hírek

2009. május 12. kedd

Nyílt Nap a Partiumi Keresztény Egyetemen

2009. május 13-án, szerdán 12 órai kezdettel a Partiumi Keresztény Egyetemen Nyílt Napot tartanak. Az Egyetem Dísztermében tartandó megnyitón köszöntőt mond: Horváth Gizella rektor és Tőkés László elnök. Ezt követően az egyetemi szakok – filozófia, szociális munka, szociológia, teológia, angol, német, angol-román, román, menedzsment, turisztika, reklám, zene – rövid bemutatására kerül sor. 13 órától egyetemi „felfedezőútra” invitálják a résztvevőket, majd a délutáni szabadtéri programok előtt szimbolikusan megnyitják az egyetem kapuit.

Felhívnánk a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy a kapunyitás után a helyszínen sajtótájékoztatóra kerül sor!

2009. május 12. kedd

Nyílt nap a Partiumi Keresztény Egyetemen

2009. május 13-án, szerdán 12 órai kezdettel a Partiumi Keresztény Egyetemen nyílt napot tartottak. A végzős diákokkal túlzsúfolt díszteremben elsőként Tőkés László püspök, EP-képviselő, az egyetem alapítója mondott köszöntő beszédet. A ’89 után a megtépázott magyar nyelvű oktatás következtében magyar nemzeti egyenrangúságunkat újra- és ugyanakkor átértékelve különös hangsúlyt nyert a magyar iskolák ügye, hangsúlyozta az EP-képviselő. Az Európai Parlamentben minden képviselő saját anyanyelvén szólal fel, ez ott már magától érthetődő demokratikus alapjognak számít. Véleménye szerint ugyanezt kellene elérni belpolitikai szinten is, nevezetesen, hogy az anyanyelven való tanulás joga mindenki számára megvalósítható alternatíva lehessen. Kiemelte, az idei év több okból is ünneplésre adhat okot. Egyrészt 50 éve annak, hogy a Bolyai valamint Babeş egyetemeket egybeolvasztották, gyökeres változásra pedig csak a rendszerváltást követően lehetett mód. Erre példa az 1999-ben alapított Partium Egyetem, amely idén ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Végezetül az egyetem keresztény szellemisége kapcsán kiemelte: kisebbségi nemzetként számunkra a kereszténység és magyarság fogalma egyformán önazonosságunk része.

2009. május 12. kedd

Tőkés László: az összefogás nyilvános és becsületes

Székelyföldön indította kampányát május első napjaiban Tőkés László, az RMDSZ-EMNT lista vezetője. Amint arról már beszámoltunk, autonómiakonferenciákon, székely majálison, az RMDSZ-szel közösen szervezett, sepsiszentgyörgyi kampánynyitón és több lakossági fórumon is részt vett az EMNT kampánycsapata. Nem véletlen a székelyföldi nyitány, hiszen a tavalyi helyhatósági és parlamenti választások tapasztalata szerint Székelyföldön a legnagyobb a politikából, és a politikusokból való kiábrándultság, itt csökkent leginkább a szavazási kedv.

2009. május 11. hétfő

Nyilatkozat a Partiumi Keresztény Egyetemről

1989–1990 fordulóján nem csupán „az idő kereke” fordult, de az új esztendőben Romániában élő nemzeti közösségünk sorsa is fordulni látszott. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület már csak a romániai rendszerváltásban betöltött szerepe – Temesvár – okán is hivatottnak érezte magát az egyetemalapítás feladatára, és ennek megfelelően nemzeti elkötelezettsége és népszolgálati hagyományai szellemében 1990-ben Nagyváradon létrehozta a Sulyok István Református Főiskolát. Tette ezt annál is inkább, mivel már a legelején nyilvánvalóvá vált, hogy jogfosztott nemzeti közösségünk egyhamar nem számíthat a nacionálkommunista rezsim által önkényesen felszámolt anyanyelvű felsőoktatásunk helyreállítására.

2009. május 10. vasárnap

Tőkés László kortesnaptára, 2009. május 11 – május 15.

Tőkés László püspök, EP-képviselő, a Magyar Összefogás Listájának vezetője május 11-én, hétfőn 11 órától tiszteletét teszi Budapesten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének ülésén, majd 11.30 órától a Partium Keresztény Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülésén vesz részt. Ezt követően 14 órától sajtótájékoztatót tart a Magyar Kultúra Alapítvány Székházának II. előadótermében (1014 Bp., Szentháromság tér 6).

