2009. február 9. hétfő
Send this article Print this article

Tőkés László Svájcban

2009. február 6–8-án Tőkés László püspök, EP-képviselő a Zürichi Magyar Egyesület meghívására látogatást tett Svájcban. Ez az útja részét képezi annak a látogatás-sorozatnak, melynek rendjén, a nemzeti összefogás munkálása jegyében, az eltelt év folyamán felkereste a határon túli – Kárpát-medencei és nyugati – magyar közösségeket, a következők szerint: Ausztrália, Ausztria, Szerbia/Délvidék, Szlovákia/Felvidék, Ukrajna/Kárpátalja, Horvátország/Drávaszög és Svájc.

Zürichi látogatása során Tőkés László a Partiumi Keresztény Egyetem képviseletében az egyetemi kapcsolatok kiépítése tárgyában folytatott megbeszélést a Zürichi Egyetem Teológiai Fakultásának dékánjával, dr. Konrad Schmid professzorral. Elvi megegyezésre jutottak közös európai tudományos projektek indítása, kölcsönös látogatások, tanár- és diákcsere programok szervezése ügyében. Püspökünk ugyanakkor megtekintette a Gross Münstert, és találkozott a Reformáció egyik lelki központjának számító, nagy múltú templom lelkipásztorával. Christoph Sigrist kalauzolásával megtekintette a Zwingli Ulrich és Bullinger Henrik reformátorok emlékét idéző állandó kiállítást és a Gross Münster szomszédságában található egykori kolostor épületét. Évekkel ezelőtt Tempfli József nagyváradi megyéspüspökkel együtt jártak Zürichben, és hirdették az Igét a nagy reformátor templomában.

Február 7-én, szombaton mintegy hatszáz személy részvételével került sor a város egyik szállodájában a svájci magyarság legnépesebb közösségi rendezvényeként számon tartott Zürichi Magyar Bálra, melynek idei díszvendége Tőkés László volt. A magyar hagyományok éltetését és a közösség megőrzését célul kitűző – sorrendben immár 38. – bál szervezői között említést érdemelnek: a Zürichi Magyar Egyesület és a Magyar Ház Alapítvány, melyeknek fiatal és ügyszerető (tasnádi származású) elnöke Szennyessy László, a Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége, élén a nagy érdemű Böröcz József elnökkel, valamint az Argani Magyar Egyesület, a Svájci Magyar Polgári Egyesület és a Helvétia-Hungária Társaság. A vendégek között köszöntötték – többek között – Mettler Christiant, a Zürichi Kantonális Parlament elnökét, dr. Nagy Erzsébetet, Magyarország berni nagykövetét, nem utolsósorban pedig Oláh Mihály zilah-ligeti lelkipásztort, aki féléves rendkívüli lelkészi szolgálatot végez a svájci reformátusok között.

Köszöntő beszédében Tőkés László az összetételében és közösségi szolgálatában megújuló Zürichi Magyar Szövetséget és az, egy önálló magyar szellemi központ létrehozására vállalkozó Magyar Ház Alapítvány érdemeit méltatta. Ugyanakkor sürgette a nyugati magyarságnak a nemzeti összefogásban betöltendő szerepének a megkeresését, a nemzeti érdekeink nemzetközi képviseletében való átgondolt és hathatós részvételét.

Február 8-én, vasárnap a zürichi Bruder Klaus római katolikus templomban került sor ökumenikus istentiszteletre. Az igehirdető püspököt Vizauer Ferenc plébános köszöntötte. Az istentiszteleti szolgálatban részt vett Varga György csúzai (Horvátország) református lelkipásztor. A svájci Magyar Protestáns Szövetség nevében Pataky Ferenc elnök szólt az egybegyűltekhez.

Az istentiszteletet szeretetvendégség, majd közéleti fórum követte. B. Szabó Péter, a Zürichi Magyar Egyesület titkára bevezető beszédében a svájci magyarságot foglalkoztató kérdéseket terjesztette elő. Európai képviselőnk a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről, a magyar nemzetpolitika időszerű kérdéseiről, az erdélyi magyarság autonómia-törekvéseiről, valamint az európai magyar érdekképviselet ügyéről tartott előadást. Egyebek mellett kihangsúlyozta, hogy a svájci regionális–kantonális–önkormányzati rendszer komoly eszmei és ihletforrást jelent, politikai mintaként szolgál az erdélyi – székelyföldi – magyarság számára.

A svájci vendéglátók, illetve az istentiszteleten és a fórumon részt vevő, népes gyülekezet elkötelezett támogatásáról biztosította erdélyi népünk önrendelkezésért folytatott küzdelmét.

Nagyvárad, 2009. február 9.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010