2009. február 18. szerda
Send this article Print this article

Újra asztalon a „nacionalista kártya”

Traian Băsescu államelnök Székelyföld területi autonómiájával kapcsolatos budapesti és hazai kijelentései joggal keltettek felháborodást a magyar közvéleményben. Alkotmányosnak álcázott, diktatórikus megnyilatkozásai viszont még az RMDSZ-t is ráébresztették autonómia-„politikája” mintegy másfél évtizedes tévedéseire és mulasztásaira – és ennek köszönhetően késznek mutatkozik annak felülvizsgálatára.

Băsescu elnök provokatív magatartásának és autonómiaellenes állásfoglalásainak egy másik kedvező hozadéka az, hogy a területi önrendelkezés kérdése a politikai közvélemény homlokterébe került, és nyilvánvalóvá vált, hogy azt többé nem lehet szőnyeg alá seperni.

Harmadsorban annak is csak örvendeni lehet, hogy az újra visszatérő magyarellenesség keltette közös veszélyérzet összefogásra készteti a megosztott erdélyi magyarságot. Ennek kimagasló példájaként értékelhetjük a 2009. február 9-i, sepsiszentgyörgyi tüntetést, mely a magyar történelmi egyházak szervezésében, a politikai és a civil szféra bevonásával közel tízezer embert volt képes megmozgatni és a jó ügy mellé állítani. A Magyar Polgári Párt és az RMDSZ területi és helyi szervezetei ebben meghatározó szerepet játszottak.

A kedvező fejlemények mellett viszont azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a román politikában újból az asztalra került a „nacionalista kártya”. Traian Băsescu leleményes válaszként a sepsiszentgyörgyi petíció székelyföldi román betelepítésekre vonatkozó passzusára, valamint a magyar intézményvezetők leváltásának vádjára – egyenesen „etnikai tisztogatással” vádolta meg a székelyeket. Reá való hivatkozással, ugyanezt a rágalmat hangoztatja az a kolozsvári választási röpcédula, melyet a Demokrata Párt jelképével ellátva szórtak nagy példányszámban, a következő felhívással: „Február 15-én légy ROMÁN. Ne szavazz a kolozsvári magyar polgármester-jelöltekre!”

Román újságírók véleménye szerint is igen valószínű, hogy a magyarellenesség felmelegítése immár a választásokra: a közelgő európai, valamint az őszi elnökválasztásra tekint. A szavazatvadászokat uszító tevékenységükben az európai uniós környezet sem zavarja…

Tőkés László európai parlamenti képviselő minderre mellékelt felszólalásában – ez esetben, kivételes módon, román nyelven – hívta fel a figyelmet a Parlament plénumán.

Az RMDSZ EP-képviselőivel való egyeztetésnek megfelelően mind az RMDSZ, mind Tőkés László írásbeli megkereséssel fordul Pöttering elnökhöz ebben az ügyben.

Brüsszel, 2009. február 18.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

Felszólalás

a kiújuló romániai magyarellenesség tárgyában

Jelek szerint az őszi parlamenti választások és a kormány megalakulása felállása nyomán Romániában – Szlovákiához hasonlóan – a politikai életbe újból visszatért a magyarellenesség.

Az erdélyi magyar egyházak által szervezett, 2009. február 9-i, sepsiszentgyörgyi tüntetés ez ellen emelte fel a szavát. Tíz pontos petíciójukban ezrek követelték – egyebek mellett – a székelyföldi etnikai arányok mesterséges megváltoztatására irányuló román betelepítések leállítását.

Traian Băsescu elnök viszont – abszurd módon – a székely magyarokat vádolta meg románellenes „etnikai tisztogatással”. Ugyanakkor a kolozsvári helyi választás alkalmával terjesztett „demokrata” röpcédulákon ugyanezzel a rágalommal uszítottak a magyar polgármesterjelöltek ellen. „Bagoly mondja verébnek: nagyfejű” – idézhetjük a népi mondást. Felhívom az Európai Parlament figyelmét, hogy Romániában – burkolt módszerekkel – tovább tart Erdély elrománosítása, etnikai arányainak a megváltoztatása.

Hans-Gert Pöttering elnök úrnak ugyanakkor – a tüntetők kérésére – eljuttatom a székely közösség petícióját, melyet az idézett röpcédulával együtt ezennel mellékelek.

Brüsszel, 2009. február 18.
Tőkés Lászlówww.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010