyire tolerálhatja az Európai Bizottság azt, hogy a kisebbségeket nyelvük használatában és tanításában korlátozzák, ily módon is teret engedve a kisebbségek elleni nacionalista megnyilvánulásoknak?

Milyen eszközökkel tudja az Európai Bizottság a jelenlegi Szlovákiban, a kisebbségben élő magyarokkal szemben megnyilvánuló nacionalista irányvonalat visszaszorítani, illetve milyen kompetenciákkal bír egy kisebbségi nyelv és kultúra megőrzése végett az Európai Unió egyik tagállamában?

Brüsszel, 2008. október 13.

Tőkés László
EP-képviselőwww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010