hírek

2009. július 14. kedd

Az önálló erdélyi magyar delegáció kérdéséről

Amint az közismert, az erdélyi Magyar Összefogás listáján mandátumot nyert európai parlamenti képviselők egy önálló romániai magyar képviselőcsoport létrehozása iránti igényüket jelentették be az Európai Néppárt EP-frakciójában. Ezen szándékukat 2009. június 23-i, brüsszeli megbeszélésükön Theodor Stolojan román delegációvezetővel és Marian-Jean Marinescu képviselőtársukkal is közölték, akik – ez alkalommal – jóváhagyólag tudomásul vették magyar képviselőink tervét.

Július 1-én kelt közös megkeresésükben Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba hivatalos úton terjesztették kérésüket az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetősége elé.

2009. július 10. péntek

Nyilatkozat az egyházi titkosszolgálati átvilágítás kérdésében

Az Erdon levelezőlista egyik józan beírója a következőképpen fogalmaz: „Nem tudom elképzelni, hogyan hihették – egyesek –, hogy soha nem derül ki semmi. Elég lett volna, ha belegondoltok a történetírásba, s megnézitek, mi mindent tud az emberiség a múltjáról. Butaság volt húsz évig hazudni. Viszont alpári vagdalkozásod azok esélyét rontja, akik maradék méltóságukat talán még megmenthetnék” (2009. július 7.)  (Kiemelések tőlem – T. L.).

Az utóbbi időben egyre-másra jelennek meg olyan dokumentumok, információk, leleplezések, melyek jókora késéssel és töredékesen ugyan, de lépésről-lépésre felfedik a múltat, a – volt – titkosszolgálati ügynökök kilétét és tevékenységét, és világossá teszik számukra, hogy: butaság és kár volt húsz évig hazudni. Továbbá az is egyre világosabbá válik, hogy a – volt – kollaboránsok „maradék becsületének megmentése” csak a valóság feltárása, az igazság kimondása, valamint a bűnbánat és a bűnbocsánat útján lehetséges. Egyházunk becsülete is csak ilyenképpen állítható helyre.

2009. július 8. szerda

Nyilatkozat a szlovákiai államnyelvtörvény tárgyában

A szlovák parlament nemrég egy kisebbség- és magyarellenes nyelvtörvényt fogadott el, mely ellen, a benne testet öltő, durva diszkrimináció ellen szavunkat felemelni lelkiismereti kötelességünk.

A magyar nyelv használatának és a magyar kultúra gyakorlásának visszaszorítása, korlátozása több évtizedes hagyományra tekint vissza a volt kisantant államaiban. Országaink uniós csatlakozása a többségi nacionalizmusok által gerjesztett problémákat nem oldotta meg. Sajnos, immár az Európai Unió közösségén belül is, tovább tart az erőszakos asszimiláció eszközeinek igénybevétele, a homogén nemzetállam megteremtéséért folytatott állampolitika.

2009. július 2. csütörtök

Forró László: Múlt és jelen

Mindenekelőtt jó tudni azt, hogy az Egyház nem tud jobb lenni, mint az a társadalom, amelyből vétetett, papjaival és híveivel együtt. Mégis hivatása, hogy jobb legyen!

A Szigorúan ellenőrzött evangélium első kötete megjelenése után, illetve a CNSAS által kiadott dokumentumok nyomán, örvendek annak, hogy a Református Egyház jobb tudott lenni. Azzal a híreszteléssel ellentétben, miszerint minden lelkész besúgó volt, nagyobb része sosem lett hűtlen esküjéhez, vagy pedig „kijátszva” a letűnt rendszer titkosszolgálatát, sosem lett áruló.

2009. június 25. csütörtök

Közlemény a „Stelian”-dossziéról

Másfél évvel ezelőtt Gálfy Zoltán alias „BIBLIOTECARUL” ny. teológiai professzor, a Református Szemle volt főszerkesztője, zsinati atya, valamint Bányai Ferenc alias „PETRESCU” alias „FARKAS” volt temesvári esperes társaságában lepleztük le első ízben Bartha Tibor alias „STELIAN” Kolozsvárról Budapestre kitelepedett ortopéd főorvos, jeles orgonaművész Szekuritáté-informátori tevékenységét, az akkoriban előkerült titkosszolgálati dokumentumok alapján (lásd mellékelve a vonatkozó iratokat).

