hírek

2010. március 11. csütörtök

„Három napig magyar”

„Három napig magyar” – legtömörebben így lehet összefoglalni mindazt, ami az 1990 „Fekete Márciusa” miatt börtönbe zárt marosmenti cigányokkal történt. Ezt az életérzést Puczi Béla egykori elítélt fogalmazta meg egy vele készült interjú-kötetben. Ezt idézte Budapesten Schmidt Mária főigazgató a Terror Háza és a Polgári Kultúráért Alapítvány által közösen alapított Petőfi Emléklap a Helytállásért díjátadóján, 2010. március 11-én.

A megemlékezéssel egybekötött ünnepséget tízperces film vezette be, amelyben megrázó képsorokkal idézték fel a húsz évvel ezelőtt Marosvásárhelyen történteket. A nagyszámú érdeklődő annak is tanúja lehetett, amint Sütő András megverve, fél szemét elveszítve is a szülőföldön való maradás mellett tesz hitet: „ha lehet”.

2010. március 11. csütörtök

Tőkés László logisztikai központot avatott

„Szociális piacgazdaságra van szükség: az Európai Unió 2020-as stratégiája ezt célozza” – hangsúlyozta Tőkés László EP-képviselő Vecsésen a Horoszcoop Kft. 20. születésnapja alkalmával felavatott új logisztikai központ megnyitóján 2010. március 11-én.

Az ünnepségen Dr. Orosz Csaba ügyvezető igazgató az 1989. decemberi cégalapítás kapcsán párhuzamot vont a húsz évvel ezelőtti temesvári eseményekkel: „Míg Önök Temesváron a politikai rendszerváltozást készítették elő, addig mi az októberben kikiáltott Magyar Köztársaságban a gazdasági rendszerváltozást indítottuk el” – mondta a cég megálmodója. A vállalkozó kijelentette: „Induláskor az volt a filozófiánk: szigorúan a törvények betartásával lehet tisztességes munkát végezni – így nem vettünk részt sem »privatizációban«, sem mutyizásokban. Külföldi partnereink lojalitása és bizalma segítségével fejlődött a cégünk”. Az üzletember ugyanakkor rámutatott: külön öröm, hogy Tőkés László EP-képviselővel ugyanazon célokat tudják magukénak: a jövő – mondta Orosz Csaba – a regionális összefogásban és a regionális üzletkötésekben van. A munkagépeket előállító világmárkák képviselete és szervizelése ilyen értelemben nem csak magyarországi terjeszkedésre predesztinálta a céget: az évek folyamán leányvállalatokat nyitottak Kolozsváron (Románia), Zentán (Szerbia) és Szlovéniában is.

2010. március 10. szerda

Egy jobb sorsra érdemes intézmény kálváriája

Az EMNT állásfoglalása a második Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés tárgyában

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Elnöksége szomorúan állapítja meg, hogy a második Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés (SZÖN) megszervezését célzó kezdeményezései meghiúsulni látszanak. Ismételten erősebbnek bizonyulnak kétes csoportérdekek és az erdélyi magyar politikát meghatározó pártszempontok a minden vitán felül álló nemzetpolitikai imperatívusznál: a Székelyföld területi autonómiája érdekében kialakítandó konszenzusos cselekvésnél.

2010. március 7. vasárnap

Tőkés László Stuttgartban

Az Erdélyi Világszövetség (EVSZ) stuttgarti szervezetének meghívására Tőkés László európai parlamenti képviselő 2010. március 7-én, vasárnap, a helybéli Erdélyi Est vendégeként  Temesvártól Brüsszelig (1989–2009) címmel tartott előadást, majd az ezt követő fórumon elhangzott kérdésekre válaszolt.

Az ünnepélyes rendezvény nyitányaképpen a stuttgarti magyar amatőr színtársulat Ferenczes István-, Kányádi Sándor-, Farkas Árpád- és Dsida Jenő-versekkel, a Csöbörcsök néptáncegyüttes pedig kalotaszegi táncokkal és énekekkel idézte Erdély szellemiségét, másfelől pedig a kommunista elnyomás, a Ceaușescu-éra lesújtó közérzetét.

2010. március 4. csütörtök

A kisebbségi újságírásról az EP-ben

Az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi csoportja szerdai ülésén a MIDAS (Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai Egyesülete) vezetőivel találkozott. A MIDAS részéről jelen voltak Tobi Ebner (MIDAS-elnök), Günther Rautz (MIDAS-főtitkár), Balázs Bence (Szabadság, Románia), Bojan Brezigar (Primorski Dnevnik, Szlovénia), Edita Slezáková (Új Szó, Szlovákia), Bjarne Lonborg, (Dánia), Martxelo Otamendi (Baszkföld), Lars Rosenblad (Svédország). 

