hírek

2009. július 22. szerda

Tőkés László az Ujgur Világkongresszus képviselőivel találkozott

Ma délelőtt, saját kezdeményezésre, Tőkés László európai parlamenti képviselőt felkereste hivatalában az Ujgur Világkongresszus (World Uyguhr Congress – WUC) népes küldöttsége, Asgar Can alelnök és Dolkun Isa főtitkár vezetésével. Az emigrációban élő ujgurok vezetőit elkísérték az őket támogató Képviselet Nélküli Nemzetek és Népek Szervezetének (Unrepresented Nations and Peoples Organization – UNPO) tisztviselői.

A Világkongresszus küldöttei az Európai Parlamentben keresnek támogatókat a tibetiekhez hasonlóan brutális kínai kommunista elnyomást szenvedő ujgurok számára. Amint az közismert, a Hszincsiang Ujgur Autonóm Tartomány fővárosában, Urumcsiban e hónap elején tartott békés tüntetés elfojtására a kínai hatóságok valóságos vérfürdőt rendeztek.

2009. július 21. kedd

A brüsszeli kérdéseket Bukarestben oldják meg?

Brüsszelben 2009. július 21-én megtartotta soron következő munkaülését az Erdélyi Magyar Képviselőcsoport (RMDSZ), Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba részvételével. Napirend szerint a következőkkel foglalkoztak:

  • A román delegáció  megkeresésére hozzájárultak ahhoz, hogy a képviselőcsoport főállású titkárt alkalmazzon, a képviselők szakmai tevékenységének koordinálása céljából. Képviselőink ezen bizalmi gesztussal is kifejezésre juttatták a román kollégák iránti együttműködési szándékukat.
2009. július 16. csütörtök

Tőkés László a Magyarországi Néppárti Delegáció tiszteletbeli elnöke

Az Európai Parlament hetedik ciklusának kezdő ülésén 2009. július 13-16. között ült össze első ízben a törvényhozó testület plenárisa, mely a leköszönő Hans-Gert Pöttering helyére, a lengyel néppárti Jerzy Buzek személyében megválasztotta új elnökét, valamint tizennégy alelnökét, köztük Schmitt Pál képviselőt, volt olimpiai bajnokot és nagykövetet.

Az elemzők történelmi jelentőségű eseményként értékelték, hogy az Európai Parlament élén, történelme során első ízben egy volt kommunista országból származó elnök áll. Jerzy Buzek beköszönő beszédében okkal jelenthette ki, hogy megválasztatása Kelet- és Nyugat Európa egységesülését jelképezi, továbbá hogy ezáltal megerősödik az új tagállamok – köztük Lengyelország, Magyarország és Románia – uniós képviselete.

2009. július 14. kedd

Az önálló erdélyi magyar delegáció kérdéséről

Amint az közismert, az erdélyi Magyar Összefogás listáján mandátumot nyert európai parlamenti képviselők egy önálló romániai magyar képviselőcsoport létrehozása iránti igényüket jelentették be az Európai Néppárt EP-frakciójában. Ezen szándékukat 2009. június 23-i, brüsszeli megbeszélésükön Theodor Stolojan román delegációvezetővel és Marian-Jean Marinescu képviselőtársukkal is közölték, akik – ez alkalommal – jóváhagyólag tudomásul vették magyar képviselőink tervét.

Július 1-én kelt közös megkeresésükben Tőkés László, Winkler Gyula és Sógor Csaba hivatalos úton terjesztették kérésüket az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetősége elé.

2009. július 10. péntek

Nyilatkozat az egyházi titkosszolgálati átvilágítás kérdésében

Az Erdon levelezőlista egyik józan beírója a következőképpen fogalmaz: „Nem tudom elképzelni, hogyan hihették – egyesek –, hogy soha nem derül ki semmi. Elég lett volna, ha belegondoltok a történetírásba, s megnézitek, mi mindent tud az emberiség a múltjáról. Butaság volt húsz évig hazudni. Viszont alpári vagdalkozásod azok esélyét rontja, akik maradék méltóságukat talán még megmenthetnék” (2009. július 7.)  (Kiemelések tőlem – T. L.).

Az utóbbi időben egyre-másra jelennek meg olyan dokumentumok, információk, leleplezések, melyek jókora késéssel és töredékesen ugyan, de lépésről-lépésre felfedik a múltat, a – volt – titkosszolgálati ügynökök kilétét és tevékenységét, és világossá teszik számukra, hogy: butaság és kár volt húsz évig hazudni. Továbbá az is egyre világosabbá válik, hogy a – volt – kollaboránsok „maradék becsületének megmentése” csak a valóság feltárása, az igazság kimondása, valamint a bűnbánat és a bűnbocsánat útján lehetséges. Egyházunk becsülete is csak ilyenképpen állítható helyre.

2009. július 8. szerda

Nyilatkozat a szlovákiai államnyelvtörvény tárgyában

A szlovák parlament nemrég egy kisebbség- és magyarellenes nyelvtörvényt fogadott el, mely ellen, a benne testet öltő, durva diszkrimináció ellen szavunkat felemelni lelkiismereti kötelességünk.