2009. május 10. vasárnap

Gergely István emlékkiállítás Nagyváradon

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Székházának előcsarnokában 2009. május 9-én, szombaton délután 18 órakor került sor a Gergely István Emlékkiállítás ünnepélyes megnyitójára, a XVIII. Festum Varadinum előrendezvényeként. Megnyitó beszédében Barabás Zoltán, a Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója az értékteremtés, értékátadás, illetve ezen keresztül a generációk megszólításának fontosságát emelte ki. A Wenzel Pichl Trió fellépését követően Banner Zoltán művészettörténész méltatta Gergely István életművét. A szobrászatot közösségi művészetként definiálta, amely a társadalom önfenntartó erejét jelképezi. Dr. Berényi Károly, Hódmezővásárhely képviseletében Adyra hivatkozva szoros párhuzamot vont Nagyvárad és Hódmezővásárhely között. Előbbit Ady Pece-parti, utóbbit „paraszt Párizsként” emlegette. Ezt követően Hermann M. János kurátor Gergely Istvánt mint nagyszobrászt méltatta, különösen Lorántffy Zsuzsannáról készült egész alakos szobra, illetve a Milleniumi Emlékmű okán. Tőkés László püspök, EP-képviselő beszédében hangsúlyozta: addig él Erdély, amíg értékeket őriz, értékeket teremt, az erdélyi érték pedig egyben európai értéket is jelent, annál is inkább, mivel Gergely István munkássága nem süllyedt a provincialitásba. Tőkés Erzsébet, a művész özvegye a tehetség, a kitartás, az önerő és az alázat fontosságát emelte ki egy sikeres művészi életpálya szempontjából.

2009. május 10. vasárnap

„Az idő igaz, és bebizonyítja, ami nem az”

A nemrég városi rangot nyert Sárközújlakon kezdte hétvégi korteskörútját Tőkés László és Szilágyi Zsolt május nyolcadikán. Sebesi János polgármester köszöntőjében kiemelte, ahogy a helyi képviselő-testületben, amelyben magyar többség, kilenc magyar képviselő van, úgy az európai parlamentben is fontos a magyar jelenlét. A városban tavaly adták át az Európai Uniós pénzalapokból épített új csatornahálózatot, újították fel az iskolát, és az utcák aszfaltozására is egy Phare pályázat révén nyertek tíz millió lejt. Sipos Miklós református esperes arra hívta fel a figyelmet, hogy ritkán szólhatunk bele közvetlenül a sorsunk alakulásába, de július hetedike, az európai képviselőválasztás ilyen alkalom: most eldönthetjük, ki képviseljen minket. „Olyan emberekre adjuk a szavazatunkat, akik mindig, minden körülmények között kiálltak mellettünk, a mi érdekeinket képviselték. Szilágyi Zsolt az összefogás fontosságát hangsúlyozta. „Lassan két évtizede dolgozom Tőkés Lászlóval, de soha fel sem merült, hogy katolikusként máshol lenne a helyem: keresztény értékeink összekötnek. Ha nem is vagyunk mindenben azonosak, össze kell tudnunk fogni, mert jövőt, biztonságot teremthetünk az európai képviselet révén, ha sokan vagyunk és az összefogás erejét szavazatokra tudjuk váltani június hetedikén” – mondta Szilágyi Zsolt. „Nem magamat, hanem azt az ügyet, amelyet szolgálnunk kötelesség – a magyarság ügyét ajánlom, amikor azt kérem, jöjjenek szavazni” – mondta Tőkés László. „Önök tudják a legjobban, ha több lovat fognak a szekér elé, nagyobb terhet húzhat – ezért fontos, hogy több képviselőnk legyen Brüsszelben. Másfél éve hárman jutottunk mandátumhoz, az összefogás ereje most négy helyet is biztosíthat. A gazdasági válságból is csak európai segítséggel van reményünk kilábalni, és hittel, bátorsággal kell képviselnünk minél többen a magyarságot, mert Európa nem segíthet, ha nem tud rólunk, ha kivesz belőlünk az élni akarás. Kérem, segítsenek hogy legyünk ott az európai parlamentben, legyen idéntől négy képviselőnk” – mondta Tőkés László. A fórum egyik résztvevője, egy idős gazda arra volt kíváncsi, Tőkés László szerint lesz-e Székelyföldön területi autonómia? Az igenlő válasz hallatán pedig kijelentette: akkor odaköltözöm.

