2018. augusztus 21. kedd
Send this article Print this article

Tőkés László szolgálata a nemzeti ünnepen

Az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Szent László Egyesület, a Magyar Polgári Egyesület és az Érmelléki Gazdák Egyesülete nagyszabású programsorozatot szervezett Nagyváradon augusztus 20-a köré, a magyar államalapítás ünnepe alkalmából.A tartalmas rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként került sor az új kenyér megáldására történelmi egyházaink képviselői által. Idén először már öt felekezet lelki vezetői áldották meg hétfőn délután a szétosztásra kerülő több tucat nagyméretű kenyeret: Tőkés László református püspök, EP-képviselő, Pék Sándor római katolikus esperes, Mátyás Attila evangélikus lelkész, Kardos József unitárius lelkipásztor és Erdődi Endre görögkatolikus plébános által. Bevezető beszédet mondott és a meghitt szertartást levezette Török Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke.
Ünnepi beszédében Tőkés László Pál apostolt idézte: „egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesülünk” (1 Kor 10,17). Az ünnep alkalmából hagyományosan elkészülő „magyarok kenyere” az Ige egyetemes érvényén túlmenően azt a sajátos többletjelentést hordozza, mely a magyarság keresztény, hitbeli közösségében ölt testet és késztet hálaadásra bennünket az elmúlt ezredévért, Krisztus Urunk érettünk vállalt áldozatáért, népünk megtartatásáért – hangzott el a beszédben. A bűnös kenyérharc és a magyarságunkat is megosztó kenyértörés viszonyai között az egy kenyérből való részesedés Krisztus hitében és Szent István népének közösségében kapcsoljon össze bennünket az iskoláinkért végzett szeretetszolgálatban, valamint a Kárpát-medencei gazdák együttműködésében, a jócselekedetek általi ünneplésben – biztatta az egybegyűlt hívek szeregét a Királyhágó-mellék volt püspöke.
A megszelve szétosztott kenyerek elkészítéséhez érmelléki és dél-bihari gazdák adományozták a búzát, s ugyanabból a gabonából jutott a Magyarok kenyere jótékonysági program részére is. Az ebből eredő támogatást szeptember 20-án, a Gyermekek Világnapján, az Adományozási Nap keretében osztják majd szét a rászorulók között.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010