2009. február 5. csütörtök
Send this article Print this article

Tőkés László nyilatkozata az EP-választásokról

Nyilatkozat

2007 szeptemberében azért hiúsult meg egy közös nemzeti jelöltlista felállítása az európai parlamenti választásokra, mivel az RMDSZ vezetősége kizárólag egy, a számomra felajánlott „bejutó hely” elfogadásához kötötte a megállapodást, az együttműködés érdemi feltételeiről és tartalmi részéről – az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozásáról, továbbá az egypárt-rendszer gyakorlatára épülő politikai érdekképviselet valós reformjáról és autonómia-törekvéseink közös képviseletéről– viszont nem volt hajlandó megegyezni.

Az akkori eset most, a 2009-es EP-választások vonatkozásában kísértetiesen megismétlődni látszik. Az RMDSZ vezetősége az előbbinél is messzebb megy el, amikor az első – listavezető – helyet ajánlja fel nekem, viszont az erdélyi összmagyar együttműködés intézményes kereteinek az előzetes megteremtéséről most is elzárkózik, annak intézését eleve a jelöltlista felállítása utáni időszakra halasztaná.

Mindezeket szem előtt tartva, megítélésem szerint nehéz választás elé állít, már-már csapdahelyzetet teremt számomra az RMDSZ.

a. Hogyha a listavezetői helyet feltétel nélkül elfogadnám – elveim feladásával, a közös listában is megnyilvánuló nemzeti összefogás személyi érdekből való elárulásával volnék vádolható.
b. Ezzel szemben viszont, hogyha a nagyvonalú és igen megtisztelő felajánlást visszautasítanám – a mindenki által áhított magyar összefogás meghiúsításának és a megegyezés szándékos elmulasztásának az ódiumát kellene magamra vennem.

Döntésem mindkét esetben az RMDSZ-t látszana igazolni, és akarva-akaratlanul az ő pozícióit erősítené.

Ezt figyelembe véve és eredeti szándékom, illetve indítványom mellett kitartva – éppen ezért továbbra is a nemzeti összefogás listájának elvi álláspontjához ragaszkodom. Ennek összefüggésében nem az egyik vagy a másik jelölt személye, hanem a jelöltlista összeállításában is tükröződő nemzeti összefogás megvalósulása az elsődleges – olyannyira, hogy adott esetben nem csupán a listavezetői helyről, de akár az EP-képviselőjelöltségtől is kész vagyok visszalépni. A legfontosabb ugyanis az, hogy a megosztó párt- és csoportérdekeken felülemelkedve, a lehető legjobb és legteljesebb európai magyar képviselet érdekében a nemzeti összefogás és együttműködés útját megtaláljuk.

Strasbourg, 2009. február 5.

Tőkés László
EP-képviselő
az EMNT elnökewww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010