hírek

2009. június 3. szerda

Nehéz magyarnak lenni a világban, mégsem lehetetlen

Pünkösd harmadnapján, 2009. június 2-án koraeste Tőkés László püspök, EP-képviselő a brassói belvárosi református egyházközséget látogatta meg. A zsúfolásig megtelt templomban igét hirdetett, majd ezt követően Toró T. Tibor képviselőjelölttel közösen fórumon vettek részt a jelenlevő egyháztagok körében.

2009. június 1. hétfő

Ne szakítsuk szét a krisztusi nyájat

Pünkösd másodnapján, 2009. június 1-én délelőtt, Érsemjénben hirdette Isten Igéjét Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő. Az Apostolok Cselekedetei 20,28 alapján tartott ünnepi igehirdetés a Szentlélek összetartó erejének példázatával arra buzdította az érsemjénieket, hogy minden erejükkel az összefogás útját igyekezzenek munkálni. A közösségi – egyházi és világi – vezetők felelőssége, hogy vélt vagy valós sérelmeiken felülemelkedve, kizárólag a reájuk bízottak javát keressék, mindenek fölött a „nyáj” érdekeire legyenek tekintettel. Márton Áron katolikus püspök éppen 60 éve tartotta utolsó beszédét a csíksomlyói búcsún, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyikén, mielőtt a kommunista hatóságok betiltották azt. Beszédében „ostromlott várhoz” hasonlította erdélyi magyarságunk helyzetét. Húsz esztendővel ezelőtt ugyanilyen ostrom alatt állott Temesvár és „erdélyi Sionunk”. Mindez – változott formában – jelenlegi helyzetünkre is érvényes. Nem hagyhatjuk tovább gyöngíteni, egymástól elszakítani a krisztusi nyájat, hanem a Szentlélek erejével azon kell lennünk, hogy mindnyájan visszataláljunk egymáshoz és Istenhez.

2009. június 1. hétfő

Pünkösd

Pünkösd szombatján Tőkés László EP-képviselőjelölt, Szilágyi Zsolt, a jelöltlista negyedik helyezettje és Toró T. Tibor EMNT-alelnökök kíséretében részt vett a hagyományos Csíksomlyói zarándoklaton. Az idei búcsú egybeesett a gyulafehérvári püspökség alapításának ezredik, illetve a Ferences-rend létrehozásának 800. évfordulójával. A több százezres tömeget Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek köszöntötte, majd ezt követően Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartott szentbeszédet. A június 7-én sorra kerülő EP-választások szellemében, az érsek beszédében hangsúlyozta, hogy az összefogás elengedhetetlen fontosságú a kárpát-medencei magyarok között, hiszen súlyos erkölcsi válságban élünk. A búcsún részt vett számos magyar politikus, közöttük Gál Kinga és Németh Zsolt.

2009. május 29. péntek

Tőkés László és Gál Kinga a Gyimesekben

Tőkés László püspök, a Magyar Összefogás Listájának vezetője vendégével, Gál Kinga Erdélyből elszármazott fideszes EP-képviselővel, képviselőjelölttel Szilágyi Zsolt EMNT-alelnök, képviselőjelölt társaságában ma délelőtt a Gyimesekbe látogatott.

Első állomásukon, Gyimesbükkön Deáki András fogadta őket. Szilágyi Zsolt, a Magyar Összefogás Listájának negyedik helyezettje kifejtette: a magyar ügy egységét jelzi, hogy itt, Gyimesbükkön olyan EP-képviselők, mint Gál Kinga és Tőkés László együtt vannak jelen. Szilágyi Gál Kingát külön üdvözölve elmondta, hogy a Fideszen belül nagy elkötelezettséggel és szakértelemmel vitte az erdélyi magyarok képviseletét, Tőkés Lászlóval szövetségben együtt mutatják be a magyar ügyet az Európai Parlamentben. Egy hete Orbán Viktor volt vendégünk, emlékeztetett Szilágyi Zsolt, és a Fidesz-MPSZ elnökének szavait is megidézve felhívta a figyelmet: június 7-e egyben vizsga is lesz, ettől függ, hogy mennyire lesz erős az erdélyi-magyarországi-felvidéki összefogás.

2009. május 29. péntek

TRANSFÓRUM

Tőkés László válaszol a disputázók kérdéseire a Transindexen

Az összefogás nem azt jelenti, hogy fenntartások és feltételek nélkül elfogadtuk egymás álláspontját, hanem azt, hogy közös nemzeti ügyünk érdekében életképes kompromisszumot kötöttünk.”

powershot » 2009.04.29. 17:06

Békesség Istentől, Püspök Úr,

a tavaly tavasszal több mint háromszázötven támogatást gyűjtöttem önnek egy hétszáz lelkes faluban úgy, hogy versenyt kellett fussak az UDMR aláírásgyűjtőivel.