A magyar nyelv használatának és a magyar kultúra gyakorlásának visszaszorítása, korlátozása több évtizedes hagyományra tekint vissza a volt kisantant államaiban. Országaink uniós csatlakozása a többségi nacionalizmusok által gerjesztett problémákat nem oldotta meg. Sajnos, immár az Európai Unió közösségén belül is, tovább tart az erőszakos asszimiláció eszközeinek igénybevétele, a homogén nemzetállam megteremtéséért folytatott állampolitika.

2009. július 2. csütörtök

Forró László: Múlt és jelen

Mindenekelőtt jó tudni azt, hogy az Egyház nem tud jobb lenni, mint az a társadalom, amelyből vétetett, papjaival és híveivel együtt. Mégis hivatása, hogy jobb legyen!

A Szigorúan ellenőrzött evangélium első kötete megjelenése után, illetve a CNSAS által kiadott dokumentumok nyomán, örvendek annak, hogy a Református Egyház jobb tudott lenni. Azzal a híreszteléssel ellentétben, miszerint minden lelkész besúgó volt, nagyobb része sosem lett hűtlen esküjéhez, vagy pedig „kijátszva” a letűnt rendszer titkosszolgálatát, sosem lett áruló.

2009. június 25. csütörtök

Közlemény a „Stelian”-dossziéról

Másfél évvel ezelőtt Gálfy Zoltán alias „BIBLIOTECARUL” ny. teológiai professzor, a Református Szemle volt főszerkesztője, zsinati atya, valamint Bányai Ferenc alias „PETRESCU” alias „FARKAS” volt temesvári esperes társaságában lepleztük le első ízben Bartha Tibor alias „STELIAN” Kolozsvárról Budapestre kitelepedett ortopéd főorvos, jeles orgonaművész Szekuritáté-informátori tevékenységét, az akkoriban előkerült titkosszolgálati dokumentumok alapján (lásd mellékelve a vonatkozó iratokat).

Nevezett vehemens tagadása nyomán és a leleplezést övező általános érdektelenség következtében az ügy akkor igen hamar elült. Bizonyosnak mondható igazunkat sajnos A Szekuritáté Irattárát Átvilágító Országos Tanács (CNSAS) sem erősítette meg, Bartha doktor beazonosításával azóta is adósunk.

2009. június 25. csütörtök

Demeter Szilárd: Nincs k

Talán mindannyian emlékszünk még Esterházy Péter esetére. Befejezi a Harmonia Caelestist, pontosabban kiadás alatt a – most maradjunk ennél – családregény, még javítgatja a kefelevonatot, amikor szembesül azzal, hogy apja Csanádi fedőnéven „titkos megbízott” volt, ügynök, ha úgy tetszik, mi úgy mondjuk: besúgó.

Esterházy megírja ezt is, a Javított kiadás című könyvében mássalhangzóval jelzi, ahol sír, elerednek a könnyei, k, ennyi: k.

Amikor Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangélium című könyvének kéziratát először olvastam, nemigen tudtam, hogyan viszonyuljak hozzá: lezárom a gépet, kilépek az ajtón, köszönök XY-nak, vigyázok, ne lássa rajtam, hogy őt olvasom, ő is benne van; mert tudom, hogy szűkebb környezetemben, Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben ezt a könyvet így fogják olvasni, benne vagy, nem vagy benne, benne leszel a további kötetekben, ha ebben nem vagy benne – így kérdezik tovább ezt a történetet, ezeket a történeteket.

2009. június 24. szerda

Tőkés László a Néppárti Frakcióban

Az európai parlamenti politikai csoportok ma délelőtt tartották megalakulásuk utáni első munkaüléseiket. Erdélyi magyar képviselőink ezúttal mindhárman a néppárti frakció tagjai, és annak ünnepélyesség övezte tanácskozásán vettek részt.

Erdélyi magyar küldöttségünk politikai súlyára nézve igen jellemző, hogy tagjainak száma (3) sok EU-tagország néppárti küldötteinek a számát meghaladja, illetve azonos az azokéval. Ennek szemléltetésére álljon itt az illető országok ENP-képviselőinek a számszerű kimutatása: Ciprus – 2, Csehország – 2, Dánia – 1, Észtország – 1, Finnország – 3, Lettország – 3, Luxemburg – 3, Márta – 2, Szlovénia – 3. Ebből is kitűnik, hogy erdélyi magyarságunk országnyi erőt képvisel, és ennek megfelelő hely illeti meg Európában.

összesen: 1663 db | 10 db/oldal

első vissza 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 következő utolsó

fényképek

Temesvári zarándoklat
10 éves az EMNT
Székelyek Nagy Menetelése
A Magyar Rektori Konferencia plenáris ülése Nagyváradon

videók

Tőkés László évértékelője a Magyar Televízióban, 2016. jan. 1-jén
Tőkés László brüsszeli felszólalása
Tőkés László portré az EuroparlTV-n
Tőkés László I.

ajánlott oldalak

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Székely Nemzeti Tanács
EPP képviselőcsoport az Európai Parlamentben
FIDESZ
Fidesz Európa Parlamenti képviselőcsoportja
Orbán Viktor miniszterelnök honlapja
www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010