2019. július 25. csütörtök
Send this article Print this article

A székelyudvarhelyi tüntetés részvevőihez

Tőkés László üzenete július 23-án hangzott el a székelyudvarhelyi jogkövetelő tüntetésen.Tisztelt Egybegyűltek!
Erdélyi és Székely Honfitársaim!
Szeretett Testvéreim!
 
Kényszerű távollétemben ezúton kérem igazolt kimentésemet, és küldöm írásbeli üzenetemet az úzvölgyi magyarellenes román provokáció ügyében megrendezett tüntetés tisztelt és szeretett Részvevőihez.
Varga Károly nagybányai lelkipásztortársam Ady Endrének A hőkölés népe című versét idézte a minap a sajtóban: „S ki egyszer rugott a magyarba, / Szinte kedvet kap a rugáshoz. / Ma is (…) Fejét, jussát, szivét kobozzák”.
Az Erdélyi Magyar Néppárt által kezdeményezett csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi tüntetések, valamint a mai tiltakozásunk azt demonstrálják, hogy mi, erdélyi magyarok nem akarunk „a hőkölés népe” lenni, és végképp nemet mondunk a megalkuvás és a meghátrálás önsorsrontó politikájának.
Az úzvölgyi temetőfoglalás, valamint a hasonló szaporodó esetek joggal vetik fel a kérdést: hogyan történhetett, és kik a felelősök azért, hogy ide fajult a helyzet? Az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetének idevágó Nyilatkozata joggal mutat rá a májusi választási kampányhisztéria álságos voltára, továbbá a Hargita Megyei Tanács azon súlyos mulasztására, mellyel a Hargita és Bákó, illetve Neamț megyék közötti határvitákat kezelte, továbbá a dormánfalviak orcátlan emlékműállítását hónapok óta zokszó nélkül eltűrte.
Ennek a cinkos opportunizmusnak egyszer s mindenkorra véget kell vetnünk. Jó, hogyha az RMDSZ is az utolsó órában végre észre tér, és közös erővel keressük a megoldást a tarthatatlan Úz völgyi helyzetre!
A hely magáért beszél! Gálfi Árpád polgármester méltán mondja, hogy minden önös pártérdeken felül az ő hivatása Székelyudvarhely jól felfogott érdekeit képviselni. Ehhez hasonlóan, minden pártos érdeket félretéve, az Úzvölgye vagy Beke István és Szőcs Zoltán fogsága ügyében is nekünk mindenekfölött erdélyi magyarságunk nemzeti érdekeit kell előtérbe helyeznünk!
Ennek értelmében ragaszkodnunk kell az úzvölgyi katonai temető maradéktalan helyreállításához, a június 6-i erőszakos temetőfoglalás és emlékműállítás tetteseinek a felelősségre vonásához, az abban részt vevő szélsőséges nacionalista szervezetek garázdálkodásának a megállításához és a velük cinkos állami hatóságok megrendszabályozásához.
Kiváltképpen botrányos és elítélendő egyes ortodox egyházi köröknek – nevezetesen az Ortodox Testvériség nevű vasgárdista szervezetnek – a kárhozatos eseményekben való cselekvő részvétele. A román–magyar megbékélés érdekében a Román Ortodox Egyházat szólítsuk fel arra, hogy határolódjék el az emlékműavatást szentesítő román pópák testvérietlen és Krisztus nevétől idegen magatartásától, és Ferenc pápa bukaresti üzenetének értelmében „ne engedjen a gyűlölködés kultúrájának”.
Az úzvölgyi helyzet megoldásának kulcsa az annak elfajulásáért elsősorban felelős szociáldemokrata kormány hatóságainak, valamint a többségi román ortodox egyháznak a kezében van. Ezennel intézzünk felhívást hozzájuk, hogy szakítva a cseauseszkánus idők nacionálkommunista örökségével, fogadják el az erdélyi magyarság feléjük kinyújtott kezét, és hathatós módon járuljanak hozzá az úzvölgyi temetőügy, vele együtt pedig többi vitás problémánk megnyugtató rendezéséhez.
„Ne bántsd a magyart!”
Isten áldd meg Erdélyt – és Romániát!
 
Székelyudvarhely, 2019. július 23.
 
Tőkés László


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010