2010. március 3. szerda

Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke a néppárti frakciót látogatta meg

Az Európai Parlament Néppárti Frakciójának 2010. március 3-i rendes ülése azáltal vált különlegessé, hogy azt – megválasztatása óta első ízben – jelenlétével tisztelte meg Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke. Az ismerkedés céljából megrendezett eszmecsere kapcsán a Lisszaboni Szerződés révén létrehozott új tisztséget elsőként betöltő új elnök az Európai Unió intézményei és tisztségviselői közötti kapcsolattartás és együttműködés fontosságát, valamint saját, ez iránti elkötelezettségét hangsúlyozta.

2010. március 3. szerda

Román néppártosok a ciános technológia védelmében

Az Európai Parlament Néppárti Frakciójának mai ülésén napirenden szerepelt az az írásbeli kérdés, melyet Áder János és Tőkés László néppárti képviselők a ciánalapú bányakitermelés általános európai tilalma tárgyában kezdeményeztek, és amely a politikai csoportok kellő támogatása esetén kerülhet az Európai Parlament plénuma elé.

2010. március 2. kedd

Szembenézés a kommunizmussal

Tőkés László EP-képviselő mai nagyváradi sajtótájékoztatóján beszámolt a 2010. február 24–26-a között lejzajlott prágai nemzetközi konferenciáról, amely „A kommunizmus bűnei” címet viselte. A cseh szenátus, valamint a kormány épületében 2010. február 24–26-a között sorra került, háromnapos rendezvény házigazdája Jiri Liska szenátusi alelnök, rendezője pedig a Pavel Zacek vezetésével működő, a Totalitarista Rezsimeket Kutató Intézet volt. A konferencia fővédnökségét Jan Fischer cseh miniszterelnök vállalta. A szervezők a védnökségre a miniszterelnökön kívül olyan személyiségeket kértek fel, akiknek élete és munkája a kommunizmus elleni harcot fémjelzi, mint amilyenek Romániából Tőkés László európai parlamenti képviselő, Tunne Kelam észt, Milan Zver szlovén és Jana Hybášková volt cseh EP-képviselők. A konferencián többek között Tőkés László erdélyi képviselő az igazságszolgáltatás elmaradásának következményeiről szóló tanácskozást felvezető előadásában kijelentette: nem alkalmazhatunk kettős mércét a totalitarizmusok megítélésében. Idézte Tunne Kelam észt rendszerváltót: „A nácizmus és a kommunizmus ikertestvérekként, kéz a kézben robbantották ki a második világháborút.” A Magyar Országgyűlésben néhány nappal ezelőtt elfogadott jogszabályra visszautalva, érthetetlennek minősítette, hogy míg a holokauszt tagadását büntetik, a kommunista terror tagadásával szemben a legtöbb országban bűnös engedékenység érvényesül. A három napos tanácskozás végén a résztvevők egy közös Nyilatkozatot fogadtak el, amelyben többek között leszögezik: „Mivel az emberiség ellen elkövetett kommunista bűncselekmények kivizsgálása és az ezen ügyekben való igazságtétel nem tartozik a létező nemzetközi bíróságok jogkörébe, az Európai Unión belül egy új nemzetközi bíróság létrehozását indítványozzuk, amelynek feladata a kommunizmus bűneinek kivizsgálása. Ez a bíróság a nácizmus bűneit kivizsgáló és elítélő Nürnbergi bírósághoz, illetve a volt Jugoszláviában elkövetett bűnök kivizsgálására létrejött bírósághoz hasonló módon vizsgálná ki és ítélné el az emberiség elleni elkövetett kommunista bűncselekményeket.” (A konferenciáról szóló közleményt, valamint a zárónyilatkozatot mellékeljük).

2010. március 2. kedd

Szekuritátés tisztek névjegyzéke

TABEL NOMINAL al
OFIŢERILOR DE SECURITATE
care au activat în urmărirea personelor din cadrul Bisericii Reformate
şi a celor cu care aceştia au venit în contact


SZEKURITÁTÉS TISZTEK
NÉVJEGYZÉKE
akik a Református Egyház szolgáinak, és a velük kapcsolatba álló személyeknek a megfigyelésével
foglalkoztak

2010. március 1. hétfő

Nemzetközi konferencia Prágában a kommunizmus elítéléséről

„Az Európai Közösség közös ügye és felelőssége, hogy ne engedje »ellopni« a forradalmat és a demokráciát; hogy a Vasfüggöny túloldalán lévő tagországainak és a szabadságra vágyó nemzeteknek hathatós támogatást és gyakorlati segítséget nyújtson az elkezdett rendszerváltozás folytatásához, a diktatúra terhes örökségének a leküzdéséhez, az emberi és közösségi jogok kivívásához, a társadalmi, erkölcsi és jogi igazságtétel megvalósításához” – jelentette ki Tőkés László EP-képviselő „A kommunizmus bűnei” című nemzetközi konferencián, Prágában.

összesen: 1748 db | 10 db/oldal

első vissza 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010