2009. május 22. péntek
Send this article Print this article

Tőkés László levele a Debreceni Zsinat Elnökségéhez

A Magyarországi Református Egyház
Főtiszteletű Zsinati Elnökségének

Főtiszteletű

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úrnak,
a Zsinat lelkészi elnökének

Debrecen

Főtiszteletű Elnökség!
Főtiszteletű Püspök úr!

A Magyar Református Egyház mai ünnepi alkalmából azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a főtiszteletű Elnökséghez, hogy a Tagegyházak nevében szíveskedjenek nyilvánosan közösséget vállalni és állást foglalni annak a ma délután, Csíkszeredában sorra kerülő tömegtüntetésnek a résztvevőivel, illetve tiltakozásával, melyet a román hatóságok nacionalista politikája ellenében rendezünk. Mint az erdélyi Magyar Összefogás európai parlamenti választási listavezetőjét, engem is erre a rendezvényre szólít a lelkiismereti kötelesség.

Amint az köztudott, a demokrata-liberális-szocialista román egységkormány széles körű politikai-etnikai tisztogatást visz véghez a magyar állami tiszt- és tisztségviselők körében, a Ceauşescu-korszakra emlékeztető módon és mértékben románosítva el a székely, illetve a magyarok lakta megyék közigazgatását. A gyarmatosítási módszerekkel végrehajtott leváltások és etnikai átalakítások a magyar nyelvű oktatásügyet kiváltképpen sújtják.

Tisztelettel kérjük, hogy emeljék fel szavukat az erdélyi magyarság ellen irányuló hátrányos megkülönböztetés ellen, a dél- és felvidéki, valamint a kárpátaljai nemzeti közösségekkel szemben alkalmazott etnikai diszkriminációval egyetemben. A volt kis-Antant országaiban tapasztalható kisebbség- illetve magyarellenesség a keresztyén hittől és az egységesülő Európa szellemétől teljességgel idegen.

Isten áldását kérve református népünkre, a fél évezrede született Kálvin János tanítása értelmében kérem, hogy mondjunk ellent az istentelen hatalmi visszaéléseknek.

Nagyvárad, 2009. május 21.

Tőkés Lászlówww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010