2009. május 18. hétfő
Send this article Print this article

Tőkés László Erdővidéken – A kortes sajtótükre, május 18.

Tőkés László püspök, EP-képviselő, a Magyar Összefogás Listájának vezetője május 18-án kezdte székelyföldi korteskörútját. Ennek legelső állomása Nagybacon volt. Így írt erről a Háromszék napilap:

Szavazók nélkül nincs összefogás
Tőkés László Nagybaconban

„Lelkiismereti kötelességünk, hogy június hetedikén elmenjünk szavazni" – szögezte le Tőkés László püspök, a Magyar Összefogás listavezetője tegnap délután a nagybaconi kultúrotthonban.

Az erdővidéki körút első kampányrendezvényén Tőkést vastapssal köszöntötte a nagybaconi kultúrotthonban – a mezőgazdasági munkának kedvező időjárás ellenére – összegyűlt több mint száz helybeli. A püspök mellett Szilágyi Zsolt és Demeter János képviselőjelölt, valamint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke vett részt a rendezvényen. A felszólaló politikusok az autonómiatörekvésekhez elengedhetetlen erős európai parlamenti képviselet fontosságát ecsetelték, hangsúlyozva: a szavazók nélkül nincs összefogás. A fórumjelleget öltő rendezvényen a hozzászólók többsége elismerően szólt a magyar szervezetek összefogásáról.

Bardocz Csaba nagybaconi polgármester a vendégeket köszöntő szavai után leszögezte: nem mindegy az erdélyi magyarság számára, hányan képviselik majd a magyar ügyet Európában. Emlékeztetett: az összefogás azért is jelentős, mert az elmúlt másfél év kampányai során – a 2007-es EP-választások, a tavaszi önkormányzati, valamint az őszi parlamenti választások előtt – az emberek többsége sürgette azt. „Az összefogás sikere azonban rajtunk múlik" – buzdított a választási részvételre a polgármester. Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke rámutatott: ahogyan egy ujjal még egy kavicsot sem tudunk felemelni, éppúgy lehetetlen összefogás nélkül a magyarság számára fontos eredményeket elérni az Európai Parlamentben. Legyenek hírnökeink, hogy azok is az urnák elé járuljanak, akik a rendezvényre nem tudtak eljönni – hangzott biztatása.

Az apostoli köszöntéssel kezdte beszédét Tőkés László, felidézve, hogy a képviselőként tevékenykedő nagyapja Há¬romszéken is szolgált, ezért is itthon érzi magát. „Ha valahol, akkor itt szívesen letelepednék" – jegyezte meg. Példát is vett Háromszékről – hangsúlyozta –, hiszen a februári sepsiszentgyörgyi tiltakozó nagygyűlésen az egyházak, a civil szervezetek és a politikai pártok ideológiától függetlenül vettek részt, bizonyítva, hogy a magyarság közös ügyeiben össze kell fogni. Nem köpönyegforgatás miatt jött létre a Magyar Összefogás Listája, hanem azért, mert ha összefogunk, többb erőnk lesz a magyarság ügyét képviselni Európában – mondta. A hatalom azt akarja, hogy egyenként bánjon el a magyar nemzet leszakadt részeivel, fel akarnak morzsolni, ezért kell egyesítenünk erőinket, és európai szövetségeseket találnunk autonómiatörekvéseinkhez. Az Ó- és az Újszövetség az alap, de európai szövetségesek nélkül nem sokra megyünk, túljárnak eszünkön – hívta fel a figyelmet. „Ehhez a szövetséghez azonban az önök szövetségére van szükségünk, lelkiismereti kötelességünk, hogy elmenjünk szavazni június hetedikén" – hangzott Tőkés felhívása. Hozzáfűzte: aki nem megy el szavazni, a román képviselőknek segít, ezért még a legidősebbek is megtehetik, hogy erősítik a magyar képviseletet.

Szilágyi Zsolt, a lista negyedik helyén álló képviselőjelölt elmondta: a június hetedikei voks esélyt ad arra, hogy Brüssszelben is felemeljük szavunkat nemzeti érdekeinkért. Példaként említette, hogy a szigorú uniós szabályozások sokszor gondot okoznak a székely gazdáknak: ezek megalkotásakor ugyanis nem ismerték az itteni helyzetet. A magyar intézményvezetők menesztésére utalva leszögezte: autonómia híján mindig ki leszünk szolgáltatva a bukaresti hatalomnak. „Székelyföldi autonómia nélkül kérdéses a magyar megmaradás" – mondta, majd hozzátette: ezt az ügyet kell minél erősebben képviselni Brüsszelben.