Avasújváros művelődési házában este hét órakor szépszámú közönség várta Tőkés Lászlót és Szilágyi Zsoltot. A vendégek mellett mind Ludróczky Sándor RMDSZ, mind Majláth Gábor MPP elnök helyet foglalt az emelvényen, mindketten köszöntötték a magyar összefogás listájának jelöltjeit. „Az avasújvárosi példa jelképértékű: nem kell feladnunk saját meggyőződésünket ahhoz, hogy a magyarság ügyéért közösen cselekedjünk. Mert nem mondhat mást a közös magyar ügyről Markó Strassbourgban, Tőkés Brüsszelben és Szász Székelyudvarhelyen. El kell foglalnunk a minket megillető helyet Európában, és ezt csak összefogással érhetjük el” – mondta Tőkés László. A fórumon felszólalók az avasújvárosiakat leginkább foglalkoztató kérdésre, az önálló közigazgatás visszaállítására kértek segítséget. „Nem vagyok hajlandó Ráksán adót fizetni, állítsák vissza a tanácsot” – fogalmazott egy idős asszony.  „Jogos kérés, egyetértek önökkel” – mondta válaszában Tőkés László, aki arra buzdította az avasújvárosiakat, ne adják fel a küzdelmet, akkor se, ha néha kilátástalannak tűnik. „Én húsz éve küzdök azért, hogy a helyi közösségek helyben intézhessék saját ügyeiket, hogy megvalósuljon az autonómia, lassan már bele is őszülünk ebbe, de nem adjuk fel.”

Másnap, május kilencedikén reggel a felsőbányai, majd a nagybányai piacon folytatódott a korteskörút. A jelöltek zöldséget, virágot vásároltak a hagyományosan itt piacoló koltói árusoktól, de a bevásárló nyugdíjas bányászoktól, román háziasszonyoktól is kaptak biztatást: köszönjük, püspök úr, önre szavazunk.

Tizenegy órára megtelt a nagybányai Újvárosi református templom, ahol rövid áhítat után a nagybányai választók várták a jelölteket. Varga Károly koltói lelkész Petőfi szavaival Sipos István esperes köszöntését is tolmácsolta: „Az idő igaz, és bebizonyítja, ami nem az”. „’89-hez hasonlóan sok olyan dolog van, amiért ma is meg kell küzdenünk, és ebben a küzdelemben ma is Tőkés László a zászlóvivőnk” – mondta Varga Károly. Szilágyi Zsolt az európai képviselőválasztások kapcsán a bulgáriai törökök példáját emeli ki, akik a magas részvételük révén a számarányuknál jóval magasabb, húsz százalékot értek el a választáson.

Tőkés László beszédében megköszönte a Magyar Polgári Párt nagybányai képviselőinek a támogatását, mint mondta „nem kikényszerített egységre, hanem összefogásra van szükség ahhoz, hogy ne három, hanem négy képviselőnk legyen idéntől Brüsszelben. 2007-ben egymással versenyeztünk, most azonban a román szavazók ellenében kell minél több helyet megszereznünk a magyar közösségnek. Igyekezzünk nemes versengéssel minél több – legalább négy – képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe, hogy mi magunk képviseljük ügyeinket” – mondta Tőkés László.

A fórum után került sor a nagybányai képviselői iroda megnyitására, amely a sorban a tizenegyedik, és a helyi közösség és a brüsszeli képviselet közötti minél szorosabb kapcsolattartást hivatott szolgálni. A nagybányai és környékbeli vállalkozókkal közös ebéden a vidék és a magyarság gazdasági gondjairól, lehetőségeiről tájékozódtak a jelöltek, arra kérve a vállalkozókat, hogy éljenek a nagybányai iroda biztosította szorosabb kapcsolattartás és információáramlás lehetőségével.

Nagyvárad, 2009. május 10.

Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

2009. május 8. péntek

Tőkés László hétvégi kampánykörútja Máramarosban

Tőkés László püspök, EP-képviselő, a Magyar Összefogás Listájának vezetője május 8-án, pénteken délután 17 órai kezdettel a sárközújlaki Általános Iskola Dísztermében, majd 19 órai kezdettel az avasújvárosi Művelődési Otthonban  közéleti fórum keretében ismerteti választási programját.

2009. május 4. hétfő

Tőkés László kampánynyitó beszéde

Kegyelem néktek és békesség Istentől! – az apostoli köszöntéssel üdvözöllek benneteket.

Engedjétek meg, hogy mindenekelőtt a Székely Mikó Kollégium másfél százados évfordulóján kegylettel adózzam gróf Mikó Imre, Erdély Széchenyije emlékének, annál is inkább, mert édesapám talán a legidősebb élő öregdiákja ennek az iskolának, és ebben az értelemben, képletes értelemben, ímé visszatértem Sepsiszentgyörgyre, e kollégium városába.

összesen: 1646 db | 10 db/oldal

első vissza 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010