2018. szeptember 12. szerda
Send this article Print this article

Uniós parlamenti viták az amerikai és kínai kapcsolatokról

Az Európai Parlament szeptemberi strasbourgi ülésszakának 11-i délutánján az EU és az Amerikai Egyesült Államok, valamint az EU és Kína közötti kapcsolatok állásáról szóló jelentések szavazás előtti vitájára került sor.Az eljárási rendnek megfelelően Elmar Brok német néppárti, illetve Bastiaan Belder holland konzervatív jelentéstévők terjesztették elő a dokumentumokat, ezt követően pedig Federica Mogherini, a Külügyi Szolgálat olasz főképviselője fejtette ki az általa vezetett hivatal álláspontját.
Mindkét nagyhatalom stratégiai – kiemelt – partnere az Uniónak. Az Egyesült Államok Donald Trump országlása óta „kényelmetlen” partnerévé vált az egyesült Európának. A kommunista Kínával fennálló kapcsolatokat viszont Hszi Csin-ping pártfőtitkár növekvő egyeduralma és az emberi jogok rendszerszintű semmibevétele árnyékolja be.
Tőkés László európai parlamenti képviselő írásban nyújtotta be hozzászólását az amerikai jelentés vitájához, a Kínáról szóló jelentés napirendjén viszont élőszóban mondhatta el rövidre szabott beszédét.
Közismert, hogy Trump elnök Amerika elsőségére („America first!”) vonatkozó kijelentése kemény bírálatokat váltott ki politikai ellenlábasai körében. Velük szemben erdélyi képviselőnk hozzászólásában jogosnak és legitimnek ítélte eme politika alapelvét, sőt ugyanezt a követelményt tartotta érvényesnek akár az Unió, akár a magyar nemzeti érdekek vonatkozásában. Közvetett módon éppen ez a prioritási elv teszi indokolttá, hogy Magyarország, illetve Európa megvédje magát az illegális migránsok beözönlésétől.
A kínai–magyar, illetve Kína és a kelet-közép-európai, illetve balkáni országok (16+1) együttműködésének fontosságát is szem előtt tartva képviselőnk fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy: „Az európai demokrácia nem alkudhat meg a kommunista diktatúrával.” Ennek szellemében síkra szállt a közel 10 millió négyzetkilométernyi területen fekvő Hszincsiang tartomány jogfosztott ujgur népe, muszlim vallású közössége, valamint a hasonló sorsú tibeti nép védelmében. Európa jelentőségteljes partnerségi kapcsolatai és gazdasági érdekei ellenére sem feledkezhet meg az általa vallott alapértékekről, az emberi, az etikai, a vallási és a kisebbségi jogokról.
A két jelentésről ma kora délután szavaz a parlament.
 


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010