2018. július 4. szerda
Send this article Print this article

Az örmény országjelentés vitája és elfogadása az Európai Parlamentben

A Tőkés László jelentéstévő által elkészített örmény országjelentés általános vitájára és megszavazására az Európai Parlament július eleji ülésszakán, két egymást követő napon került sor Strasbourgban.A július 3-án este megtartott vita képviselőnk előterjesztésével kezdődött. Az Európai Unió és Örményország között megkötött Átfogó és Megerősített Partnerségi Megegyezés (CEPA) következő napon esedékes ratifikációja kapcsán örömét fejezte ki amiatt, hogy évekig tartó bizonytalanság után, a felek kölcsönös nyitottságának köszönhetően, végre megszületett ez a kétoldalú partnerségi megállapodás, lehetővé téve azt a történelmi fontosságú fejleményt, hogy „az örmény nemzet végre visszatalált az őt megillető helyre, az európai népek közösségébe”, ahová földrajzi elhelyezkedése, történelmi múltja, ősi nemzeti, vallási és kulturális öröksége alapján valójában tartozik. Ez különösképpen fontos előrelépésnek számít annak ismeretében, hogy 2013-ban orosz befolyásra meghiúsult az eredetileg tervbe vett társulási szerződés megkötése, olyannyira, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióba való belépése által Örményország az orosz, posztszovjet politikai orientáció irányába fordult el.
Az EU Bizottságának alelnökével, Federica Mogherini külügyi képviselővel együtt több hozzászóló is fontosnak tartotta kiemelni, hogy az Unió ezek után sem hagyta magára a dél-kaukázusi országot, aminek köszönhetően megromlott kapcsolataikban fordulat állott be. Ennek nyomán jutottak el oda, hogy immár a demokratikus reformokat nem az EU követeli meg, hanem maga az örmény nép igényli – jelentette ki a főképviselő.
A Nikol Pasinján miniszterelnököt az ország élére állító tavaszi demonstrációkra, illetve a népakarat békés úton való győzelmére utalva egyik képviselő úgy fogalmazott, hogy „Örményország népe kezébe vette a sorsát”. Pártállásuktól függetlenül a felszólalók azon véleményüknek adtak hangot, hogy az alkotmányos keretben és békés úton végbement hatalomváltást, illetve a demokratikus rendszerváltozás megújuló folyamatát az EU-nak hathatós módon támogatnia kell – és ennek szolgál hasznos eszközéül a frissen megkötött partnerségi megállapodás.
Zárszavában erdélyi képviselőnk legutóbbi örményországi benyomásait osztotta meg a jelenlévőkkel. Pasinján miniszterelnök meghatározó szerepét méltatta a „bársonyos forradalomban”, másfelől aggodalmát fejezte ki jövőbeli pályafutását és sorsát illetően országa veszélyes politikai helyzetének, valamint a dúsgazdag oligarchák posztkommunista világának körülményei között. Erre az Uniónak és a Parlamentnek külön is oda kell figyelnie – hangsúlyozta.
A vitában felvetődött kérdésekre reflektálva Mogherini alelnök az elengedhetetlenül szükséges előrehozott választások és a választási rendszer azt megelőző reformja, valamint a vízumliberalizációról szóló tárgyalások mihamarabbi megkezdése vonatkozásában helyezte kilátásba az uniós intézmények hathatós támogatását.
Ma délben az Európai Parlament minősített szótöbbséggel szavazta meg az Örményországról szóló jelentést.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010