Demeter János az Európai Régiók Bizottságában korábban kifejtett tevékenységének tapasztalataiból kiindulva mondta: Európában van francia ügy – az agrártámogatások mértéke miatt, van ír ügy – az unió alkotmányának elutasítása miatt, magyar ügy azonban még nincs. A magyar összefogás eredménye lehet, hogy a magyar ügy európai ügy lesz – szögezte le. Majd hozzáfűzte: az erős brüsszeli képviselet azért is fontos, mert Románia egyelőre csak uniós nyomásra hajlandó eleget tenni bizonyos igényeknek.

Innen Barótra látogatott a Tőkés-csapat, erre is figyelt a Háromszék:

Baróton is együtt

Június hetedikén nem szabad otthon maradni, ha nem megyünk el szavazni, azt a szélsőséges román pártok fogják megköszönni – üzente Tőkés László az erdővidékieknek a hétfő este Baróton tartott lakossági fórumon.

A rendezvényen mintegy nyolcvanan vettek részt, s amint kézfelemeléssel jelezték, mintegy háromnegyedük azok köréből került ki, akik 2007-ben is támogatták a református püspököt. Tőkés László elmondta: a politikai harcban többször megbántották őt a szövetség képviselői, de mivel a közös érdek fontosabb, mint a személyes érdekhez való csökönyös ragaszkodás, ő túltette magát azon, s az erdélyi magyarság minél jobb képviselete és az autonómia megvalósítása céljából kész együttműködni mindenkivel. „Én nem változtam meg, őrzöm arcom, óvom identitásom, nem engedem magam megvásárolni, de a közös cél, a magyarság minél jobb képviselete érdekében kész vagyok az együttműködésre. Én az összefogásnál nem találtam jobb utat" – mondotta Tőkés László.

Az RMDSZ és EMNT választási listáján negyedik helyen szereplő Szilágyi Zsolt szerint az összefogás listája nem egyszerű együttműködési szerződés, hanem közös célokat, közös fellépést fogalmaz meg olyan fontos kérdésekre vonatkozóan, mint az önrendelkezés megvalósítása. Mint mondotta, azért fontos, hogy mindannyian elmenjünk szavazni, mert a román pártok közül egyetlen olyan sincs, amelyikben teljességgel meg lehetne bízni, az autonómiát pedig nyíltan vagy burkoltan mindannyian elutasítják, így csak magunkra számíthatunk harcunkban. A nemzeti érdek eléréséért felül kell kerekednünk a politikai csatározások közben kapott sebeken, feladatunk az, hogy olyan „nagyköveteket" küldjünk Brüsszelbe, akik sikeresek lehetnek. Belpolitikánk nem lehet sikeres a külpolitikánk sikerei nélkül – fogalmazott.

Demeter János szerint az összefogás listája egy új történelem kezdete, hiszen bebizonyíthatja, hogy eredményeket csak úgy érhetünk el, ha közös úton haladunk. Az Európai Parlamentbe bejutók legnagyobb feladatának azt tartja, hogy az erdélyi magyarság ügyét európai üggyé emeljék.

Krizbai Imre református lelkipásztor úgy fogalmazott: nem hitte volna, hogy valaha Tamás Sándorral vagy Demeter Jánossal fog egy asztalnál ülni, s együtt korteskedni, de mivel hisz Tőkés László személyében, s abban, hogy Brüsszelben erős képviselete lehet az erdélyi magyarságnak, nem ódzkodik arra buzdítani az embereket, hogy szavazzanak az összefogás listájára. Véleménye szerint azért maradtak oly sokan távol most (a 2007-es EP-választások alkalmával mind az RMDSZ-nek, mind Tőkés Lászlónak sikerült színültig megtöltenie a művelődési ház nagytermét – szerk. megj.), mert egyik oldalnak sem sikerült feldolgoznia, hogy akit addig szidtak, most egy oldalon áll velük.

A cikk szerzője Hecser László, aki a látogatás kapcsán egy rövid eszmefuttatást is közöl a lapban:

Miért nem hiszek az összefogásban?
Baróton járt Tőkés László, vele egy asztalnál ült Tamás Sándor, Demeter János, Szilágyi Zsolt és Krizbai Imre is. Arról beszéltek, mennyire fontos, hogy az elmúlt esztendőkben egymáson ejtett vágásokat, a lelkeken ejtett sebeket elfelejtsük, s közösen menjen szavazni minden magyar.

