2020. szeptember 20. vasárnap
Send this article Print this article

NYILATKOZAT ÉS FELHÍVÁS a romániai önkormányzati választások tárgyában

Az utóbbi időben templomaink és iskoláink – lásd Reményik Sándor vonatkozó versét – gyakran szolgálnak helyszínéül a szinte leplezetlen választási és pártpropagandának.Ennek lehettünk tanúi – példának okáért – a múlt vasárnapi ákosi (Szatmár megye) templomszentelésen, valamint a múlt hétfői nagyvárad-olaszi iskolai évnyitón. Utóbbi ünnepélyen oda nem illő módon kapott szót a templomban Cseke Attila bukaresti szenátor, az RMDSZ nagyváradi polgármesterjelöltje, Ákoson pedig Potápi Árpád, a magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár direkt módon korteskedett az RMDSZ önkormányzati jelöltjei mellett.
Sajnálatos, hogy templomainkban helyt nyer a választási kampány. Történelmi egyházaink az én püspökségem idején is messzemenően pártolták a nemzet ügyét, de nevesített formában szinte soha nem foglaltak állást pártpolitikai viszonylatban. Erre nézve jellemző a Csűry István püspök és Forró László főjegyző által minap kibocsátott királyhágómelléki Választási körlevél (lásd mellékelve), mely a képviselendő értékek kihangsúlyozásával egyetlen szóval sem említi a megválasztásra érdemes – magyar – jelöltek pártállását. Tudomásom szerint magyar anyaországunkban is elképzelhetetlen, hogy pártos választási felhívás hangozzék el templomokban és iskolákban.
Megrökönyödést jelentett számunkra Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes múlt heti videóüzenetének az a passzusa is, amelyben nemcsak hogy az RMDSZ jelöltjeinek egyoldalú támogatására buzdítja az erdélyi magyar választópolgárokat, hanem ezzel együtt „esélytelennek”, illetve elvetendőnek minősíti a nem RMDSZ-es magyar jelölteket, akik – példának okáért – az Erdélyi Magyar Néppárt vagy a Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben indulnak a választásokon. A Sapientia online évnyitója alkalmából elhangzott beszédében Potápi államtitkár pedig már egészen a régi időkre emlékeztető antidemokratikus egypártrendszer propagálásáig megy el, amikor kijelenti: „egy külhoni magyar közösség nem bír el több etnikai pártot, csak egy magyar pártban tudjuk erőinket összpontosítani”; pénteken megjelent interjújában pedig azt is hozzáteszi, hogy: kisebbségi téren „egymásnak ugrasztja az embereket (…) nem hatékony a többpártrendszer” (Krónika, 2020. szept. 18.).
A Reményik Sándor-féle „iskola” keretében szintén a Sapientia mint helyszín felhasználása visszatetsző, amikor is hivatkozott üzenetében Semjén miniszterelnök-helyettes az RMDSZ „számtalan eredménye” között sorolja fel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem „létrehozását”. Ezzel a valótlan állítással szemben tanúsíthatom, hogy 1999–2000 folyamán – éppenséggel az RMDSZ ellenzése mellett – az erdélyi magyar történelmi egyházak akkori elöljárói, püspökei hozták létre a Partiumi Keresztény Egyetemet és a Sapientiát, Orbán Viktor miniszterelnök hathatós támogatásával.
A miniszterelnök-helyettes üzenetében azt is említi, hogy: „az RMDSZ az egyetlen olyan párt, amelyik képes a magyarok megvédésére, a magyar érdek védelmére”. Ezzel szemben – példának okáért – fájdalommal állapíthatjuk meg, hogy az RMDSZ a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemünket, valamint igazságtalanul börtönben sínylődő székely testvéreinket, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt is képtelen vagy rest volt megvédelmezni. A sort folytathatnánk…
Az idézett videóüzenetben Semjén Zsolt erdélyi származású Édesanyjára is hivatkozik, az RMDSZ oldalán. Az én drága Édesanyám és Édesapám szintén erdélyiek. Az Ő fiukként én az EMNP jelöltjeire adom le szavazatomat. Mert hiszem azt, hogy a romániai magyaroknak nemcsak szavazni, hanem választani is joguk van.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – a Fidesz stratégiai partnere – nevében éppen ezért azzal a felhívással fordulok erdélyi magyar polgártársaimhoz, hogy szeptember 27-én mind szavazati, mind választói jogukkal éljenek!
           
           
Nagyvárad, 2020. szeptember 19.
 
Tőkés László
az EMNT elnöke 


Választási körlevél

A 2020. szeptember 27-én sorra kerülő önkormányzati választások a helyi közösségek szempontjából nemcsak a következő négy esztendőt határozzák meg, hanem – hosszabb távon – az egész magyar nemzeti közösségünk jövőjét befolyásolják. 
Legtöbb településen úgy került szembe magyar a magyarral, református a reformátussal, hogy vagy különböző magyar pártok, vagy az előválasztások veszteseként, vagy függetlenként, vagy román pártok színeiben indultak a polgármesteri, tanácsosi, illetve megyei tisztségekért. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben is tudják, hogy az ígéret szép szó …, de azt is tudjuk, hogy a Szentírás tanítása szerint egy ország, vagy település felvirágzása csak akkor lehetséges, ha annak vezetői az Isten törvényét megtartják és aszerint ítélnek. Felhívjuk a gyülekezetek figyelmét, hogy a jelöltek mögött évek és évtizedek mutatják, hogy mit lehet várni tőlük.mÉppen ezért kérjük, hogy azokat válasszák meg elöljáróknak, akik köztiszteletben álló, tiszta erkölcsű, szolgálatra alkalmas, jó magyar emberek, akiknek családi élete kifogástalan és az istentiszteleteket rendszeresen látogatják. Isten áldása legyen az egész ország, a megyék és a települések életén!

 Nagyvárad, 2020. szeptember 7.

Csűry István   püspök                                                 
Forró László
 főjegyző


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010