2022. június 29. szerda
Send this article Print this article

Újabb Tőkés-könyv került be a MEK-be

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legnagyobb múltú magyar, nyilvános, online digitális könyvtári gyűjtemény. Az elektronikus könyvtár 1994–95-ben jött létre. 1999 szeptemberétől a magyar nemzeti bibliotéka, az Országos Széchényi Könyvtár keretei között működik. Tevékenységét ugyanakkor ugyanezen évtől egy közhasznú egyesület is segíti.A MEK tudományos, oktatási és kulturális témájú, könyvjellegű műveket gyűjt, archivál és szolgáltat nyilvánosan és ingyenesen. Állományában digitalizált és eleve számítógépen készült dokumentumok egyaránt megtalálhatók, sokféle témában és műfajban: a lexikonoktól kezdve a szakkönyveken át a szépirodalmi alkotásokig. 2020 tavaszán a gyűjtemény elérte a húszezres katalogizált tételt; ezek összességében több tízezer egyedi művet tartalmaznak. Az éves gyarapodás kb. ezer új kötet. A gyűjteményben több mint 360, szabadon letölthető, több száz órányi hangoskönyv is található.
A könyvek gyakran többféle formátumban is elérhetők és a speciális igényű felhasználók mobil eszközökre optimalizált, illetve egyszerűsített, akadálymentes felületet is választhatnak. A látogatások száma naponta 25 és 35 ezer között van.
A Magyar Elektronikus Könyvtárban pár hete immár egy olyan kiadvány is elérhető, olvasható, amely közvetlenül a romániai rendszerváltozás után jelent meg, és ami ennek a folyamatnak egyik emblematikus alakja, Tőkés László nevéhez fűződik. A Temesvár ostroma 1989című gyűjteményes kötetet a budapesti Hungamer kiadó adta ki 1990-ben, Ábrahám Dezső (1930–2006) volt a felelős kiadója, Csiki László (1944–2008) pedig a szerkesztője.
Ma már történelmi evidencia, hogy a Temesvári Gyülekezet és a Romániai Magyar Református Egyház korabeli partikuláris ügye meghaladta önmagát, hovatovább a lelkiismereti és vallásszabadságért, az emberi és kisebbségi jogokért, a zsarnokság ellen folytatott harcot testesítette meg. A kötet fülszövegében maga Tőkés László írta egykoron: „Az olvasó a »hallgatás falát« megbontó, kimondott igazság »szöveggyűjteményét« tartja a kezében. Igéket, melyek hitbéli összefüggésében zajlott az egyenlőtlen küzdelem. Egy, a tájékoztatás céljából íródott Eseménynaptárt, mely napról napra végigvezet a történéseken. Szószéki tájékoztatókat, melyek elsősorban a Gyülekezet közvéleményének alakítását és erkölcsi tartását voltak hivatottak szolgálni. Különféle leveleket, felterjesztéseket, jelentéseket és állásfoglalásokat mint a tulajdonképpeni összecsapások dokumentumait. Külföldnek szánt helyzetismertetéseket és segélykérő üzeneteket. Nem utolsó sorban pedig olyan irodalmi igényű, prózai írásokat és megnyilatkozásokat, amelyek jellegük – műfajuk – szerint elvontabb, elvi szinten ragadják meg a helyzetből fakadó kérdéseket. Végül – jelzésszerűen – bekerültek a kötetbe mások írásai is, melyek szorosan kapcsolódnak az eseményekhez, és azokat szélesebb megvilágításba helyezik. A kötetet záró képek nemcsak az »ostromállapotot« idézik, hanem már átvezetnek a szabadulás utáni időkbe.”
Az Országos Széchényi Könyvtárnak hála a Temesvár ostroma 1989 immár egészében olvasható a világhálón, mégpedig ezen a címen: https://mek.oszk.hu/22900/22944/22944.pdf.
Ugyancsak a Magyar Elektronikus Könyvtárban érhető el, már korábbról, egy másik Tőkés-kötet, mégpedig a Temesvár szellemében – Ökuménia és megbékélés című, amelyet a Királyhágómelléki Református Egyházkerület adott ki 1996-ban magyar, angol és román nyelven, az első két változat elérhetősége: https://mek.oszk.hu/02000/02000/, https://mek.oszk.hu/02000/02001. 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010