2019. január 16. szerda
Send this article Print this article

Uniós kettős mérce az alapvető jogok terén

December folyamán levélben kereste meg Tőkés László európai parlamenti képviselőt Quim Torra katalán elnök, amelyben a Katalónia függetlenségéért békésen küzdő, bebörtönzött politikusok sanyarú helyzetét ismertette, képviselőnk segítségét kérve érdekükben. Közismert, hogy a 2017. október 1-i katalóniai népszavazás nyomán jelenleg 18-an várják előzetes letartóztatásban rövidesen sorra kerülő perük kimenetelét, közülük négyen éhségsztrájkba kezdtek. A spanyol hatóságok lázadással és hűtlen pénzkezeléssel vádolják őket, előzetes becslés szerint súlyos börtönbüntetést szabhatnak ki reájuk.
Rendes szólási idő hiányában erdélyi képviselőnk írásban nyújtotta be hozzászólását a katalán foglyok védelmében, éspedig annak a Josep-Maria Terricabras katalán EP-képviselő által jegyzett jelentésnek a vitájához, amely az alapvető jogok 2017-beli helyzetéről szól az Európai Unióban, és amelynek tárgyalására éppen ma délután került sor az Európai Parlament plénumán.
Szélesebb összefüggésben szólva Tőkés László általánosságban bírálta az Unióban igen gyakran használatos kettős mérce alkalmazását. Példaként említette Magyarország és más kelet-közép-európai tagországok esetét, amelyektől fölös szigorral kérik számon a jogállamiság tiszteletben tartását, sőt kötelezettségszegési eljárások sorát indítják ellenük, miközben a Nyugat országai szinte teljes mentességet élveznek ebben a tekintetben. Erre nézve kirívó példának számít Spanyolország esete, ahol az említett 2017-es népszavazás alkalmával a karhatalom brutális erőszakkal lépett fel a katalán szavazókkal, illetve tüntetőkkel szemben, vezető politikusaikat pedig kíméletlenül börtönbe vetették – anélkül, hogy az Unió és a demokráciájára kényes Nyugat felemelte volna a szavát védelmükben, vagy számon kérte volna az uniós szerződésben, illetve az Alapjogi Chartában szavatolt alapvető emberi jogokat, úgymint a politikai véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát.
A történtek kapcsán méltán jelentette ki Torra elnök, hogy: „A nyugati világ nem engedheti meg egy olyan demokratikus megmozdulás erővel való elfojtását, mint amilyen a miénk.” Hasonlóképpen nyilatkozott a börtönben ülő Raül Romeva volt EP-képviselő és katalóniai külügyminiszter: „A (nép)szavazás soha nem minősülhet bűncselekménynek, mi demokraták és pacifisták vagyunk.”
Hozzászólásában Tőkés László hangsúlyozta, hogy semmiképpen sem kíván beavatkozni a spanyol–katalán függetlenségi vitába, hanem kizárólag az alapjogok érvényesülése mellett száll síkra az Unió országaiban, és ennek szellemében szorgalmazza a katalánok jogainak tiszteletben tartását, foglyaik szabadon bocsátását és a katalán ügy tárgyalások útján való, békés rendezését.

Tőkés László hozzászólása a Dokumentumok rovatban található.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010