Nevezett vehemens tagadása nyomán és a leleplezést övező általános érdektelenség következtében az ügy akkor igen hamar elült. Bizonyosnak mondható igazunkat sajnos A Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Tanács (CNSAS) sem erősítette meg, Bartha doktor beazonosításával azóta is adósunk.

2009. június 25. csütörtök

Demeter Szilárd: Nincs k

Talán mindannyian emlékszünk még Esterházy Péter esetére. Befejezi a Harmonia Caelestist, pontosabban kiadás alatt a – most maradjunk ennél – családregény, még javítgatja a kefelevonatot, amikor szembesül azzal, hogy apja Csanádi fedőnéven „titkos megbízott” volt, ügynök, ha úgy tetszik, mi úgy mondjuk: besúgó.

Esterházy megírja ezt is, a Javított kiadás című könyvében mássalhangzóval jelzi, ahol sír, elerednek a könnyei, k, ennyi: k.

Amikor Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium című könyvének kéziratát először olvastam, nemigen tudtam, hogyan viszonyuljak hozzá: lezárom a gépet, kilépek az ajtón, köszönök XY-nak, vigyázok, ne lássa rajtam, hogy őt olvasom, ő is benne van; mert tudom, hogy szűkebb környezetemben, Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben ezt a könyvet így fogják olvasni, benne vagy, nem vagy benne, benne leszel a további kötetekben, ha ebben nem vagy benne – így kérdezik tovább ezt a történetet, ezeket a történeteket.

2009. június 24. szerda

Tőkés László a Néppárti Frakcióban

Az európai parlamenti politikai csoportok ma délelőtt tartották megalakulásuk utáni első munkaüléseiket. Erdélyi magyar képviselőink ezúttal mindhárman a néppárti frakció tagjai, és annak ünnepélyesség övezte tanácskozásán vettek részt.

Erdélyi magyar küldöttségünk politikai súlyára nézve igen jellemző, hogy tagjainak száma (3) sok EU-tagország néppárti küldötteinek a számát meghaladja, illetve azonos az azokéval. Ennek szemléltetésére álljon itt az illető országok ENP-képviselőinek a számszerű kimutatása: Ciprus – 2, Csehország – 2, Dánia – 1, Észtország – 1, Finnország – 3, Lettország – 3, Luxemburg – 3, Márta – 2, Szlovénia – 3. Ebből is kitűnik, hogy erdélyi magyarságunk országnyi erőt képvisel, és ennek megfelelő hely illeti meg Európában.

2009. június 23. kedd

Megalakult a Néppárti Frakció

Az Európai Parlament 2009. június 21–25-i munkahetén a politikai csoportok megalakulására került sor, és a frakciók megtartották első üléseiket. Ezt megelőzően az egyes nemzeti delegációk tanácskoztak, felkészülvén a megalakulás rendjén megejtett választásokra és az új európai parlamenti ciklus beindulásával kapcsolatos feladatokra.

Június 22-én délelőtt Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselőink zártkörű megbeszélés keretében egyeztettek jövőbeli tevékenységükről, nevezetesen egy erdélyi magyar néppárti küldöttség létrehozásának lehetőségéről, valamint a romániai és magyarországi néppárti képviselőcsoportokhoz való viszonyukról. Egyúttal a független jelöltként mandátumot szerzett Elena Băsescu Néppártba való felvételével kapcsolatos köyös álláspontjukat is kialakították.

2009. június 22. hétfő

Nyilatkozat. 19 év után

2007. december 7-i rendkívüli ülésén a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése határozatban mondta ki és hagyta jóvá, hogy „európai parlamenti szolgálatom idejére a püspöki tisztség viselését, valamint püspöki jog- és hatásköröm gyakorlását… Csűry István püspökhelyettesre ruházzam át”.

A 2007–2009 közötti időszakra terjedő európai parlamenti csonka ciklus lejártával ez a szabályozás elveszítette érvényét.

2009. június 19. péntek

Tőkés László lemondott a püspökségről

Tőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület mai, 2009. június 19-i rendes nyári Közgyűlésén benyújtotta lemondását püspöki tisztségéről.

Mint ismeretes, 2007-ben, az év végi közgyűlés határozata értelmében Tőkés László EP-képviselőségének csonka mandátuma idejére a püspöki jogkörét Csűry Istvánra ruházták át, aki helyettes püspökként irányította az Egyházkerületet. Tőkés László azóta a külügyi és ökumenikus képviselet látta el, valamint fenntartotta magának az igehirdetés jogát is.

összesen: 1650 db | 10 db/oldal

első vissza 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010