Most hogyan magyarázzam el ugyanazon embereknek, hogy nyáron majd az UDMR-re kell ütni a pecsétet?

Emlékül, és emlékeztetőül egy videofelvételem küldöm. Az ott elmondottakkal most egyetért-e? Ha nem, akkor mi változott?

Köszönöm válaszát.

2009. május 29. péntek

Tőkés László újra Székelyföldön

Tőkés László püspök, EP-képviselő 2009. május 28-i kezdettel újabb székelyföldi korteskörútra indult, amelyet ismét Gyergyószéken kezdett. Gyergyóújfaluban Egyed József MPP-s polgármester fogadta a Magyar Összefogás Listájának vezetőjét. Szerinte Tőkés László üstökösként mutatja az utat, szeretné, ha az üst csóvájában lennének fiatalok, hogy átvegyék a Püspök úr helyét, ha netán belefáradna.

2009. május 26. kedd

Innen már nincs hová hátrálni

Tőkés László a magyarországi vezetőket tájékoztatta Budapesten

Tőkés László püspök, EP-képviselő 2009. május 26-án a Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságát tájékoztatta a romániai magyar köztisztviselők leváltásáról. Ezt megelőzően Szabó Vilmos külügyi államtitkárt hallgatta meg a Bizottság az említett témakörrel kapcsolatosan.

Tőkés László érzékeltette: járványszerűen terjed a magyarellenesség az egykori kisantant államaiban. Idézte Sólyom László március 14-én, Nyergestetőn tett kijelentését, mely szerint innen már nincs ahová hátrálni. Jelezte, hogy a kárpát-medencei országokkal megkötött államközi szerződéseknek még a minimumát sem tartják be Magyarország szomszédai, tehát csakis intézményesített és törvények által garantált jogokban látja a leszakadt nemzetrészek problémáinak megoldását. Beszámolt arról, hogy Romániában a kormány a 37/2009-es sürgősségi kormányrendelettel megszüntette a központi közigazgatás megyei intézményeiben vezető tisztséget betöltő szakemberek köztisztviselői státusát és elkezdte tömeges leváltásukat. A jövőben ezeket a tisztségeket legtöbb négy évre szóló szerződéssel alkalmazott személyekkel fogják betölteni.

2009. május 25. hétfő

Tőkés László pünkösdi levele Szolgatársaihoz

Pünkösdi üzenet

Lelkipásztor és Pap Testvéreimnek, valamint Gyülekezeti Közösségeiknek
Erdélyi Egyházaink ökumenikus közösségében

Kedves Szolgatársaim! Krisztusban szeretett testvéreim!

Idén a közelgő európai parlamenti választások szinte egybeesnek Pünkösd ünnepével. Ez a különleges körülmény indít arra, hogy a kettő együttes vonatkozásában keresselek meg levélbeli üzenetemmel. A különböző nyelveken szólók tolmács nélkül nem értik egymást, vagy csak akkor igen, hogyha egymás nyelvét megtanulják.

2009. május 24. vasárnap

Markó Béla és Tőkés László felhívása

Tisztelt honfitársaink!

A történelem sokszor állított választás elé minket, magyarokat. Sokszor kellett döntenünk arról, hogy külön-külön próbálunk-e boldogulni, vagy pedig együtt lépünk fel közös céljaink érdekében. Sokszor kényszerültünk ilyen döntésre forradalmakban, szabadságharcokban, de békeidőben is. Utólag mindig bebizonyosodott, hogy csakis akkor döntöttünk jól, amikor összefogtunk, amikor félre tudtuk tenni a nézetkülönbségeket, és képesek voltunk közös álláspontot kialakítani.

2009. május 23. szombat

50 kilót emelt Borbély László és Tőkés László

A Medve-tó 134. születésnapját ünnepelte a hétvégén Szováta. A három napos rendezvénysorozaton számos kulturális és sportrendezvény közül válogathattak az érdeklődők.

A rendezvényen május 23-án, szombaton, részt vett Borbély László parlamenti képviselő és Tőkés László, az EMNT elnöke is. A két politikus az Erős emberek vetélkedőjére is benevezett, és együttes erővel sikerült felemelniük egy 50 kilós súlyt.

összesen: 1664 db | 10 db/oldal

első vissza 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010