Azt mondták, ha otthon ülünk, a román nacionalistákat segítjük, hogy az erdélyi magyarság ügyét európai üggyé kell tennünk, s csak együtt lehetünk erősek, azért pedig minél több képviselőt kell Brüsszelbe küldenünk. Szép szavak – talán igazak is –, de mégsem tudok hinni bennük. Nem tudok hinni, mert az tapasztalható, hogy megint csak deklaratív szinten folyik a nagy összefogás, kézzelfogható nyoma még véletlenül sincs. Ha lenne, akkor nem kizárólag Tőkés püspök úr vesz erőt magán, s fogát összeszorítva indul a tulipán égisze alatt, hanem a szövetség tisztségviselői is akként cselekednek, ahogy hirdetik. Nekem mint baróti lakosnak az összefogás szándékát úgy tudnák bizonyítani, ha láthatnám, amint Demeter János nyilvános helyen elkapja Tamás Sándor grabancát, s kérdőre vonja, hogy szülővárosát miért különbözteti meg hátrányosan csak azért, mert polgárai zöme úgy látta, más polgármestert választ, mint ők javasolták. A jó kezdetet folytatni lehetne azzal, hogy Albert Álmos a szenátori pulpitusról a szegény bányavidék érdekében szólalna fel, s követelne kormánytámogatást, infrastrukturális beruházást. Márton Árpád nemcsak jogi ismereteit, hanem színészi képességeit is választókerülete hasznára fordíthatná: a jó szándékú befektetőkkel elhitetné, hogy Erdővidéknél akkor sem találnának céljaiknak megfelelőbbet, ha a teleszkóppal vizsgálnák a földgolyóbist.

A nagy összefogás közben fogom én ezt látni?

Összefoglalót küldött ki Kovászna Megye Tanácsának sajtóosztálya is, az Erdély.ma internetes portálról szemlézzük:

Tőkés László Nagybaconba és Barótra látogatott
Kampánykörútja során a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke másodszor jár Kovászna megyében, ezúttal Nagybaconba és Barótra látogatott el. Tőkés László családja révén kötődik Háromszékhez, hiszen a képviselőként is tevékenykedő nagyapa a két világháború közt a megye területén szolgált – számolt be a Magyar Összefogás listájának vezetője hétfőn Nagybaconban.

Tőkés László elmondta: fontos, hogy a magyarság ügyeiben a magyarság tudjon eljárni, véleménye szerint ehhez elengedhetetlen az erős európai jelenlét. „Lelki kötelességünk a szavazás” – mutatott rá Tőkés, aki kifejtette, hogy néhány európai országban, mint például Belgiumban kötelező a szavazási részvétel. Az EP-képviselő rámutatott: az Európai Unión belül is szövetségesekre van szükség, hiszen sokan gondolkoznak úgy, mint az erdélyi magyarok, így a Brüsszelben tevékenykedő képviselők sokat segíthetnek olyan fontos kérdések megvalósításában, mint az autonómia. A püspök a februárban tartott sepsiszentgyörgyi tüntetésre utalva az összefogás fontosságát emelte ki. Véleménye szerint példaértékű volt, ahogy az egyházak és az eltérő nézeteket képviselő politikai pártok a magyar közösség ügyének érdekében félretették nézeteltéréseiket.

„A demokráciában a szavazás olyan, mint hajónak a víz: ha van víz, a hajó elindulhat a megfelelő irányba” – mondta el Szilágyi Zsolt. A képviselőjelölt a székelyföldi falvak mezőgazdasági problémáit taglalta, majd rámutatott, ha a Dán, vagy Francia EP képviselők tudják érvényesíteni akaratukat a mezőgazdaság terén, akkor az erős magyar képviselet sokat tud a hazai gazdák helyzetén is segíteni.

Tamás Sándor a Magyar Összefogás jelentőségére utalva elmondta: ahogy egy ujjal még egy kavicsot sem lehet felemelni, úgy együttműködés nélkül annak sincs esélye, hogy ez Európai Unióban elérhessük az erdélyi magyarság számára fontos célokat.

Demeter János EP-képviselőjelölt felhívta a figyelmet: Brüsszelből kell rákényszeríteni a román kormányt arra, hogy foglalkozzanak az autonómiakérdéssel, hiszen a francia gazdák ügye, illetve az ír ügy mellett van helye a magyar ügynek is.hírek

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010